"Kontrowersyjna" odprawa emerytalna wójta

  • 26.10.2018, 12:33 (aktualizacja 30.10.2018, 14:09)
  • informacja wyborcza
"Kontrowersyjna" odprawa emerytalna wójta

Podziel się:

W związku z podniesionym tematem odprawy emerytalnej, która wzbudziła wiele kontrowersyjnych wypowiedzi, nie tylko w sieci, pragnę przedstawić Państwu realny obraz tej sytuacji.

Odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym, przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie etc.).

Według obowiązujących przepisów, prawo do odprawy emerytalnej ulega przedawnieniu w okresie 3 lat od dnia jego nabycia. W moim przypadku przedawniłoby się w grudniu 2018 r.

Zwolennicy mojej kontrkandydatki, jak i ona sama rozpowszechniają informację treści: „wziął odprawę z gminy.” Ma to zapewne na celu stworzenie negatywnego odbioru mojej osoby przez Mieszkańców Naszej Społeczności.

W związku z powyższym, pragnę poinformować, że to nie ja zadecydowałem o wysokości odprawy, jak i o samym jej przyznaniu.

Pismem znak: PA.2122.5.2018.RZ.1 z dnia 19.02.2018 r. Pani Aneta Usyk – pełniąca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Lubań, przyznała mi odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, powołując się na art. 38 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Na potwierdzenie tego faktu poniżej załączam treść dokumentu.

Niestety, działania prowadzone przez osoby, które za wszelką cenę starają się przedstawić moją osobę w złym świetle, są krzywdzące i przykre dla mnie – jako człowieka. Strona finansowa nie stanowi bowiem powodu ponownego ubiegania się o stanowisko wójta. Jedynym powodem jest lojalna służba Mieszkańcom Gminy Lubań. Potwierdzeniem tego jest fakt, że przez okres 8 lat nie pobierałem diet za wyjazdy służbowe. W tym okresie, nie pobierałem także ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Przez okres II kadencji przekazywałem z wynagrodzenia darowizny m.in. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowych Zespołów Sportowych, CARITAS-u Parafialnego w Henrykowie Lubańskim, Parafii na terenie gminy Lubań, Szkoły w Pisarzowicach (zakup kosiarki), na organizację Dni Henryka, na rzecz osób potrzebujących, na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach. Udzielałem także wsparcia finansowego na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci.

Szanowni Państwo, niesioną przez wiele lat pomoc, w tym także finansową, uznaję za swój obowiązek - jako przedstawiciela Naszej Społeczności.

Dzisiaj, kiedy kampania mojej kontrkandydatki opiera się m.in. na niepopartych spekulacjach i plotkach, zmuszony jestem do przedstawienia powyższych faktów. Liczę na Państwa obiektywizm oraz zaufanie, którego z pewnością nie zawiodę.

 

Z WAMI – DLA WAS

Zbigniew Hercuń

informacja wyborcza

Załączone pliki do pobrania (1)


Pozostałe