Szkolenia dla pracowników i pracodawców

  • 23.01.2020, 10:52 (aktualizacja 28.01.2020, 11:32)
  • PUP
Szkolenia dla pracowników i pracodawców Pixabay

Podziel się:

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ogłasza nabór środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawco! Czy wiesz, że możesz skorzystać z dofinansowania do szkoleń dla siebie i swoich pracowników w ramach krajowego funduszu szkoleniowego? Nabór wniosków potrwa od 7 lutego do 21 lutego 2020.

Środki KFS można przeznaczyć na:

- Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy

- Egzaminy

- Badania lekarskie i psychologiczne

- Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym szkoleniem

Dofinansowanie od 80% do 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Więcej informacji na temat krajowego funduszu szkoleniowego oraz aktualne druki uzyskasz w powiatowym urzędzie pracy w Lubaniu pok. Nr 4, tel: 75 722 25 48 wew. 255/259 lub na stronie internetowej www.luban.praca.gov.pl. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą mieli praocdawcy, którzy dotychczas nie korzystali ze środków KFS.

 

PUP

Pozostałe