W powiecie podsumowali projekt „Kolory Zdrowia”

 • 15.06.2021, 13:20 (aktualizacja 15.06.2021, 13:36)
 • Źródło: Powiat Lubań
W powiecie podsumowali projekt „Kolory Zdrowia” Powiat Lubań

Podziel się:

Oceń:

„Kolory Zdrowia” to powiatowy projekt edukacyjny dla przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych.

Pandemia spowodowała wiele ograniczeń w stosunku do dzieci i młodzieży. Jednym z nich była nauka zdalna, która wymuszała siedzący tryb życia. Ta długotrwała sytuacja ma niewątpliwie negatywne skutki na rozwój społeczny i pogorszenie zdrowia psychofizycznego uczniów. W związku z tym priorytety oraz programy MEiN w bieżącym roku szkolnym dotyczyły promowania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.

W każdej szkole edukacja zdrowotna stanowi podstawę programów wychowawczych i profilaktycznych. Jest to bowiem proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty, chcąc wspomóc szkoły w realizacji określonych celów prozdrowotnych, opracowało projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych – przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej ze szkół i placówek powiatu lubańskiego pod nazwą „KOLORY ZDROWIA”. Projekt, który realizowany był od października 2020 r. do maja 2021r. pod kierunkiem pani Moniki Borkowskiej - doradcy metodycznego ds. wychowania fizycznego, miał na celu:

 • utrwalanie postaw prozdrowotnych,
 • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych,
 • zachęcanie do aktywnego trybu życia,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • rozwijanie kompetencji językowych.

Grupę projektową stanowił oddział przedszkolny lub wybrana klasa. Szkoły i przedszkola mogły  zgłosić do projektu dowolną ilość grup.

Treści programowe umieszczone w projekcie zostały tak dobrane, aby nauczyciele biorący w nim udział mogli jednocześnie promując zdrowie, realizować tematykę zawartą w podstawie programowej w przedszkolu, jak i w nauczaniu wczesnoszkolnym. Należą do nich m.in:

 • poznanie  zalet aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się,
 • stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania posiłków,
 • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
 • doskonalenie zasobu słownictwa z zakresu zdrowia w języku obcym.

Autorzy projektu - doradcy metodyczni PCE w Lubaniu tworząc zadania, mieli także na uwadze:

 • rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • wymianę doświadczeń pomiędzy przedszkolami i szkołami podstawowymi powiatu lubańskiego  z zakresu promocji zdrowia.

Tworząc logo projektu pomysłodawcy zasugerowali się symboliką flagi olimpijskiej. 

W ten sposób powstało pięć  kolorowych zadań:

 • zadanie czarne: sprawnościowy tor przeszkód,
 • zadanie czerwone: scenka obrazująca udzielanie pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej,
 • zadanie żółte: aktywność fizyczna przy muzyce,
 • zadanie niebieskie: wiersz lub piosenka o tematyce prozdrowotnej w języku obcym,
 • zadanie zielone: promocja zdrowego odżywiania- zielone danie lub przekąska. 

Do projektu zgłosiło się 756 uczniów z powiatu lubańskiego. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną i naukę zdalną, niektórym zespołom klasowym i przedszkolnym nie udało się wykonać wszystkich zadań przewidzianych w regulaminie. Ostatecznie projekt ukończyło  562 uczniów (342- uczniowie z  klas I-III, 220- przedszkolaki).

Przedszkola biorące udział w projekcie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
- Miejsko - Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej
- Zespól Szkolno- Przedszkolny w Pisarzowicach
- Zespół Szkolno–Przedszkolny w Radogoszczy
- Przedszkole w Platerówce.

( Liczba grup przedszkolnych: 13)

Szkoły podstawowe biorące udział w projekcie:
-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy
- Szkoła Podstawowa nr 4 w  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  nr 2 w Świeradowie Zdroju
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie  
-  Szkoła Podstawowa nr 1  w Olszynie.

( Liczba klas I- III: 22 )

Jury oceniające poszczególne zadania postanowiło przyznać wyróżnienia grupom, które zdobyły największą ilość punktów. W kategorii przedszkoli:

- grupa Tygryski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach (opiekun grupy: Bożena Szwedko)
- grupa  Misie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach (opiekun grupy: Beata Wożniak, Wioleta Szatkowska)
- grupa 6-latków – Szkoła Podstawowa w Platerówce (opiekun: Teresa Jakubczyk)
- grupa 3, 4 latków – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy (opiekun grupy: Natalia Bogdanowicz).

