Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarki
poniedziałek, 3 października 2022 20:12
Reklama
Reklama
ReklamaProAdventure - Sklep górski
ReklamaCentrum Drewna Gryfów - Profesjonalny skład drewna

Stypendium szkolne 2022. Komu, ile, na jak długo?

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Uczniowie potrzebujący wsparcia finansowego lub zasługujący na nie za swoje osiągnięcia mogą liczyć na stypendium szkolne. Finansują je albo państwo, albo gmina.
Stypendium szkolne 2022. Komu, ile, na jak długo?
Autor: iStock
Oceń

Na stypendium szkolne mogą liczyć uczniowie z rodzin o niskich dochodach. Chodzi tu o sytuacje – jak wylicza infor.pl – gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje już inne stypendium ze środków publicznych.

Stypendium szkolne może mieć formę:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Uczniom szkół ponadpodstawowych stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. W tym roku wynosi ona 600 zł.

Wysokość stypendium

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 proc. kwoty zasiłku rodzinnego. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego to 200 proc. tej kwoty.

A zatem stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kiedy składać wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Mogą to zrobić rodzice albo pełnoletni uczeń. Wniosek może też złożyć dyrektor szkoły. Stypendium może też być przyznawane z urzędu.

Wnioski o stypendia szkolne najczęściej składa się w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

 

 


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaPunk Pobrań COVID-19 i badania laboratoryjne
ReklamaOlivex Auto Części - Dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
ReklamaZakład Pogrzebowy Hades S.C. 24/h 600451593, 781791731
Reklama
Reklama
ReklamaPowiat Lubań
Reklama
Reklama
Reklama