Regulamin świadczenia usługi eLuban.pl bez reklam

1. Subskrypcja eluban.pl bez reklam umożliwia korzystanie w pełni z serwisu informacyjnego eluban.pl bez udziału materiałów reklamowych publikowanych na portalu. W subskrybowanej wersji portalu nie występują materiały reklamowe za wyjątkiem treści sponsorowanych w zakładce „Warto zobaczyć”.

2. Użytkownik może wykupić subskrypcję na okres 30 dni w cenie 9,90 zł, dokonując rejestracji na portalu eluban.pl poprzez zakładkę „Zarejestruj się”. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez platformę Przelewy24 (operatora płatności) subskrypcja zostanie aktywowana. 7 dni przed końcem opłaconego okresu Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji drogą mailową na adres mailowy podany w procesie rejestracji. Po upływie opłaconego okresu subskrypcji, subskrypcja wygasa.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Usługa eluban.pl bez reklam zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności obowiązują regulaminy:

4. Podmiotem świadczącym Usługę PŁATNOŚCI na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected] Reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

Procedura Reklamacyjna

6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

7. Usługodawca:
eLuban.pl Tomasz Jurak Uniegoszcz
ul. Dolna 14, 59-800 Lubań
REGON 231186840 NIP 613-119-35-86

8. Faktura VAT za usługę eluban.pl bez reklam w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności. Korzystamy ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1.

9. Gdy subskrypcja eluban.pl bez reklam nie jest aktywna przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

10. Dane kontaktowe: eLuban.pl Tomasz Jurak
Uniegoszcz ul. Dolna 14, 59-800 Lubań
REGON 231186840 NIP 613-119-35-86,
tel. +48 535900448, [email protected]

11. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionej usługi.