Dotacje na pomoc społeczną dla lubańskiego samorządu

  • 06.03.2021, 06:21
  • Źródło: ŁCR /UM Lubań
Dotacje na pomoc społeczną dla lubańskiego samorządu ŁCR

Podziel się:

Oceń:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zrealizuje kolejne formy pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. To pokłosie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do rządowych programów oraz otrzymanie z nich wsparcia, pozwoli na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Lubański magistrat podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim na realizację sprawdzonego, wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki finansowe w wysokości 162 500,00 zł na realizacje zadania pochodzą z dotacji państwowej oraz budżetu gminy. Działanie skierowane jest do dzieci, uczniów a także osób starszych. W ramach rządowego programu finansowane jest wsparcie i zapewnienie posiłków dzieciom i osobom starszym pozostającym w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. Program na szczeblu lokalnym został powierzony do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Również w/w jednostka w najbliższym czasie będzie realizować usługę opieki wytchnieniowej. Lubański samorząd przystępuje do programu po raz pierwszy z założeniem, że to pożyteczne działanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. W związku ze złożonym wnioskiem do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021” niebawem Gmina Miejska Lubań podpisze umowę z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Otrzymane środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 29 335,20 zł pozwolą na udzielenie wsparcia i pomocy członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci, jak i osób dorosłych). Codzienna opieka sprawowana nad osobą z niepełnosprawnością to ogromne obciążanie fizyczne i psychiczne. Ten ciężar odpowiedzialności spoczywający na bliskich, członkach rodziny, opiekunach zmusza do podporządkowania własnego życia osobie potrzebującej pomocy. Nierzadko sytuacja zmusza do rezygnacji z udziału w życiu społecznym czy zawodowym. Uruchomienie i wdrożenie programu ma na celu odciążenie opiekunów. Ogólnopolski program realizowany jest w trzech formach: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w ramach pobytu całodobowego, świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki, pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki.

Źródło: ŁCR /UM Lubań

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe