List Teresy Trefler, sołtys Henrykowa Lubańskiego

 • 04.11.2021, 17:29 (aktualizacja 08.11.2021, 10:50)
 • Informacja Prasowa
List Teresy Trefler, sołtys Henrykowa Lubańskiego

Podziel się:

Szanowni Mieszkańcy,

zdecydowałam się do Państwa zwrócić bezpośrednio, ponieważ po 26 latach pełnienia funkcji sołtysa grupa osób podjęła inicjatywę odwołania mnie z tej funkcji. Niestety nie otrzymałam z ich strony wniosku o odwołanie wraz z uzasadnieniem. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam oficjalnej informacji o rozpoczęciu procedury odwoławczej, zwołanym zebraniu wiejskim ze strony Wójta Gminy Lubań- Małgorzaty Hercuń-Dąbrowickiej. W dobrym tonie byłoby poinformowanie mnie o inicjatywie odwoławczej oraz danie mi możliwości zapoznania się z zarzutami stawianymi przez grupę mieszkańców, abym mogła się przygotować, a nawet się do nich odnieść.

Rozumiem, że przyjęto taktykę zaskoczenia i naskoczenia na moją osobę podczas zebrania wiejskiego. Z ogłoszeń Wójta Gminy Lubań o zebraniu w sprawie odwołania mnie z funkcji sołtysa nie ma informacji, aby zapoznano mieszkańców z wnioskiem o odwołanie wraz z moim ustosunkowaniem się do nich. W moim odczuciu ma to być lincz na mojej osobie. Prawdopodobnie podyktowane to jest dużym zaangażowaniem się w inicjatywę odwoławczą najbliższego członka rodziny Wójta Gminy Lubań.

Patrząc wstecz na wypełnianie zadań przypisanych sołtysowi nie mam powodów do wstydu lub obawy, iż rażąco zaniedbywałam swoje obowiązki. Nie twierdzę, że nie popełniłam błędów.

Będąc sołtysem zawsze starałam się pomagać mieszkańcom i starałam się, aby nasz Henryków się rozwijał. Uważam, że wspólnie z Wami- mieszkańcami udało się nam osiągnąć bardzo wiele.

To ja, wspólnie z Wami jako pierwsi przystąpiliśmy do Dolnośląskiej Odnowy Wsi. Opracowaliśmy strategię rozwoju naszej miejscowości, którą sukcesywnie starałam się realizować. W tym roku jesteśmy w trakcie opracowywania strategii na kolejne lata. Odnieśliśmy sukces w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską, zajmując II zaszczytne miejsce. Wspólnie stworzyliśmy ofertę wsi tematycznej. Rozpoczęliśmy promocję naszej perełki – cisa. To ja wraz z Wami od wielu lat pracowałam nad marką produktu lokalnego. Jest nią kraina cisowa. Sadziliśmy na swoich posesjach cisy, stworzyliśmy aleję cisową z drzewek posadzonych przez słynnych Henryków oraz robiliśmy korale cisowe.

Ponad dekadę temu wraz z grupą zaangażowanych mieszkańców Henrykowa i Pogórza Izerskiego wypracowaliśmy podczas warsztatów pomysł na organizację imprezy Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego. Dzisiaj jest to największa impreza gminna, a nawet jedna z większych w regionie.

Jako pierwsi w gminie powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego. Waszą decyzją od początku jego istnienia jestem jego Prezesem. Do dzisiaj jest to jedyne stowarzyszenie mieszkańców w naszej gminie, które aktywnie funkcjonuje, pozyskuje dofinansowania z zewnątrz. Przez ten okres udało się nam pozyskać dofinansowanie i zrealizować następujące projekty:

 • „Znam i dbam o historię i przyrodę Henrykowa”- Fundacja Wspomagania Wsi – dofinansowanie w wysokości 3.000 zł – realizacja 2009 rok;
 • „Zróbmy pierwszy krok- tablice informacyjne w Sołectwie Henryków Lubański – UMWD – dofinansowanie w wysokości 3699 zł – realizacja 2010;
 • „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację Dnia Placka i postawienie witaczy w Henrykowie Lubańskim – UMWD- dofinansowanie w wysokości 4860 zł – realizacja 2011 rok;
 • „Nasza wieś najpiękniejsza” – Fundacja Wspomagani Wsi – dofinansowanie w wysokości 3000zł- realizacja 2012 rok;
 • „Wydanie śpiewników oraz organizacja Dnia Placka jako przedsięwzięcia promujące Ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej „ – UMWD – dofinansowanie w wysokości 5436,65 zł – realizacja 2012 rok;
 • „Propagowanie Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej i Henrykowa Lubańskiego poprzez założenie i prowadzenie serwisu internetowego, organizację Dnia Placka, wydanie ulotki” – UMWD – dofinansowanie w wysokości 5000 zł – realizacja 2013 rok;
 • „Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez wydanie folderu promocyjnego, zakup kubków oraz organizację Dnia Placka w Henrykowie Lubańskim – UMWD – dofinansowanie w wysokości 4995 zł- realizacja 2014 rok;
 • „Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego kultywuje tradycje dolnośląskiego (stroje 8+2) – UMWD – dofinansowanie w wysokości 11200 zł – realizacja 2018 rok;
 • „Aktywność, ekologia i zdrowie w Lubańskim Henrykowie” – UMWD – dofinansowanie w wysokości 10145 zł – realizacja 2018/2019 rok;
 • „Tradycje kulinarne Henrykowa Lubańskiego” – UMWD – dofinansowanie w wysokości 17535 zł – realizacja 2021 rok.

Każdy z tych projektów został prawidłowo rozliczony.

Przez panującą pandemię i obostrzenia, nie mogliśmy tak intensywnie działać oraz się spotykać. Pomimo tego odwiedziłam Was wszystkich w waszych domach roznosząc nakazy podatkowe oraz druki opłaty za śmieci. Byli na terenie gminy sołtysi, którzy z racji pandemii odmówili rozniesienia nakazów.

Przez te wszystkie lata starała się wspólnie z Wami organizować spotkania integracyjne: dożynki, mikołajki, Dzień Chłopa, Dzień Dziecka, spotkania międzypokoleniowe, pikniki rodzinne.

Nawiązaliśmy współpracę z mieszkańcami Henrykowa z Gminy Ziębice. Spotykaliśmy się z nimi podczas Imienin Henryka oraz wyjazdów studyjnych do ich miejscowości.

Współpracuję organizacjami funkcjonującymi w naszej miejscowości: OSP, Zespół Cisowianki, Caritas, Ksiądz Proboszcz i rada parafialna.

Udało nam się wspólnie poprawić estetykę naszej wsi. Klomby, kwiaty w donicach, sukcesywne wykaszanie traw na placu zabaw, lasku brzozowym, przy cisie. To nie były jednorazowe akcje, szumnie ogłoszone na portalu społecznościowym, ale sukcesywnie wykonywane prace kilka razy w roku od kilkunastu lat.

Sięgając pamięcią wstecz dumna jestem, że udało mi się przekonać Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do kompleksowej przebudowy naszego potoku Bród.

Zorganizowałam wiele warsztatów rękodzielniczych. Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach dotyczących prowadzenia małej przedsiębiorczości. Nawiązałam współpracę z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Izerskie”. Nabyte umiejętności podczas warsztatów, wiele z Was wykorzystuje do zasilenia swoich domowych budżetów, co mnie ogromnie cieszy. Wasze niezwykłe prace stanowią upominki dla naszych gości.

Od kilkunastu lat mamy do dyspozycji fundusz sołecki. Środki funduszu sołeckiego rozdysponowujecie sami, podczas zebrania wiejskiego. Jako sołtys zawsze wydatkowałam środki zgodnie z Waszą dyspozycją. Każdorazowo dyspozycję uruchomienia środków akceptowali członkowie rady sołeckiej, podobnie jak każdy dokonany wydatek. Przez te wszystkie lata terminowo przedkładałam faktury oraz rozliczenia do Urzędu Gminy Lubań, gdzie były każdorazowo zaakceptowane przez Wójta Gminy Lubań. Rozliczyłam się z każdej przysłowiowej złotówki.

