Głos radnego Gminy Lubań dotyczący hali sportowej

  • 02.11.2018, 15:05 (aktualizacja 02.11.2018, 16:54)
  • Materiał wyborczy KWW Zbigniewa Hercunia
Głos radnego Gminy Lubań dotyczący hali sportowej eLuban.pl

Podziel się:

Głos radnego Gminy Lubań – Krzysztofa Klimczyka – w sprawie kontrowersyjnej budowy hali sportowej oraz budynku szatni w Pisarzowicach.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań!

Ja, Krzysztof Klimczyk, radny z komitetu wyborczego wyborców Zbigniewa Hercunia, chciałbym przedstawić Drogim Wyborcom kilka wyjaśnień dotyczących poruszonych realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącej kampanii.

Nawiązując do budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach, mieszkańcy gminy zostali celowo wprowadzani w błąd przez kontrkandydatkę. Uprzejmie informuję, iż koszt budowy jest mniejszy o 60% od kwoty wskazywanej w innych źródłach wyborczych. Uzasadnieniem budowy tego obiektu są osiągnięcia sportowe dzieci ze szkoły w Pisarzowicach. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz skromnej mojej osobie, jako trenera oraz animatora sportu na orliku, dzieci z w/w szkoły zajęły 7 miejsce na ponad 550 szkół w ramach Dolnośląskich Igrzysk Dzieci w latach 2017 - 2018. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wójtowi oraz części radnym, z którymi współpracowałem oraz którzy wspierali projekt powstania bazy sportowej przy szkole w Pisarzowicach. W okresie 8 lat, jako radny i nie tylko, przy dużym wsparciu Zbigniewa Hercunia- wójta gminy Lubań, pokazałem, że można zrobić dużo w kierunku krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, uważam, że budowa hali sportowej w Gminie Lubań, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach jest w pełni uzasadniona. Gwarantuję, że będzie użytkowana przez cały rok szkolny. Z pewnością nie będzie to zbyteczna inwestycja.

Kolejną sprawą, która budzi wiele pytań i zastrzeżeń jest budowa szatni na boisku piłkarskim w Pisarzowicach. Kwota w wysokości 300 000 zł została pozyskana dzięki zaradności i zaangażowaniu Zarządu L.Z.S. "Łazek" Pisarzowice oraz dzięki poparciu Gminy Lubań. Uzasadnione jest to faktem, że szatnia ta będzie użytkowana nie tylko przez piłkarzy miejscowego stowarzyszenia, jakim jest L.Z.S. "Łazek", ale przede wszystkim będzie służyła uczniom różnych szkół z szerokiego okręgu jeleniogórskiego, które w ciągu roku będą uczestniczyć w programowych imprezach sportowych i lekkoatletycznych planowanych zgodnie z harmonogramem przez SKS Dolny Śląsk Wrocław, różnej rangi na boisku lekkoatletycznym.

Na zakończenie chciałbym podziękować swoim Wyborcom z w okręgu nr 10 w Pisarzowicach za zaufanie oraz poparcie mojej osoby na następną kadencję. Obiecuję, że w dalszym ciągu będę realizował zadania przedstawione w kampanii wyborczej. Aby nie być gołosłownym, co do osiągnięć sportowych dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach niżej przedstawiam skan dokumentu potwierdzającego olbrzymi sukces Naszych Dzieci z Gminy Lubań, uczęszczających do w/w szkoły.

Zachęcam Wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów na Wójta Gminy Lubań, w dniu 04.11.2018 r., w lokalu wyborczym w Pisarzowicach (remiza strażacka OSP) i oddania swojego głosu na Kandydata nr 1 - Zbigniewa Hercunia, który jest gwarantem realizacji obietnic w/w komitetu.

Z poważaniem

Krzysztof Klimczyk

Radny Gminy Lubań

Materiał wyborczy KWW Zbigniewa Hercunia

Pozostałe