PUP w Lubaniu ogłasza I nabór wniosków na finasowanie kosztów szkoleń

  • 18.07.2022, 15:00 (aktualizacja 20.07.2022, 12:35)
  • Informacja Prasowa
PUP w Lubaniu ogłasza I nabór wniosków na finasowanie kosztów szkoleń

Podziel się:

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ogłasza I nabór "Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy". Dofinansowanie od 80% do 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski można składać w terminie od 01.08.2022 r. -10.08.2022 r.

Adresaci:
Pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu lubańskiego, spełniający co najmniej jeden z poniższych priorytetów.

Priorytety Rady Rynku pracy dla rezerwy środków KFS 2022
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Zasady spełnienia wymagań ujętych w w/w priorytetach zostały opisane szczegółowo na stronie internetowej www.luban.praca.gov.pl

Uwaga! Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą mieli Ci pracodawcy, którzy dotychczas nie korzystali ze środków KFS

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ORAZ AKTUALNE DRUKI UZYSKASZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LUBANIU TEL: (75) 722 25 48 WEW. 255/259 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.LUBAN.PRACA.GOV.PL

Środki KFS można przeznaczyć na:
• kursy i studia podyplomowe;
• egzaminy:
• badania lekarskie i psychologiczne,

• Ubezpieczenia od NNW w związku z podjętym szkoleniem.

Informacja Prasowa

Zdjęcia (1)


Pozostałe