Miliony na lubańskie inwestycje

  • 28.12.2021, 11:01 (aktualizacja 28.12.2021, 11:29)
  • Źródło: ŁCR
Miliony na lubańskie inwestycje ŁCR

Podziel się:

Oceń:

Inwestycje, modernizacje, remonty ulic, oświetlenia, chodników, budynków oraz obiektów. Zadania związane z kulturą, edukacją i ekologią. Na tych oraz innych płaszczyznach w mijającym roku w Lubaniu działo się wiele.

Podejmowanym w kończącym się 2021 roku przedsięwzięciom sprzyjały dotacje. W Gminie Miejskiej Lubań na realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych pozyskano 23,5 mln zł. Jednym ze źródeł finansowania były fundusze unijne, które wspierają projekt modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Dofinansowanie z UE umożliwiło również zorganizowanie miejskiego festynu w międzynarodowej odsłonie.

Sporą kwotę Lubań pozyskał z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów. To właśnie w ramach tych środków zaplanowano modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych, poprawę efektywności energetycznej budynków, rewitalizację parku na Kamiennej Górze oraz przebudowę dróg miejskich. Kolejne działania w temacie ciągów komunikacyjnych zostały podjęte dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych. Partnerstwo publiczno-prywatne dało możliwość zaplanowania modernizacji infrastruktury sportowej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej pozwolił na modernizację chodników, zaś Fundacja Santander wsparła projekt Ośrodka Wsparcia Dziennego pod nazwą Owocowy zakątek.

Prosta droga do domu i pracy
Ulice Tkacka, Graniczna, Grunwaldzka, Wąska oraz Stawowa. Kolejne ulice miejskie zostały zmodernizowane i w nowej, lepszej odsłonie służą już mieszkańcom. Rozpoczęte w 2020 roku inwestycje drogowe znalazły swój finał w roku bieżącym. Na ulicy Stawowej prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni i krawężników, regulację odwodnienia, wykonanie ścieku drogowego oraz utwardzenie pobocza drogi. W ramach przebudowy dróg ul. Tkackiej (I etap), Mikołaja i Granicznej wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników oraz przebudowano oświetlenie i kanalizację deszczową. Dofinansowanie na ten cel pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Z kolei środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliły przebudować brakującą część ulicy Tkackiej (II etap) oraz ulice: Grunwaldzką oraz Wąską. Przebudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i parkingów, przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Łącznie na opisywane inwestycje drogowe przeznaczono ponad 2,6 mln zł, z czego około 1,5 mln zł stanowiły środki zewnętrzne.

Kolejne miliony na drogi
Lubań znalazł się wśród 2780 gmin i miasteczek, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla samorządów. Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Gmina Miejska Lubań otrzyma ponad 9 mln zł na przebudowę ulic: Głównej i Kolejowej.

Bezpieczeństwo i komfort pieszych
Oprócz kompleksowych modernizacji dróg samorząd stara się również dbać o stan miejskich poboczy. W 2021 roku oprócz realizowania corocznych remontów bieżących dróg i chodników gmina pozyskała środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021. Zdobyte fundusze zostały przeznaczone na modernizację chodników przy ul. Wojska Polskiego i Mikołaja Kopernika w Lubaniu. W ramach zadania zmodernizowano prawie 630 metrów bieżących chodników oraz wyznaczono miejsca parkingowe. Wymianie podlegały również przyłącza kanalizacji deszczowej. Wartość całego zadania to 370 tys. zł, w tym 160 tys. zł stanowi dofinansowanie.

Światło dla lubanian
Gmina Miejska Lubań rozpocznie kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta. Inwestycja będzie możliwa dzięki unijnym środkom przyznanym w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z pobliskimi gminami. Łączna wartość projektu dla wszystkich jego uczestników wynosi przeszło 37 mln zł. Lubań na modernizację oświetlenia przeznaczy ponad 3,7 mln zł, przy czym prawie 2,8 mln zł pochodzić będzie z otrzymanej dotacji. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego i jakości oświetlenia oraz zmniejszenia zużycia energii. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2022 roku.

