Komunikat Starostwa Powiatowego

 • 24.03.2020, 13:59 (aktualizacja 25.03.2020, 09:11)
 • Powiat Lubań
Komunikat Starostwa Powiatowego

Podziel się:

Decyzją Starosty Lubańskiego w dniu 24 marca 2020 roku (wtorek) Starostwo Powiatowe w Lubaniu pracuje w godzinach: 7.30 - 15.30.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii do odwołania zmieniony został sposób obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

Od dnia 24 marca 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Lubaniu odbywa się w następujący sposób:

- poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzynce podawczej (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach głównych urzędu od ul. Mickiewicza (bez potwierdzenia daty wpływu),

- elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy ePUAP, ​

- telefonicznie, faxem i  korespondencyjnie.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Do urny prosimy wrzucać:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu/przerejestrowanie pojazdu/wyrejestrowanie pojazdu wraz z kompletem dokumentów oraz tablice rejestracyjne;
 2. wniosek – zgłoszenie zbycia/nabycia (sprzedaży, darowizny);
 3. podanie o odesłanie dowodu rejestracyjnego wraz z załączonym pozwoleniem czasowym (ewentualnie kartą pojazdu w zależności od sprawy) bądź dowodem rejestracyjnym, który był wymieniany;
 4. podanie o wydanie zaświadczenia dotyczącego utraty dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu wraz  z opłatą;
 5. wniosek o wtórnik tablicy lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej wraz z opłatą;
 6. podanie o odesłanie prawa jazdy wraz z załączonym dokumentem prawa jazdy, który był wymieniany;
 7. wniosek o PKK (profil kandydata na kierowcę) wraz z oryginałami dokumentów;
 8. wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z kompletem dokumentów;
 9. wniosek o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów. 

Pozostała dokumentacja przyjmowana jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub Poczty Polskiej. 

W uzasadnionych przypadkach wizyta osobista jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z merytorycznym pracownikiem.

Zalecamy:

 • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu, zakładka karty usług (np. Wydział Komunikacji i Drogownictwa: zbycie lub nabycie pojazdu),
 • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
 • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
 • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
 • korzystać z informacji telefonicznej POI tel. 75 64 64 300 oraz fax. 75 64 64 321,
 • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiatluban.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.powiatluban.pl/  

Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

Korespondencję elektroniczną na adres e- mail [email protected] lub poprzez platformę ePUAP. 

SEKRETARIAT

 • 75 64 64 300
 • fax. 75 64 64 321
 • ePUAP /8u2x29mfkn/skrytka

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

Mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30- dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia/ zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu Powstępowania Administracyjnego wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ROZWOJU

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REFERAT ds. OBSŁUGI ORGANÓW RADY

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

 • 75 64 64 338

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub drogą telefoniczna na nr tel. 75 64 64 300

 
 
 
Powiat Lubań

Pozostałe