Wstąp do Policji

 • 06.03.2021, 07:21 (aktualizacja 06.03.2021, 07:28)
 • Źródło: KPP Lubań
Wstąp do Policji

Podziel się:

Zostań policjantem - zgłoś się do Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu

Stabilne zatrudnienie i praca dająca wiele satysfakcji m.in. z niesienia pomocy innym oraz oferująca możliwość stałego rozwoju - to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na start wyniesie blisko 3880 złotych na rękę, a dla osoby do 26 roku życia około 4220 złotych. Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, złóż dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4. Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI:
•podanie o przyjęcie do służby w Policji – adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
•wypełniony kwestionariusz osobowy,
•kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
•kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy i książeczki wojskowej ( dotyczy mężczyzn).

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
•obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
•który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
•korzystający z pełni praw publicznych;
•posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
•posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
•dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
Podczas spotkania z przedstawicielem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Lubaniu. Umów się na takie spotkanie wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu 47 873 42 44


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:
2021 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 23 lutego 2021 r
 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 13 lipca 2021 r.
 • 15 września 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 30 grudnia 2021 r.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 1. uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 2. adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 3. uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego; uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 

Komenda Powiatowa Policji

w Lubaniu

 

Źródło: KPP Lubań

Zdjęcia (1)Pozostałe