„Zawodowo i profesjonalnie” mimo koronawirusa

  • 22.07.2020, 11:39 (aktualizacja 22.07.2020, 11:56)
  • PCE w Lubaniu
„Zawodowo i profesjonalnie” mimo koronawirusa

Podziel się:

Oceń:

Od września 2019 r. uczniowie i nauczyciele lubańskich placówek ponadpodstawowych uczestniczą w projekcie „Zawodowo i profesjonalnie”, którego wnioskodawcą jest Powiat Lubański, a realizatorem Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wraz z trzema szkołami ponadpodstawowymi.

W mijającym roku szkolnym, który jest pierwszym rokiem realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia, do tej pory udało się zrealizować wiele form wsparcia dla uczniów: przyznaliśmy i wypłacamy w miesięcznych transzach po 1000 zł stypendia dla 39 uczniów uzdolnionych zawodowo, przeprowadzono cztery edycje kursu językowego z branżowego języka angielskiego dla 48 osób, dwie edycje kursu językowego z branżowego języka niemieckiego dla 24 osób, szkolenie z tworzenia stron www z udziałem 10 uczniów, jedną edycję warsztatów z rozwijania kompetencji kluczowych dla 20 uczniów, konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnej i grupowej dla 130 uczestników, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zorganizowaliśmy również 93 płatne staże zawodowe dla uczniów, z czego 74 zakończono, 19 jest w trakcie trwania, natomiast 29 odbędzie się w terminie sierpień-wrzesień 2020, po zakończeniu których każdy z uczniów otrzymuje stypendium stażowe w wysokości ponad 2 tys. zł.

Wprowadzone w marcu ograniczenia związane ze stanem pandemii spowodowały, że realizacja rozpoczętych pod koniec lutego 2020 staży zawodowych została zawieszona, a tych zaplanowanych na kolejne miesiące stanęła pod dużym znakiem zapytania. Uniemożliwiona została także organizacja dwudniowych wycieczek zawodoznawczych na targi branżowe, planowanych na kwiecień i czerwiec 2020 r., które odwołano. Jednak zespół projektowy poczynił wiele starań, aby umożliwić w bezpiecznych warunkach i zgodnie z reżimem sanitarnym uzyskanie przez uczniów zakładanych efektów uczenia się. Dla staży zawieszonych w marcu znaleziono alternatywne rozwiązanie – zmodyfikowano programy staży i wspólnie z pracodawcami opracowano treści, i zadania możliwe do zdalnego wykonania przez uczniów-stażystów.

Z uwagi na bardzo duże zaangażowanie pracodawców, dzięki komunikowaniu się z uczniami za pomocą poczty e-mail, komunikatorów typu Skype, Whatsapp, telefonu, platformy oraz wspólne omawianie treści programowych, zrealizowane staże nie straciły na jakości, a były formą praktycznego zastosowania tego, czego wcześniej młodzież nauczyła się u pracodawców. Po decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej dopuszczającej możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży, rozpoczęto w czerwcu organizację kolejnych staży zawodowych i zaplanowano następne na czas wakacji. W maju i czerwcu 2020 r. przeprowadzono rekrutację dwóch 15-oosobowych grup uczestników kursu prawa jazdy kategorii B, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie uczestnictwa w kursach pozaszkolnych organizowanych w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie”.

Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy było ukończone przez ucznia 17 lat i 9 miesięcy. Udział w kursie prawa jazdy jest dla uczestnika bezpłatny. Koszt kursu obejmuje badanie lekarskie, szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin państwowy, jeden egzamin poprawkowy praktyczny państwowy (przy spełnieniu odpowiednich wymagań). Pierwszą edycję kursu prawa jazdy kategorii B rozpoczęło w maju 15 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Kolejna grupa to 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza i 5 uczniów z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, którzy kurs rozpoczęli w lipcu. Kolejnych 30 uczniów będzie miało szanse na kurs prawa jazdy w 2021 roku. Łącznie 60 młodych ludzi z lubańskich techników ma szanse na uzyskanie tych cennych kwalifikacji. W maju i czerwcu 2020 uczniowie ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, ZSP im. A. Mickiewicza oraz Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych wzięli także udział w zajęciach pozalekcyjnych, które przeprowadzono z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: „Język angielski zawodowy w branży hotelarsko-gastronomicznej”, „Język niemiecki zawodowy w branży hotelarsko-gastronomicznej”, „Język niemiecki branżowy w zawodzie technika elektryka i mechanika” oraz Warsztaty z rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności ucznia.

W maju 2020 r. 8 nauczycieli z lubańskich placówek kształcenia ponadpodstawowego wzięło udział w 30-godzinnym Kursie obsługi programu Excel. Podkreślić należy także, że 5 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe i uzyskało dodatkowe kwalifikacje zawodowe, sfinansowane z budżetu projektu. Miejmy nadzieję, że bez przeszkód zrealizujemy wspólnie kolejne działania projektowe dedykowane uczniom technikum lubańskich placówek ponadpodstawowych, takie jak: wycieczki zawodoznawcze, kursy prawa jazdy kat. B dla drugiej i trzeciej grupy uczniów, kursy baristy, kursy operatora wózka widłowego, kurs fotograficzny, kursy językowe z branżowego języka angielskiego i języka niemieckiego, szkolenia z robotyki, szkolenia z programowania 3D, szkolenia z grafiki komputerowej, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne. Projekt kończy się w sierpniu 2021 roku. Chcielibyśmy, żeby te kursy i szkolenia cieszące się dużym zainteresowaniem uczniów mogły odbyć się zgodnie z planem i w sprzyjających warunkach.

PCE w Lubaniu

Zdjęcia (16)

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Holms
Holms 23.07.2020, 15:15
Nauczyciele to w tym roku odpoczną ,a i tak beda narzekać .......Pólroku wolnego i kasa to im Pisiory zrobiły .

Pozostałe