Sudecki Festiwal Minerałów jednym z tematów sesji Rady Miasta Lubań

  • 26.05.2021, 09:35 (aktualizacja 26.05.2021, 10:08)
  • ŁCR
Sudecki Festiwal Minerałów jednym z tematów sesji Rady Miasta Lubań

Podziel się:

Oceń:

25 maja w trybie zdalnego obradowania odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta Lubań. Jednym z głównych tematów obrad były przygotowania do tegorocznego Sudeckiego Festiwalu Minerałów.

Po otwarciu obrad z okazji święta samorządu terytorialnego przypadającego w dniu 27 maja, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński złożył życzenia wszystkim samorządowcom.

Po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich sesji radni dopytywali o szczegóły dotyczące sprawozdania z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem było przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2020.

O stanie przygotowań do Sudeckiego Festiwalu Minerałów 2021 poinformował radnych dr Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu (MR).

- Sudecki Festiwal Minerałów (SFM) w tym roku jako trzecia edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 2-4 lipca. W ramach organizacji imprezy w odniesieniu do lat ubiegłych zostały wprowadzone pewne zmiany – rozpoczął Łukasz Tekiela. – W tym roku nie będzie zagospodarowane przedmurze przy ul. Podwale oraz ul. Wrocławska. Z wesołego miasteczka zrezygnowaliśmy z dwóch powodów. Jest nim bezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa oraz negatywny wpływ wykorzystywanej infrastruktury na stan zieleni bezpośrednio przed murami obronnymi – mówił dyrektor. – W organizację wydarzenia będą zaangażowane wszystkie miejskie instytucje kultury, 3 spółki miejskie, stowarzyszenia, Towarzystwo Geologiczne Spirifer i niemieckie stowarzyszenie Geo-Zentrum Zittau. W ramach SFM odbędzie się 5 wystaw mineralogicznych, międzynarodowa giełda minerałów i biżuterii, zostanie zorganizowana Geostrefa z interaktywnymi stoiskami oraz średniowieczne miasteczko górnicze. Na rynku pojawi się duża scena, na której w piątek i sobotę do 22.00 będzie realizowany program sceniczny. Program artystyczny i cała impreza, zakończy się w niedzielę o godz. 18:00. Uzupełnieniem programu są zaplanowane wycieczki geologiczne na Kamienną Górę i historyczne po starym mieście, jarmark rękodzieła, giełda staroci, strefa rekreacji dla najmłodszych oraz strefa cateringu – mówił Ł. Tekiela.

Jak informował dyrektor muzeum, działania promocyjne i organizacyjne są w toku. Na chwilę obecną nie ma zagrożeń związanych z organizacją wydarzenia.

Następnie radni przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

W sprawie Raportu o stanie Miasta Lubań za 2020 rok głos zabrał Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta Lubań.

- Skala podejmowanych działań i wydatków w 2020 r. była dostosowana do panujących i wprowadzanych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa – rozpoczął burmistrz. - Wiązało się to z niespotykanymi dotychczas problemami i utrudnieniami, które spowodowały konieczność zmian zarówno planów działalności, jak i planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań. Ta szczególna sytuacja wymusiła odwołanie wielu imprez o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Wpłynęła na spowolnienie gospodarki, a także wstrzymanie działalności jednostek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, powodując tym samym konieczność ograniczenia ich działalności statutowej. Pomimo tego samorząd realizował swoje zadania i podejmował działania, których efekty częściowo zostały zrealizowane w roku 2020 i będą kontynuowane w kolejnych latach – mówił burmistrz.

Pełna treść raportu obejmująca podsumowanie działalności burmistrza w roku ubiegłym, zostanie przedłożona miejskim radnym, a debata w tej sprawie odbędzie się w przyszłym miesiącu podczas sesji absolutoryjnej.

W kolejnej części radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w śródmieściu miasta Lubań. Wprowadzono zmiany w Uchwale nr XXXVI/243/2021 Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubaniu. Przyjęto zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Podjęto też uchwalę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ponadto radni wprowadzili zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 99 563 041,40 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 107 063 849,15 zł. 

Po komunikatach zakończono obrady. Kolejna sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 29 czerwca 2021 r.

ŁCR

Zdjęcia (1)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe