Rozliczamy PIT. Ulga termomodernizacyjna

 • 22.02.2021, 14:19 (aktualizacja 22.02.2021, 14:56)
 • red.
Rozliczamy PIT. Ulga termomodernizacyjna eluban.pl

Podziel się:

Oceń:

Wymiana okien, pieca, montaż fotowoltaiki – większość inwestycji w termomodernizację własnego budynku możemy odpisać od podatku. Ulga termomodernizacyjna to nawet 53 000 odliczenia.

Co to jest ulga na termomodernizację?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wydatki te może odpisać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego i opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej, 19% stawki podatku lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą limitowaną, limit wynosi 53 000 zł. Jest przypisana do podatnika, a nie do zadania termomodernizacyjnego, dlatego ma łączne zastosowanie do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach pozostających własnością podatnika. W związku z tym, jeżeli małżonkowie są właścicielami domu jednorodzinnego i przeprowadzili działania termomodernizacyjne, to każdy z małżonków może odliczyć z tytułu ulgi kwotę do 53000 zł.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość wydatków podatnik musi udokumentować poprzez posiadanie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.Co ważne, aby korzystać z ulgi nie trzeba wykazać się audytem energetycznym, czyli potwierdzeniem, że poczynione wydatki polepszyły (lub w przyszłości mogą polepszyć) zasady termiczne budynku.

Katalog wydatków, czyli co możemy odliczyć

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego; 
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 •  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

red.

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
Mieszkaniec 23.02.2021, 11:46
I to jest "równe" traktowanie obywateli w naszym kraju - właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych nie mogą odliczyć takich inwestycji!!!

Pozostałe