Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  • 01.01.2020, 13:38 (aktualizacja 2 dni temu, 23:12)
  • eLuban pl

Podziel się:

ul. Plac Lompy 1, tel.: 75 646 04 11 czynny: poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30 wtorek: od 7:30 do 17:00 piątek: od 7:30 do 14:00

Forma prawna działania:

MOPS Lubań jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Podstawy prawne działania:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015r. poz.163/

statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przyjęty uchwałą nr LII/303/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010r.

eLuban pl

Pozostałe