Niska emisja i czyste powietrze
W temacie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania Lubań działa dwutorowo tj. pozyskując na ten cel fundusze zewnętrzne, jak również zabezpieczając w budżecie środki własne. Projekt grantowy na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Lubań realizowany jest od 2020 roku. Obecnie dokonano odbioru u 75 beneficjentów (ponad 70%). Z uwagi na pozyskanie przez gminę dodatkowych 500 tys. zł realizacja projektu obejmie kolejne 25 pieców i przedłuży się do czerwca 2022 roku. Łącznie zostaną zlikwidowane 147 niskoemisyjne źródła ciepła. Wartość projektu opiewa na ponad 3,4 mln zł, gdzie prawie 3 mln zł pochodzi z dofinansowania. Dodatkowo we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, od 1 lipca br. w ramach Programu „Czyste Powietrze” uruchomiony został w Lubaniu punkt konsultacyjny do obsługi właścicieli budynków jednorodzinnych.

Na dachy, fotowoltaikę oraz windy
Rozstrzygnięcie drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przyniosło miastu Lubań dodatkowe pieniądze w wysokości 2 mln zł. Pod koniec 2020 roku rządowe wsparcie uzyskał projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań”. Inwestycja zakłada termomodernizację dachów budynków miejskich oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Dzięki projektowi poprawi się również dostępność lubańskich podstawówek, ponieważ w trzech szkołach zostaną zamontowane windy. Dodatkowo jedna z placówek zyska podziemny zbiornik do gromadzenia deszczówki. W sierpniu zostały zawarte umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, budynku socjalno-biurowego przy ul. Ludowej, sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Urzędu Miasta Lubań. Wykonawca zadań powinien je zrealizować do końca kwietnia 2022 roku. W międzyczasie zostaną zawarte umowy na pozostałe działania, jakie obejmuje projekt.

Modernizacja pływalni i hali
Długo wyczekiwana inwestycja związana z remontem hali sportowej i pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu powoli staje się faktem. Zadanie będzie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja obejmie głęboką termomodernizację obiektów sportowych MOSiR. Planowany jest szereg gruntownych prac remontowych. W hali zostanie wymienione pokrycie dachu, oświetlenie, zostanie zmodernizowana nawierzchnia. Basen zyska nowy dach i nieckę z nowoczesnymi rozwiązaniami, a także większą saunę. Oprócz tego planuje się wykonanie nowego systemu wentylacyjnego, systemu monitoringu jakości wody, wymianę okien i modernizację instalacji grzewczej. Gruntowny remont obiektów sprawi, że będą one tańsze w eksploatacji, co przełoży się na oszczędności. Partner prywatny został wyłoniony w drodze przetargu i to on sfinansuje całość inwestycji. Umowę na realizację zadania w formule PPP podpisano w listopadzie br., a prace powinny zakończyć się w przeciągu dwóch lat. Po oddaniu obiektu do użytku samorząd spłaci koszt przedsięwzięcia w ratach przez okres trwania umowy. Łączna kwota przedsięwzięcia wyniesie prawie 20 mln zł.

1,5 mln zł dla SP2
W tym roku Gmina Miejska Lubań przystąpiła do partnerstwa, którego celem jest modernizacja energetyczna budynków placówek edukacyjnych, znajdujących się w Lubaniu, w Gminie Gromadka oraz we Lwówku Śląskim. W naszym mieście kompleksowej termomodernizacji doczeka się Szkoła Podstawowa nr 2. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.w.u., modernizacja oświetlania, montaż instalacji fotowoltaicznej, wprowadzenie systemu zarządzania energią. Przewidywana wartość robót to 2 mln zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1 514 580 zł. Zakładany termin realizacji inwestycji to lata 2022 - 2023. Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Ku rewitalizacji parku
Punk widokowy, odnowiona droga i alejki, zadbany pomnik przyrody nieożywionej. Na te działania Gmina Miejska Lubań pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt odnowienia lubańskiego parku przewiduje remont ciągów komunikacyjnych, w tym przebudowę Alei Kombatantów, drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do Szkoły Muzycznej oraz alejek parkowych, jak również wymianę i uzupełnienie oświetlenia parkowego. Ponadto obejmuje oznakowanie 2 km szlaków rowerowych oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Planuje się również rewitalizację pomnika przyrody nieożywionej, czyli dawnego wyrobiska bazaltu oraz budowę punktu widokowego na Góry Izerskie i Karkonosze. Zrewitalizowany park, u którego podnóża trwa eksploracja sztolni, stałby się kolejną atrakcją turystyczną miasta jako Park Aktywnej Rodziny. Całość inwestycji opiewa na kwotę 4,8 mln zł, zaś gminie udało się pozyskać 2 mln zł. Jeśli budżet miasta na to pozwoli, to zadania będą realizowane w latach 2021-2023.

Kartingi w nowym wydaniu
Kolejny projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to gratka dla młodzieży i wszystkich bywalców lubańskiego stadionu kartingowego. Planowana modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ulicy Działkowej obejmuje nie tylko remont i rozbudowę już istniejących elementów tamtejszej infrastruktury, ale też powstawanie nowych, niezwykle atrakcyjnych obiektów (toru rowerowego typu „pumptrack”, toru rolkarskiego, ścianki wspinaczkowej) oraz montaż kilkunastu ławek. Inwestycja została wyceniona na 2,5 mln zł, przy czym miasto może liczyć na 1,5 mln zł wsparcia.

Dzień Aktywnej Rodziny
Dzień Aktywnej Rodziny to impreza współorganizowana przez kilkanaście działających w mieście i powiecie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których działania koordynuje Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” oraz Gminę Miejską Lubań, w imieniu której działa Łużyckie Centrum Rozwoju. Tegoroczne przedsięwzięcie miało charakter międzynarodowy i kierowane było do mieszkańców Polski i Niemiec. Gmina Miejska Lubań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w kwocie ponad 40 tys. zł z Funduszu Małych Projektów. W programie znalazła się aktywna prezentacja działalności społecznej, kulturalnej i sportowej lokalnych społeczników, działaczy i artystów. Dodatkowo w ramach wydarzenia miały miejsce występy organizacji i bezpłatne atrakcje festynowe, w tym m.in. otwarte warsztaty rękodzielnicze oraz ceramiczne, przejazdy ciuchcią, serwis rowerowy oraz strefa relaksu i zabawy. Wydarzenie odbyło się 28 sierpnia br. na lubańskim rynku.

Owocowy zakątek
Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu został laureatem programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” Fundacji Santander. Zgodnie z głównym założeniem projektu przy placówce zostało stworzone miejsce o charakterze ekologicznym, edukacyjnym i przyrodniczym. W owocowym zakątku zasadzono drzewa i krzewy owocowe, takie jak maliny, borówki i czereśnie. Projekt obejmował również organizację warsztatów nasienniczych oraz pszczelarskich, ponadto zakupiono ule dla pszczół zapylaczy. W ramach zadania został również zagospodarowany teren będący w użytkowaniu Ośrodka Wsparcia Dziennego z przeznaczeniem na organizację podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Projekty realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych nie wyczerpują tematu inwestycji. Samorząd stara się na bieżąco szukać również środków w budżecie miejskim na inne działania. Każde przedsięwzięcie, nawet tych niewielkich rozmiarów, jest pożądane i spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Dotacje pozwalają działać na szeroką skalę, jednak wiążą się z koniecznym wkładem własnym gminy. Stąd miasto Lubań stara się w pełni wykorzystać wszelkie źródła finansowania na miarę możliwości budżetowych.

Źródło: ŁCR

Komentarze (15)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

xxx
xxx 04.01.2022, 19:31
hej! Szkolna nie dokończona , koniecznie wymaga przebudowy chodnik przy budynku Mikołaja, babcie idące do kościoła przewracają się z uwagi na krzywizny w chodniku. proszę
Turysta
Turysta 29.12.2021, 09:13
Może znajdzie się jeszcze jakaś kwota na dokończenie i zrobienie podziemnej trasy turystycznej w Lubańskich nowo odkrytych sztolniach?
Monika
Monika 29.12.2021, 08:57
Ulica Stawowa została zmodernizowana śmiechu warte ta ulica zostala spiepszona,chwalą się regulacją odwodnienia i wykonania ścieku drogowego.Gdzie to odwodnienie chyba w rowie ulica na lekki spad w kierunku rowu nie położono odwodnien liniowych wzdłuż ulicy efekt woda stoi przy krawężnikach a teraz zimą zamarza i mamy małe lodowiska. Utwardzenie pobocza drogi pytam ile metrów pobocza utwardzono 300? bo resztę pobocza tak jak było i dalej jest zarasta trawsko, ktorego nie ma komu wykaszac.Podobnie rów melioracyjny gdzie są obiecane obrzeża plytowe ktorymi miały byc wyłozone boki aby nie osuwała się ziemia. Poprawcie to a potem się chwalcie bo to co w tej chwili jest zrobiono na : sztukę czyli głupi to kupi.
Jowita
Jowita 28.12.2021, 23:19
Można jeszcze wykorzystać wolny teren po ogródkach działkowych przy ul. łuzyckiej, mozna te drzewka i krzewy owocowe tam też posadzić.
Mieszkanka
Mieszkanka 28.12.2021, 21:13
No wkoncu moze bedzie zrobiona ulica główna
lubaniak
lubaniak 28.12.2021, 20:36
No tośmy się zadłużyli... UE nic nie daje za darmo. Cieszy mnogość inwestycji, zaplanowanych i zrealizowanych. Martwi za to, bardzo, brak dodatkowych miejsc pracy. Przy produkcji!!! Jak mawiał klasyk "bogactwo bierze się z pracy a nie funduszy unijnych".
Obserwujący
Obserwujący 28.12.2021, 19:14
To gdzie powstanie nowe osiedle domków nowobogackich?
krystyna
krystyna 31.12.2021, 09:53
Już szykują teren za osiedlem Piast , wycieli krzaki , drzewa i już jest miejsce
Mania
Mania 28.12.2021, 17:43
Panie Burmistrzu remont ul. Stawowej wypadało by dokończyć. Może od centrum jest i daleko ale to też jest miasto. Remont po łebkach to nie remont. Asfalt i krawężniki to nie wszystko. Swoją drogą ciekawa wizytówka.
Jacek
Jacek 28.12.2021, 17:07
Lubań dostał, dostanie czy ma dostać, tekst napisany bardzo zgrabnie tylko za dużo z niego nie wynika. Przeciętny Kowalski od razu się zorientuje, że coś tu jest nie tak. Kasę miasto dostało lub ma dostać ale czy opisane zadanie zostaną zrealizowane i kiedy to już inny temat.
vvvv2
vvvv2 28.12.2021, 16:02
Wydadzą 9 mln zł na dwie ulice Główna i Kolejowa?
Adam
Adam 28.12.2021, 15:31
Czyli PiS nie jest taki zły. Za rządów PO nigdy Lubań nie miał tyle pieniędzy na inwestycje.
***** ***
***** *** 28.12.2021, 23:15
Zabawny jesteś Adaś, ale wyjdź w końcu z piwnicy i przejdź się po tym mieście. Tylko patrz uważnie jak się rozwinęło miasto za rządów PiS xD. Tylko nie patrz przez różowe okulary! Przepych...
Heniu
Heniu 28.12.2021, 18:14
Nie bij..
Xyz
Xyz 28.12.2021, 15:28
Jak słyszę "rewitalizacja parku na Kamiennej Górze".... To mam ochotę rzucać w um tym tłuczniem co go aruś wysypał bezmyślnie....
Wstydu oszczędź..
PS. Wolność słowa redakcjo....

Pozostałe