Wyrok NSA. Rada Gminy Lubań poniesie koszty postępowania

  • 10.02.2022, 12:58 (aktualizacja 11.02.2022, 15:31)
  • red.
Wyrok NSA. Rada Gminy Lubań poniesie koszty postępowania eLuban.pl Archiwum eLuban.pl

Podziel się:

Oceń:

Dwa lata Rada Gminy Lubań próbowała udowodnić, że miała rację nie udzielając Wójtowi Gminy Lubań absolutorium. Sprawę zakończył Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę i zasądził Radzie zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Wyroku NSA, zakończył sprawę nieudzielenia absolutorium św. pamięci Zbigniewowi Hercuniowi za rok 2019. O tym, że Rada Gminy Lubań nie udzieliła wójtowi absolutorium z pogwałceniem zasad prawa pisaliśmy TUTAJ.

Sprawa ciągnęła się kilka lat i ze zmiennym szczęściem dla stron zaliczyła wszystkie instancje.

Jesienią 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu jako instytucja kontrolna zarzuciła Radzie Gminy Lubań, że w trakcie posiedzenia absolutoryjnego nie otworzono oraz nie przeprowadzono dyskusji odnoszącej się do wykonania budżetu, co było niezbędne do prawidłowego podjęcia decyzji o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. Pojawiły się tęż zarzuty o nieudzielenie radnemu głosu i nie ujęcie tego w protokole przesłanym do RIO.

Rada Gminy nie zgodziła się z wydaną opinią RIO i wniosła do Sądu skargę. Sąd do skargi się przychylił uznając, że tryb procedowania został dochowany, a brak aktywnego udziału w dyskusji radnych nie narusza przepisów.

W odpowiedzi RIO we Wrocławiu złożyło skargę kasacyjną zaskarżając wyrok w całości i wnosząc o jej oddalenie i obciążenie Rady Gminy Lubań kosztami postępowania i zasądzonych kosztów.

W odpowiedzi Rada Gminy również wniosła skargę kasacyjną wnosząc o oddalenie skargi kasacyjnej w całości i obciążenie RIO kosztami postępowania na rzecz Rady Gminy Lubań, w tym kosztów zastępstwa prawnego radcy.

2 grudnia 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w którym uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę, zasądzając od Rady Gminy Lubań na rzecz RIO we Wrocławiu 360 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Podczas poniedziałkowej Sesji Rady Gminy (7.02.2022) wójt Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka zwróciła się do Rady z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad publiczne odczytanie części uzasadnienia wyroku NSA, Rada nie wyraziła na to jednak zgody. Wójt zastosowała fortel i przytoczyła uzasadnienie w trakcie odczytywania sprawozdania z prac w okresie międzysesyjnym.

Nasza Rada swoimi poczynaniami robi nas bardzo sławnymi, Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżony wyrok, oddala skargę i zasądza od naszej Rady karę w wysokości 360 zł. - rozpoczęła wójt gminy Lubań.

Z odczytanego przez pracownika gminy uzasadnienia dowiadujemy się, że:

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Kolegium RIO, ze analiza całości dokumentacji związanej z podjęciem przez Radę Gminy Lubań uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań, nie pozwalała na wyjaśnienie, czy rzeczywiście absolutorium nie zostało udzielone wyłącznie z powodu nieprawidłowości wykonania budżetu, Wbrew stanowisku Sądu pierwszej instancji nie było w tej mierze wystarczające uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań na rok budżetowy 2019. Analizie powinien być poddany nie tylko wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium, ale również inne dokumenty, w szczególności związane z wykonaniem budżetu Gminy Lubań za rok 2019. Należy bowiem zwrócić uwagę, ze ta sama Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gminy Lubań sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2019, z zastrzeżeniem, że "poziom wykonania wydatków pod względem legalności, celowości i gospodarności zaopiniowała negatywnie". Również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2019 była pozytywna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno-Gospodarczej, a tylko Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie wypracowała jednoznacznej opinii w sprawie tego sprawozdania. Mimo zatem pozytywnej opinii radnych o wykonaniu budżetu Gminy Lubań za rok 2019 wyrażonej przez poszczególne komisje, następnie radni w większości głosowali za nieudzieleniem Wójtowi absolutorium, przy czym na sesji Rady głos zabrał tylko jeden z radnych który jako przedstawiciel klubu radnych wnioskował udzielenie wójtowi absolutorium.

W takiej sytuacji, wobec braku uzasadnienia uchwały o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Lubań na rok budżetowy 2019, przy jednoczesnej pozytywnej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2019 i faktycznym braku debaty na sesji absolutoryjnej, nie sposób ustalić jakie były rzeczywiste powody podjęcia tej uchwały.

W związku z tym stwierdzić trzeba, że Kolegium RIO dokonało prawidłowej wykładni art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 18a ust. 1 i 3 oraz art. 28a ust. 1 u.s.g. i w konsekwencji zasadnie uznało, ze kontrolowana uchwała o nieudzieleniu Wójtowi Gminy Lubań absolutorium istotnie narusza art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g. z tych względów i wziąwszy pod uwagę fakt, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, gdyż skarżony akt nadzoru jest zgodny z prawem, Naczelny Sad Administracyjny na podstawie art. 188 p.p.s.a, uchylił zaskarżony wyrok i jednocześnie rozpoznał skargę, oddalając ją na podstawie art. 151 p.p.s.a.

red.

Komentarze (25)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Margosia
Margosia 15.02.2022, 20:09
Oj radni radni , ciągle bezradni Ci nasi radni , etyka to dla was obce słowo , powinniście pomagać i wspierać wójta ,współpracować z nim dla dobra ludzi których reprezentujecie . Wstydu oszczędźcie sobie , siłę i moc tracicie a niedługo wybory i kto mądry nie da na was złamanego ,, głosa ,,
Mieszkaniec1
Mieszkaniec1 17.02.2022, 15:05
A może to wójt nie potrafi współpracowac z radnymi? Może powinna zastanawiać się nad decyzjami , które podejmuje?Może powinna dbać o interesy całej gminy a nie wydawać pieniądze na pomysły , które tylko ja promuja(?(wiadomo walka o przyszła kadencje)).Z pewnością dobre działania znalazłyby uznanie u tej( tak atakowanej )części radnych . Może nie trzeba było wyłączać wszystkich świateł na wsiach ,tylko niektóre ?Jeżeli chodzi o etykę , to powinna być tez po drugiej stronie.
Mieszkaniec1
Mieszkaniec1 13.02.2022, 20:27
To dopisze do wiadomości mieszkańców , ze sąd drugiej instancji przyznał racje Radnym , którzy wygrali sprawę z byłym wojtem. Sąd Najwyższy skasował wyrok , bo nie chciał tworzyć precedensu dla wszystkich samorządów w Polsce.Obecna wójt ma podobny sposób postrzegania pracy samorządowca, tzn.ja jestem wszechwiedząca a inni się nie liczą . Ustawa o samorządach nakreśla kierunek współpracy wójta z Rada Gmina , która ma wiele kompetencji. Gdyby wójt miał rządzić samodzielnie , nie byłoby wyborów radnych .
??
?? 13.02.2022, 19:42
Wyrok otrzymaliśmy wszyscy w postaci nakazu podatku , koszmar cenowy.
Mieszkaniec1
Mieszkaniec1 13.02.2022, 01:24
To już robi się żałosne , teraz widać po co M. Hercun Dabrowicka została wójtem gminy. Po prostu wendeta rodzinna. Nie do pomyślenia , żeby nowy wójt zamiast zajmować się rozwojem gminy i w tych trudnych czasach dobrze gospodarować pieniędzmi ( nie swoimi lecz publicznymi) ciagle szukała możliwości dokuczenia Radnym. Wójt nie powinien zajmować się przeszłością a myśleć o przyszłości. Czy mamy cofnąć się do czasu , gdy wielokrotnie na nagraniach sesji i komisji, widać było urzędnicze niekompetencje? Naprawdę ,niech wójt weźmie się do pracy nie na pokaz ani chwalenia siebie samej.
mieszkanka  południa gminy
mieszkanka południa gminy 13.02.2022, 12:20
Żenada to chyba to,że również druga strona nie odpuszcza aby umilić i wykorzystać najmniejsze uchybienie dla Pani Wójt czyż to nie wendeta ciąg dalszy,tak jak gnoili śp. Wójta wstrzymując lub być wręcz przeciw wszystkim inicjatywą ,a później chcieli rozliczać dlaczego czegoś nie wykonał.Czemu się dziwicie szanowni radni,że Pani Wójt dąży aby oczyścić swojego Ojca od niesprawiedliwych ocen.Szacun dla córki.Nie ma jeszcze roku od wyboru nowej Wójt ,a wojenka trwa szuka się każdej możliwości ,by przyłożyć nie pomóc bez kolizyjnie dla dobra mieszkańców rozwiązać problemy. Być może jeszcze Pani Wójt brakuje wiedzy w niektórych sprawach,ale jak porządzi trochę dłużej ,na pewno wyeliminuje braki.Wytyka się przy każdej okazji "sklepowa" nic mylnego proszę Państwa - a może należy to rozumieć - właścicielka kilku sklepów.Być może jak by zaczynała roznoszeniem poczty po Urzędzie i suszeniem zębów do
Wójtów doszła by do perfekcji ................................?No cóż biedna ta gmina końca nie widać walenia na oślep.Być może po wyborach nowi radni ,którzy zostaną wybrani zajmą się pracą na rzecz rozwoju Gminy.Bo na dzień dzisiejszy trudno do ładu i składu. Tak na zakończenie zakpić idzie na złośliwości w stronę skarbnika,której wytyka się błędy ,ale na całe szczęście istnieje wśród radnych "biegły księgowy" wspomagany biegłym "sikawkowym",który na syrenie wymywa z rozdziałów i paragrafów wszystko pod ciśnieniem węża ,a nie zdrowemu rozsądkowi.
??
?? 13.02.2022, 19:54
Mają wykonywać rozkazy i odpowiadać za ***yczne pomysły , oraz kłamstwa osoby bez wiedzy i wykształcenia . Oczyścić z czego? z udowodnionych kłamstw na obradach. Opublikować pierwszy wyrok .
Eulalia
Eulalia 13.02.2022, 11:17
AU! Ty chyba będziesz ryła do końca życia ... i jeden dzień dłużej. Tak trudno w końcu przyjąć że się poleglo ? Trzeba babo jakoś z tym żyć i dać żyć innym.
??
?? 13.02.2022, 10:16
Jest takie powiedzenie. Zepsute ziarno marny plon.
??
?? 12.02.2022, 11:01
Niewygodne komentarze blokujemy?
mieszkaniec gminy
mieszkaniec gminy 11.02.2022, 12:49
Czy oglądał ktoś dziś posiedzenie komisji - żenada- Przewodnicząca MJ chciała wmówić, że ktoś coś powiedział - była jak zwykle tego pewna - niestety nie miała racji i to nie pierwszy raz. A już "problem" wycieczki do Czech to jakiś żart, żeby pół godziny zajmować się tym wyjazdem, który ma być za pół roku i nie wiadomo czy będzie chętnych tych 30 osób czy też wcale - radny z Radostowa Dolnego i Radogoszczy mają zapewnione miejsce koło kierowcy.
Wyborca
Wyborca 13.02.2022, 09:55
Mieszkaniec gminy słyszy to co chciałby usłyszeć a nie to co było faktycznie . Przecież przewodnicząca udowodniła rozbieżności w wypowiedziach pani skarbnik, która na każdej komisji próbuje wprowadzać w błąd .
??
?? 13.02.2022, 19:37
W błąd , raczej bezczelnie kłamie jak z watem.
Ja
Ja 12.02.2022, 11:37
Tak.Ja oglądałem. Ale mam wrażenie że to nie ta sama komisja.
Ja widziałem że przewodnicząca po raz kolejny udowodniła skarbnik
iż rozminęła się z prawdą.To już pamięć nie ta.Skarbnik powinna chyba już odpocząć i ustąpić miejsca młodej kadrze. Na pewno byłoby to z korzyścią dla gminy i samej wójt.
Co do ciebie mieszkańcu gminy -co z tobą jest nie tak? Ty masz jakąś obsesję na punkcie MJ.Po raz kolejny udowodniłeś że żenada to twoje wpisy. Nie wysilaj się .MJ jest poza twoim zasięgiem ludzkim i intelektualnym. Nie spinaj się. Uśmiechnij się. Życie jest piękne pomimo twoich "żenujących " wpisów
??
?? 12.02.2022, 16:03
Wszelkie zasięgi , intelektualne, kulturalne itd. kończą się na końcu lady.
Lucyna
Lucyna 11.02.2022, 10:31
AU - szykuj kasę! Intrygi wiążą się z kosztami.
Jeden z mieszkańców
Jeden z mieszkańców 10.02.2022, 21:33
Była okazja pozbyć się tych naszych niby radnych .szkoda że wtedy mieszkańcy się na to nie zdecydowali .Teraz musimy poczekać do nowych wyborów i oby wybrano zupełnie inne osoby.bo inaczej dalej nic nie osiągniemy
Wyborca
Wyborca 13.02.2022, 09:47
Tacy Radni to skarb dla gminy, to nie są radni bezradni, ale pracują na rzecz gminy z pełnym zaangażowaniem.
?
? 11.02.2022, 16:04
Szczęśliwie pozbyliśmy się organizatora , zostały tylko koszty dla mieszkańców
MIESKANKA Z POŁUDNIA
MIESKANKA Z POŁUDNIA 13.02.2022, 12:36
Najbardziej mądry i rozsądny organizator.Szkoda , ze ludzie tego nie docenili.
Tom
Tom 10.02.2022, 19:59
Rada i wójt powinni być spoza gminy,wtedy byliby bezstronni i pracowaliby jak należy na rzecz mieszkańców.Obecna sitwa z jedndj i z drugiej strony dba tylko o własny interes.4
kawa
kawa 10.02.2022, 20:56
Podążając twoim tokiem rozumowania, to papież powinien być ateistą a piekarz uczulony na mąkę.
??
?? 10.02.2022, 16:28
Pierwszy wyrok również należy opublikować , kto zapłacił odszkodowania za brak wiedzy. Jednak prawdopodobnie 3 tyś. będzie blokowało obiektywności.
Leosia
Leosia 10.02.2022, 13:44
Obciążyć kosztami - czyli nakazać refundacje - madame Anette ....
😉
😉 11.02.2022, 12:21
Mąciwodohejterke obciążyć

Pozostałe