Mieszkańcy, którzy interesowali się sprawami naszej wsi i uczestniczyli w zebraniach wiejskich wiedzą, że każdego roku przedkładałam szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności i rady sołeckiej. Przedkładałam informację w wykorzystania środków finansowych. Zawsze do wglądu były i są wszystkie dokumenty finansowe, ponieważ są one jawne.

Przez te wszystkie lata byłam zawsze do Waszej dyspozycji. Starałam się pomóc każdemu z Was jeżeli o to prosiliście. Wspólnie załatwialiśmy dokumenty do rent zdrowotnych, na emeryturę lub różnego rodzaju zasiłki. Nie odmówiłam, jeżeli potrzebowaliście dojechać do lekarza lub załatwienia spraw urzędowych. Wiele razy sprowadzało się do tak prozaicznych czynności, jak wykonanie zdjęć do dowodu osobistego.

W Waszych sprawach interweniowałam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ZUS. Nie pozostawiałam bez reakcji zgłaszanych przez Was spraw. W tym zakresie współpracowałam z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaniu, szkołami gminnymi, KOWR.

W czerwcu bieżącego roku podjęłam interwencję z uwagi na brak dojazdu środkami komunikacji publicznej naszej młodzieży do szkół. Wspólnie z osobą pełniącą funkcję Wójta Gminy Lubań oraz Sekretarzem Gminy podjęliśmy czynności, aby zapewnić dojazd do szkół.

Niestety nie jest możliwe, aby w kilku słowach podsumować swoją wieloletnią działalność. Jedno wiem na pewno, że podczas najbliższego zebrania wiejskiego stanę przed Wami z podniesionym czołem. Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej i lepiej. Zrobiliśmy tak jak najlepiej potrafiliśmy, na ile były nasze możliwości finansowe oraz na tyle ile otrzymaliśmy wsparcia ze strony Wójta Gminy Lubań.

Do dzisiaj nie mamy swobodnego wstępu do wyremontowanego budynku poszkolnego, który jest Centrum Integracji Społecznej (CIS). Przed remontem mieliśmy tam swoje siedziby, mogliśmy się w nim swobodnie spotykać, przechowywaliśmy tam nasze rzeczy będące w dyspozycji sołectwa. Naszym wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy izbę pamięci. Obecnie wszystkie eksponaty oraz nasze rzeczy sołeckie złożone są po prywatnych domach. Obecna Wójta Gminy Lubań nie widzi możliwości, aby można byłoby je ulokować w wyremontowanym budynku. Nie jest również za umożliwieniem swobodnego korzystania z budynku przez nas – mieszkańców.

Wypełniając obowiązki sołtysa zawsze kierowałam się Waszym dobrem i naszej miejscowości. Łącząc funkcję sołtysa z radną gminy miałam realny wpływ na realizowane inwestycje. Wiele z nich zostało zrealizowanych na moje indywidualne wnioski. Każdego roku, do 31 sierpnia, składałam propozycje do budżetu gminy na kolejny rok.

Kończąc chciałabym serdecznie podziękować Wam wszystkim, którzy przez te wszystkie lata, wspólnie ze mną, realizowali różne przedsięwzięcia. Bez Was nasz Henryków dzisiaj by tak pięknie nie wyglądał. Dziękuję za tak wiele ciepłych słów, które motywują mnie do dalszej działalności. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom urzędu gminy, organizacjom i instytucjom, które przez te wszystkie lata ze mną współpracowały.

Dzisiaj tylko z przykrością i rozczarowaniem patrzę, jak osoby które miały nas łączyć i działać z dobrą energią, tak naprawdę nas dzielą.

Z wyrazami szacunku

Teresa Trefler

Informacja Prasowa

Pozostałe