Trwa nabór do Programu Dolnośląskie Małe Granty. Do zgarnięcia jest 5 tys. zł

 • 14.06.2021, 12:51 (aktualizacja 16.06.2021, 14:59)
 • Dolnośląskie Małe Granty
Trwa nabór do Programu Dolnośląskie Małe Granty. Do zgarnięcia jest 5… UMDW

Podziel się:

Oceń:

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w VII edycji Dolnośląskich Małych Grantów.

Ruszyliśmy z nową edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Na ten projekt w 2021 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja Dolnośląskich Małych Grantów ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań o charakterze ekologicznym, ale granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Swoje pomysły na projekty można składać do 21 czerwca do godziny 23:59 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 lipca do 10 września 2021 roku na terenie Dolnego Śląska, w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Wszystkie działania muszą być zgodne z aktualnymi rozporządzeniami rządowymi w związku z pandemią koronawirusa.

Zachęcam do udziału w tegorocznym Programie Dolnośląskie Małe Granty. Do tej pory, w ramach poprzednich sześciu edycji, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przejęła ponad 2 tysiące wniosków na różnorodne działania społeczne, z których dolnośląskie grupy nieformalne zrealizowały 328 grantów – mówi Andrzej Kredkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Chętne osoby mogą wziąć udział w internetowym otwartym spotkaniu informacyjnym na temat naboru wniosków, które odbędzie się 16 czerwca (środa) 2021 o godzinie 15:00 w ramach transmisji online na profilu społecznościowym Programu Dolnośląskie Małe Granty: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.malegranty.pl.

Dolnośląskie Małe Granty są realizowane ze środków budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego od 2017 roku. 

Dolnośląskie Małe Granty

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe