Majowa Sesja Rady Miasta w skrócie

  • 04.06.2019, 11:06
  • ŁCR
Majowa Sesja Rady Miasta w skrócie eLuban.pl

Podziel się:

Oceń:

Stan techniczny obiektów kultury i sportu, przygotowania do Sudeckiego Festiwalu Minerałów oraz imprezy „LAWA” 2019 to główne tematy XI sesji Rady Miasta Lubań.

Aktualną sytuację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) przedstawiła Małgorzata Garula, dyrektorka tej jednostki. W sprawozdaniu ujęła informacje związane z przeprowadzonymi na przestrzeni lat naprawami, remontami i modernizacjami wszystkich obiektów będących w zarządzie MOSiR. Mówiła również o nowych inwestycjach, które są w trakcie realizacji.

– Aktualnie skupiliśmy się na oddaniu wodnego placu zabaw – powiedziała M. Garula. Przygotowujemy się do otwarcia tego obiektu i jeżeli nie nastąpią problemy po stronie wykonawców, planujemy uroczyste otwarcie w dniu 30 czerwca o godz. 14.00 – mówiła dyrektor.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją obiekt będzie dostępny dla mieszkańców przez 9 godzin dziennie. Wejście na wodny plac zabaw będzie biletowane w kwocie 5 zł bez limitu czasowego. – Liczymy na piękną pogodę w lecie. Mamy dla dzieci liczne atrakcje – podkreślała M. Garula.

Omówiony został także stan techniczny miejskich obiektów sportowych, a także kwestie związane z bieżącą obsługą i ich zabezpieczeniem.

– W okresie lipiec–sierpień mamy zaplanowane drobne remonty krytej pływalni „Laguna”, tak aby we wrześniu obiekt mógł zostać udostępniony mieszkańcom miasta – powiedziała M. Garula. – Nasza hala sportowa cieszy się dużym powodzeniem, ale również wymaga modernizacji – podkreślała dyrektor.

Stan techniczny Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (MDK) przedstawił Bartosz Kuświk, dyrektor MDK. – MDK to największa samorządowa instytucja kultury w naszym mieście, zajmująca się pozyskiwaniem i przygotowaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze – rozpoczął B. Kuświk.

Omawianie stanu technicznego Miejskiego Domu Kultury, dyrektor rozpoczął od przypomnienia o tym, że najstarsza część budynku pochodzi z 1850 roku, a jego dalsze pomieszczenia zostały wybudowane na początku XX w.

– O stanie technicznym budynku można mówić długo i dużo. Wszyscy wiemy, w jakim stanie jest budynek, który czasy swojej świetności ma już za sobą – powiedział dyrektor MDK.

Bartosz Kuświk mówił również o przeprowadzonych w ostatnich latach pracach remontowych oraz o pracach zaplanowanych na bieżący rok, takich jak dokończenie remontu sali tanecznej, która jest najbardziej uczęszczana przez mieszkańców. Wspomniał również o tym, że aktualnie w kwestii związanej z remontem MDK priorytet stanowi współpraca podjęta z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. (NAPE). Aktualnie przygotowywane są dokumenty, wyliczenia i kalkulacje do analiz technicznych i finansowych.

W sprawie planowanych remontów obiektów kultury i sportu zabrał również głos Burmistrz Arkadiusz Słowiński.

– Podpisaliśmy umowę z NAPE, żeby docelowo doprowadzić do remontu MDK, krytej pływalni, hali sportowej oraz dodatkowo Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba – powiedział A. Słowiński. Czekamy na pierwsze analizy i wnioski, czy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) będzie to możliwe. Chcielibyśmy, aby zgodnie z założonym harmonogramem w roku 2022 lub 2023 już odnowione obiekty służyły społeczności miasta Lubania.

Kolejnym punktem obrad był stan przygotowań do Sudeckiego Festiwalu Minerałów i LAWY 2019, które zrelacjonował dr Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu (MR).

– Przygotowania do tegorocznego Sudeckiego Festiwalu Minerałów (SFM) rozpoczęliśmy już kilka dni po zakończeniu pierwszej edycji – rozpoczął Łukasz Tekiela.

Szczegółowo przybliżył program całego wydarzenia. Mówił między innymi o zaplanowanej ciekawej ofercie zajęć edukacyjnych o ziemi, strefie poszukiwacza, w której uczestnicy mogą brać udział w poszukiwaniu minerałów czy płukaniu złota. Poruszył temat tegorocznych wystaw, których koncepcje i tematy zostały już przygotowane. Ponadto w tym roku imprezie będzie towarzyszył zlot food trucków.

– W ten sposób łączymy trzy wydarzenia, tj. festiwal minerałów, festiwal muzyczny oraz festiwal smaków, mamy nadzieję, że przyniosą sukces – mówił dyrektor MR.

Zgodnie przedstawioną relacją SFM jest wydarzeniem szeroko promowanym nie tylko w Polsce, ale i za granicą m.in. na imprezach mineralogicznych czy w zagranicznych czasopismach branżowych. – Naszym partnerem w organizacji tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Spirifer z Warszawy – mówił Ł. Tekiela.

Pojawiła się również zapowiedź LAWY. – SFM nie miałby w pełni rozrywkowego charakteru, gdyby zabrakło LAWY – powiedział Ł. Tekiela. Tak pięknie się złożyło, że nazwa LAWA nawiązuje do przeszłości geologicznej miasta, a także historii muzycznej naszego miasta. Idealnie wpisała się w nazwę SFM i zajmuje bardzo ważne miejsce w skali całego wydarzenia – mówił dyrektor MR.

O części rozrywkowo-muzycznej, czyli LAWIE mówił również B. Kuświk, dyrektor MDK. Przedstawił szczegółowy plan imprez zaplanowanych podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów, tj. LAWĘ kabaretową oraz muzyczną.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad poddano pod głosowanie szereg uchwał. Dokonano ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów. Zmieniono uchwałę o „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań” (CUW). Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu. Wprowadzono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań. Podjęto uchwały w sprawie przyznania medali "Za zasługi dla miasta Lubania” Panu Antoniemu Gilewskiemu, Panu Andrzejowi Krawczykowi oraz Pani Teresie Kremis. Medal "Za zasługi dla miasta Lubania” otrzyma również Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu im. gen. bryg. Straży Granicznej im. Wilhelma Orlika Rückemana. Ponadto podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu oraz w sprawie rozpatrzenia skargi zbiorowej mieszkańców ul. Spółdzielczej i Placu Strażackiego w Lubaniu na działania Burmistrza Miasta Lubań, które uznano za niezasadne. Została przyjęta uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Przyjęto sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Zostały złożone wnioski i interpelacje.

XII sesja Rady Miasta została zaplanowana na 25 czerwca 2019 r. a jej zapis wideo można zobaczyć pod TYM linkiem.

ŁCR

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe