Sesja Rady Powiatu Lubańskiego

  • 17.03.2021, 08:13 (aktualizacja 17.03.2021, 08:30)
  • Powiat Lubań
Sesja Rady Powiatu Lubańskiego

Podziel się:

Oceń:

Rada Powiatu Lubańskiego znów obradowała zdalnie. Podczas ostatniej sesji podjęto trzy uchwały.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu zakupiło system, który umożliwia zdalne przeprowadzenie obrad,  dyskusję nad projektami uchwał oraz wymianę poglądów pomiędzy radnymi i urzędnikami, a wreszcie samo głosowanie. Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Lubańskiego podjęła trzy uchwały.

Jak już wspominaliśmy Radni otrzymali tablety - narzędzia, które zastąpią terminal do głosowania na Sali Narad Rady Powiatu. Dzięki temu systemowi już kolejny raz głosowali w sposób internetowy, bez konieczności wychodzenia z domu.

Podczas sesji, Radni wyrazili zgodę na przystąpienie przez Powiat Lubański do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad nazwą ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.  To właśnie środki pozyskane z tego programu pozwoliły na zakup 9 - osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, który w ubiegłym roku został przekazany do Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku. Wartość całkowita nowego pojazdu wyniosła 143.295,00 zł, w  tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu to 80.000,00 zł. Pozostała kwota 63.295,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Lubańskiego.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary Programu:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kolejna z uchwał dotyczyła przyjęcia ,,Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025”. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.

Trzecia regulacja związana była z rozpatrzeniem petycji w sprawie propagowania metod leczenia, która dotyczyła zadań i problemów, które nie są zadaniami powiatu. Przedmiotem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest Ministerstwo Zdrowia, gdzie sprawa została przekazana. 

Na końcu Starosta Lubański złożył w formie pisemnej sprawozdanie z pracy Zarządu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego za poprzedni miesiąc.

 

Powiat Lubań

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe