Absolutorium dla Wójta Gminy Siekierczyn

  • 08.06.2022, 11:47 (aktualizacja 08.06.2022, 12:00)
  • Źródło: siekierczyn.pl
Absolutorium dla Wójta Gminy Siekierczyn UG Siekierczyn

Podziel się:

Oceń:

Absolutorium jest jednym z najważniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego radni oceniają pracę organu wykonawczego, wójta w zakresie prowadzenia polityki finansowej gminy.

W dniu 31 maja 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, odbyła się XXXIX uroczysta absolutoryjna sesja Rady Gminy Siekierczyn. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Piotr Kret, przewodniczący Rady Gminy. W trakcie sesji Dariusz Furdykoń, Wójt Gminy Siekierczyn przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz informację na temat mienia gminnego za rok 2021. Budżet Gminy Siekierczyn po stronie dochodów został wykonany w 99,40 % planu i zamknął się kwotą 24.589.152,11 zł, a po stronie wydatków w 91,71 % planu i zamknął się kwotą 24.330.591,02 zł. Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 2.599.139,48 zł, na które pozyskano również znaczne wsparcie w formie różnego rodzaju dotacji i środków dofinansowań zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 i przedłożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium, oceniając sposób wydatkowania przez wójta publicznych pieniędzy jako: celowy, legalny, rzetelny i oszczędny. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu również wydała opinię pozytywną.

W głosowaniu brał udział pełny skład piętnastu członków Rady Gminy Siekierczyn i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium.           

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania samorządu. Roztropne i racjonalne zarządzanie finansami publicznymi to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Wymagające od włodarza gminy skrupulatności, rozwagi, gospodarności, dużej wiedzy oraz ciężkiej i wytężonej pracy. Na osiągnięcie, jakim jest jednogłośne udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania, składa się trud wielu osób, pracujących pod kierownictwem Wójta Gminy Siekierczyn – Pana Dariusza Furdykoń. - czytamy na internetowych stronach Gminy Siekierczyn

W wystąpieniu, po przeprowadzonym głosowaniu, wójt złożył serdeczne podziękowania za skuteczną i owocną współpracę: radnym, sołtysom, dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom, druhom OSP, wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy Siekierczyn.

Źródło: siekierczyn.pl

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

lokals
lokals 09.06.2022, 21:31
brawo! i powodzenia
Be
Be 08.06.2022, 19:49
Rodzine głosowanie.
xyz
xyz 08.06.2022, 19:20
Słyszałem, że Rada Gminy i Wójt dostali (dali sobie?) maksymalne podwyżki, natomiast obcięto dochody i dano aż nieco ponad 2% rekompensatę inflacyjną rosnących cen pracownikom kultury (o tych słyszałem, nie wiem jak inne działalności związane z samorządem). Jeśli to prawda, to czemu się tu dziwić, że Rada Gminy udzieliła absolutorium?

Pozostałe