W kategorii klasy I-III:

- klasa III C ze Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu (opiekun klasy: Joanna Smaga)
- klasa I B ze Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu (opiekun klasy: Wioletta Bućko)
- klasa I A ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku (opiekun klasy: Małgorzata Szczęsna-Witecka)
- klasa III- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pobiednej (opiekun klasy: Beata Furman)
- klasa III  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie (opiekun klasy: Małgorzata Baszak)
- klasa II B ze  Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu (opiekun klasy : Dorota Głuszek)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu. Wasze zadania zachwycały oryginalnością, byliście niezmiernie zaangażowani i twórczy. Pracowaliście w grupie, promując  najważniejsze zachowania prozdrowotne.

Wyrazy uznania kierujemy do kreatywnych nauczycieli, którzy wykazali się niezwykłą wiedzą i umiejętnościami oraz zaskoczyli nas sposobem realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Dziękujemy również dyrektorom poszczególnych placówek za wsparcie i współpracę w czasie trwania projektu.  Rodzicom natomiast za pomoc w realizacji niektórych zadań. Mamy nadzieję, że wiedza utrwalana w ten sposób, pozostanie z Wami na zawsze.

Wszystkie grupy otrzymują certyfikaty ukończenia projektu i drobne upominki. Najlepsi natomiast - nagrody rzeczowe.

Specjalne podziękowania kierujemy do naszych darczyńców, którzy wsparli nas finansowo i ufundowali nagrody:

- panów Grzegorza Więckowskiego  i  Piotra Trzcińskiego – „Contur 2000” w Lubaniu
- pana Mateusza Stolarza  - P.U.H. PERFEKTA w Lubaniu
- pana Rafała Bernackiego  - Inwest- Bud w Olszynie
 -pani Anny Jędzierowskiej –  „Społem” PSS w Lubaniu
- pana Andrzeja Juncewicza – SMS-Węgiel w Lubaniu
- pani Małgorzaty Wieczorek- Hurtownia ABC w Lubaniu.

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników projektu.

Kilka opinii o projekcie:

Jeśli chodzi o konkurs to uważam, że to bardzo dobry pomysł. Chętnie realizowałam z dziećmi kolejne zadania. Były ciekawe. Inspirowały mnie i dzieci do działania. Wszystko jest spójne i sensowne. Czekam na dalsze propozycje dla tej grupy wiekowej.

Beata Piórkowska – Przedszkole w Pisarzowicach ( grupa 3,4 latki)

Udział w projekcie wzbogaci wiedzę dzieci i umożliwi im nabycie określonych umiejętności oraz prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków. Zwiększył świadomość przedszkolaków o zdrowiu i czynnikach zagrażających zdrowiu. W trakcie realizacji poszczególnych zadań rozwijały umiejętności twórczej ich realizacji. Dzieci umacniały poczucie własnej wartości poprzez możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mieli okazję uczestniczyć w podobnym projekcie. Dziękujemy za świetną zabawę i pozdrawiamy - dzieci z oddziału sześciolatków oraz wychowawca.

Teresa Jakubczyk – Przedszkole w Platerówce grupa 6- latki

Projekt edukacyjny „Kolory zdrowia” doskonale wpisał się w tegoroczne założenia planu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu, gdzie promocja zdrowia stała się priorytetem. Podejmując się jego realizacji zależało mi, aby zdrowy i aktywny styl życia wszedł w krew uczniom na stałe. Zadania i związane z nimi działania projektowe pozwoliły na korelację z podstawą programową, a dzieciaki świetnie się bawiąc, uczyły się mimochodem. Podczas wykonywania zadań uczniowie mieli możliwość stworzyć tor przeszkód, wykonać wspólny układ taneczny, doskonalić umiejętności językowe podczas zabaw ruchowych, poznać siłę zielonych warzyw i owoców, wykonując koktajl, a także wcielić się w małych aktorów, doskonaląc wiadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Oprócz ogólnych założeń projektu, uczniowie mogli doskonalić relacje w klasie i współpracę z rówieśnikami. 

Joanna Smaga – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Lubaniu.

 Uważam, że projekt „Kolory zdrowia” spełnił wszystkie swoje cele i założenia propagując u dzieci zdrowy styl życia i odżywiania się. Niczego bym w nim nie zmieniła.

Dominika Czułowska - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu.

Źródło: Powiat Lubań

Zdjęcia (15)

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe