Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 • 17.12.2021, 14:49 (aktualizacja 21.12.2021, 12:34)
 • IP
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Podziel się:

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie średnie /wyższe techniczne - preferowane kierunki inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, w szczególności WORD i EXCEL,),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 • precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość.

b. Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z gospodarką materiałową, w tym także rozeznanie rynku, przygotowywanie zamówień , itp.
 • prowadzenie gospodarki narzędziowej, w tym wydawanie sprzętu, utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do pracy, nadzór nad okresową konserwacją sprzętu,
 • kontrola sprawności technicznej hydrantów i innej armatury sieci, zlecanie niezbędnych napraw,
 • przyjmowanie i rozliczanie zamówień/zleceń realizowanych w zakresie działalności działu eksploatacji,
 • utrzymanie w pełnej sprawności środków transportu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej urządzeń wod-kan, środków transportowych, maszyn budowlanych.

Główny celem jaki realizuje dział eksploatacji jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowej potrzeby ludności i innych podmiotów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Główne zadania działu eksploatacji to: eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja usług zewnętrznych.

II. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się Spółce,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i pakiet socjalny,
 • praca w systemie jednozmianowym podstawowym w godz. od 7:00 do 15:00,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych, praca w terenie,
 • miejsce pracy: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu - Dział Eksploatacji, ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny /curriculum vitae.

2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów:

2021.12.30 (czwartek) do godz. 1500

b. Miejsce i forma składania dokumentów:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a

59 – 800 Lubań – dział eksploatacji, kadry Spółki

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wskazane składanie przez pocztę elektroniczną: [email protected]

c. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (po etapie rekrutacji dla zaproszonych kandydatów)

05.01.2022 r. o godz. 10:00

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a, Lubań

d. Sugerowany termin zatrudnienia:

luty 2022 r.

V. Informacje dodatkowe:

Kontakt z działem eksploatacji, kadrami Spółki:

Katarzyna Jackiewicz tel. 75 646 63 32

Agnieszka Łuc tel. 75 646 63 36

IP

Pozostałe