Palmy wielkanocne w SP 2

  • 12.04.2019, 12:15 (aktualizacja 12.04.2019, 12:35)
  • SP nr 2
Palmy wielkanocne w SP 2 SP nr 2

Podziel się:

Oceń:

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu są warsztaty, na których dzieci, rodzice i wychowawcy klas wspólnie pracują nad pięknymi, wielkanocnymi palmami.

Każda z klas ciężko pra­co­wała nad swoim dzie­łem. Na kory­ta­rzach w SP nr 2 poja­wiło się mnó­stwo kolo­ro­wych kwia­tów, zie­lo­nych gałą­zek buksz­panu oraz wszel­kich ozdób, które mogłyby uświet­nić wygląd palmy. A w tym roku każda klasa wyjąt­kowo się posta­rała. Palmy były po pro­stu prze­piękne, dla­tego jury nie miało łatwego wyboru. Oce­niano przede wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nie uczniów w wyko­na­nie zada­nia, a także kre­atyw­ność i este­tykę.

Po burz­li­wych nara­dach zapadł wer­dykt:
I miej­sce zajęła klasa III b gim­na­zjum
II miej­sce przy­pa­dło kla­sie IV a
III miejsce otrzy­mała palma klasy VIII

Jury przy­znało także wyróż­nie­nie dla klasy I a. Szkolne, wiel­kie palmy można będzie podzi­wiać w Kościele św. Trójcy oraz Kościele Naro­dze­nia NMP (Unie­goszcz) w Luba­niu podczas Nie­dzieli Pal­mo­wej.

SP nr 2

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe