Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników

  • 03.04.2020, 16:46 (aktualizacja 14.04.2020, 13:09)
  • Żródło: gov.pl
Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników

Podziel się:

Oceń:

Kto może dostać dofinansowanie do wynagrodzeń, jakie warunki należy spełnić, żeby dostać pożyczkę, co z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Przygotowaliśmy przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników. W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie? Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Wsparcie dla firm

Postojowe, czyli jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Aby uzyskać świadczenie postojowe, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie może być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Ważne jest również, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres. Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie dla samozatrudnionych

Zwolenie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej.

Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Płatnicy składek:

  • jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym:
  • którzy na dzień  29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą)
  • są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia
  • są duchownymi

Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia.

Zwolnienie ze składek ZUS

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dla kogo?

W związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Źródło: gov.pl

Komentarze (10)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

HKloss
HKloss 11.04.2020, 15:13
... teraz wiecie dlaczego te PiS-dzielce chcą mieć swoją prokuraturę, sądy i media. Bez mediów sprawy wielebnych seks dewiantów, purpuratów, Banasia, ziemi Morawieckiego, lotów Kuchcińskiego, lewych etatów Karczewskiego i wielu podobnych by nie było...
=========
Natomiast transmisja ze święcenia księdza Szydło i sprawozdania z "miesięcznic" oczywiście by była i bedą...
Zorba
Zorba 05.04.2020, 22:02
A co by było gdyby trzeba jeszcze uchodzców utrzymywac jak Kopacz chciała z Tuskiem .Było by goło i wesoło .Merkel zapowiedziała ,że juz ich nie chce .To samo pwiedział Macron .A nam Unia --- brać !
??
?? 06.04.2020, 10:10
Akurat PiS pokazał jak potraktował pracujących uchodźców którymi tak się bronił i chwalił, którzy jak bydło koczowali na granicy to uchodźcy Merkel by tutaj nawet miesiąca nie posiedzieli ?? w DE mają lepsze warunki do życia na social ??
PiS KO jedno zło
PiS KO jedno zło 05.04.2020, 10:18
Taką tarcze opracowali że już setkami firmy likwidują działalność.
Cały PiS spadł do poziomu KO PO i Tuska. Aby tylko pod siebie a na tysiące robili i ludzi się wypiął.
Tuskowi dorównali na całej Lini a nawet gorzej, bo donek może by coś załatwił a oni skłóceni wkoło.
?‍♂️
?‍♂️ 06.04.2020, 07:24
To jest pogrzeb polskich firm i lawinoey wzrost bezrobocia jakiego nigdy nie było
Zbyszko
Zbyszko 04.04.2020, 18:07
Skończyła się pewna epoka
Adrian wszedł na TikToka
Choć wokół dżuma
Nasz Człowiek-Guma
Ciągle udaje tłumoka
zulu
zulu 04.04.2020, 09:18
Płyta nagrobna dla polskiego małego biznesu.Z tej sytuacji zwycięsko wyjdą banki i komornicy.
Zbychu
Zbychu 03.04.2020, 18:14
Żądni władzy wysadzają parówki i bredzą o rozpylonej mgle – jakby to miało znaczenie. Rozpylona czy nie, we mgle się nie ląduje – w czasie koronawirusa się nie głosuje.
Co do Smoleńska jest takie hasło "zmieścisz się" Jak było każdy wie. Dziś mamy nowe "nie zarazisz się". Jak będzie? Podejrzewam, że w wielu przypadkach to samo. Ale w razie co to będzie wina Tuska.

janek
janek 04.04.2020, 21:33
A ty Zbyszko to UBEK cz y postkomuna ?
Zahary
Zahary 06.04.2020, 11:31
@janek , @@ Jan , tobi , ja i i jeszcze kilku w jednej i tej samej osobie ale różnych nickach .
Sam się przyznaj jesteś Lewak ale Prawak .

Pozostałe