Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarki
wtorek, 4 października 2022 11:08
Reklama
ReklamaNeoPunkt Lubań sprawdź na Allegro
ReklamaProAdventure - Sklep górski
ReklamaCentrum Drewna Gryfów - Profesjonalny skład drewna

Zaproszenie na otwarte zawody strzeleckie

Stowarzyszenie Baskila zaprasza na zawody strzeleckie. Zawody odbędą się na strzelnicy za Zakładem Karnym w Zarębie.
Zaproszenie na otwarte zawody strzeleckie
Oceń

REGULAMIN ZAWODÓW
O PUCHAR PREZESA KLUBU BASKILA

Zaręba - strzelnica Baskila 25.09.2022 r. godz. 9:30 (niedziela)

1.Patronat:
Patronat nad zawodami sprawuje Prezes Stowarzyszenia Baskila.
2. Cel Zawodów:
Celem Zawodów jest:
- kontynuowanie nowej formy rywalizacji,
- zapewnienie wypoczynku, rekreacji i integracji członków stowarzyszenia i przyjaciół,
- popularyzacja strzelectwa w środowisku,
- wyłonienie najlepszego strzelca.
3. Termin i miejsce :
Zawody odbędą się w sobotę dnia 25 września 2022 roku od godz. 9:30 na strzelnicy
Baskila w Zarębie, ul. Leśna (za Zakładem Karnym)
.
4. Uczestnictwo:
W zawodach udział biorą członkowie zwykli stowarzyszenia, członkowie wspierający,
osoby posiadające pozwolenie na broń palą oraz funkcjonariusze służb mundurowych.
5. System i zasady Zawodów:
Konkurencje :
Pistolet centralnego zapłonu
- 10 strzałów
- odległość strzelania 25 m
- postawa strzelecka stojąc oburącz lub z jednej ręki
- bez wykorzystania przyrządów celowniczych optycznych i elektrooptycznych
- cel - tarcza TS – 4
Pistolet sportowy boczny zapłon
- 10 strzałów
- odległość strzelania 25 m
- postawa strzelecka stojąc oburącz lub z jednej ręki
- bez wykorzystania przyrządów celowniczych optycznych i elektrooptycznych
- cel - tarcza TS - 4
Karabin centralnego zapłonu
- 10 strzałów
- odległość strzelania 50 m
- postawa strzelecka stojąc
- cel - tarcza TS - 4
- bez wykorzystania przyrządów celowniczych optycznych i elektrooptycznych
6. Punktacja:
Prowadzona będzie punktacja:
a) indywidualna w poszczególnych konkurencjach,
b) generalna za osiągniecie najwyższego łącznego wyniku w 3 konkurencjach.
7. Warunki uczestnictwa :
a ) dobry stan zdrowia - sprawność psycho - motoryczna,
b ) wszyscy uczestnicy strzelań zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
regulaminu strzelnicy oraz poleceń osób prowadzących strzelanie.
8. Organizator zapewnia:
- broń i amunicję,
- dopuszcza się możliwość korzystania z własnej broni i amunicji,
- obsługę sędziowską i techniczną,
- dla zwycięzców nagrody, puchary, medale,
- udział w „pikniku” we własnym zakresie.
9. Koszty udziału:
Koszty udziału w zawodach
a) Pistolet centralnego zapłonu - 25 zł,
b) Pistolet sportowy boczny zapłon - 25 zł,
b) Karabin centralnego zapłonu – 25 zł,
Osoby nie posiadające broni lub amunicji mają możliwość skorzystania z broni lub
amunicji zgodnie z n/w kosztami:
- pistolet centralny zapłon + 10 szt. amunicji kal 9x19 mm - 20 zł,
- pistolet sportowy boczny zapłon + 10 szt. amunicji kal .22Lr - 15 zł,
- karabin centralny zapłon kbk akms + 10 szt. amunicji 7,62x39 mm 30 zł.
Opłata w dniu zawodów.
10. Zasady Bezpieczeństwa:
1) Po komendzie ROZŁADUJ należy rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na
stanowisku strzeleckim.
2) Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend ŁADUJ, STOP,
ROZŁADUJ i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że komendy jego
są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda
osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń
prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.
3) Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi
być rozładowana i zabezpieczona.
4) Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie
o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
5) Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie
stanowisk strzeleckich powinni nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
11. Uwagi końcowe:
a) uwagi Sędziego Głównego są nieodwołalne,
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
c) po zawodach odbędzie się walne zebranie członków stowarzyszenia.
Serdecznie Zapraszamy
Józek Dojs tel. 519 112 038

Lubańskie Stowarzyszenie Strzeleckie
„Klub Strzelecki Baskila”
Numer KRS 0000718145
NIP 613 157 97 59
REGON 36946205100000
Ul. 1 Maja 52D
59 – 800 Uniegoszcz


Napisz komentarz
Komentarze
Dawid 18.09.2022 07:07
W porownaniu z Bastionem i lupusem brzmi to bardzo utrzciwie do zobaczenia 25 wrzesnia

ReklamaPunk Pobrań COVID-19 i badania laboratoryjne
ReklamaLaser ICOON 2
ReklamaZakład pogrzebowy ZGiUK Lubań
Reklama
Reklama
ReklamaPowiat Lubań
Reklama
Reklama
Reklama