RM Lubań. Październikowe obrady

  • 30.10.2020, 13:24 (aktualizacja 30.10.2020, 13:36)
  • ŁCR
RM Lubań. Październikowe obrady ŁCR

Podziel się:

Oceń:

27 października odbyła się XXIX sesja Rady Miasta Lubań. Radni obradowali w trybie zdalnym.

Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta Lubań oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Następnie wysłuchali raportu o stanie lubańskiej oświaty za rok szkolny 2019/2020 przedstawionego przez Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań, Mateusza Zajdla, przy wsparciu Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miasta Lubań, Anny Zawłockiej.

Zastępca Burmistrza zaprezentował dane dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych, aktualnie realizowanych, a także tych planowanych w lubańskich jednostkach oświatowych. Przybliżył m.in. przeprowadzone remonty i modernizacje budynków, budowę stref rekreacji, a także wzmocnienie infrastruktury szkolnej o zakupiony sprzęt komputerowy i punkty dostępowe. W przeważającej większości realizacja tych zadań była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Następnie zabrała głos Anna Zawłocka.

- Mamy trzy publiczne jednostki przedszkolne, do których w ubiegłym roku szkolnym uczęszczało 368 wychowanków. W placówkach niepublicznych grupa dzieci objętych opieką przedszkolną wynosiła 421. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc, zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych, jest ona wystarczająca. Łącznie są to 944 miejsca. Liczba dzieci mieszkających na terenie miasta i objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 631 - mówiła A. Zawłocka.

Następnie urzędniczka przedstawiła informacje dotyczące liczby uczniów, którzy uczęszczali do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań. Z danych wynika, że w Szkole Podstawowej nr 4 uczyło się 641 uczniów, do Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszczało 521 uczniów, do Szkoły Podstawowej nr 2 - 310 uczniów, a do Szkoły Podstawowej nr 3 - 96 uczniów, tj. łącznie 1568 dzieci i młodzieży. Kierowniczka referatu oświaty omówiła również strukturę zatrudnienia w miejskich szkołach i przedszkolach, dane dotyczące doskonalenia i awansów zawodowych nauczycieli, a także zaprezentowała wyniki osiągnięte przez uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych. Na zakończenie przybliżyła bieżące wydatki gminy na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad została przedstawiona analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

W dalszej części rajcy miejscy przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał. Na początek w drodze głosowania, uznali jednogłośnie za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta Lubań oraz skargę na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Lubań.

Poza tym wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 97 159 737,96 zł, a wydatków 100 135 874,75 zł.

Wśród podjętych uchwał znalazła się również uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiecznica. Temat ten wzbudził wątpliwości radnych, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska oraz potencjalnych zagrożeń dla miasta. Finalnie uchwałę podjęto przy 14 głosach za i 5 przeciw.

Długa dyskusja towarzyszyła również sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. Radni zwracali uwagę na wpływ tej decyzji na budżet miasta, a co za tym idzie, na możliwość realizacji przyszłych inwestycji miejskich. Część radnych wnosiła o odłożenie podwyżki, ale zdaniem innych taka decyzja w późniejszym czasie mogłaby spowodować nadmierne obciążenie dla mieszkańców, bo podwyżkę trzeba byłoby i tak wprowadzić, ale w wyższej kwocie. Ostatecznie uchwałę przyjęto większością głosów.

Po komunikatach zakończono obrady. Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 24 listopada 2020 r.

ŁCR

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Politolog
Politolog 31.10.2020, 21:41
Ludzie! Czy wy to widzicie? To jest cyrk i kabaret polityczny w jednym. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny jako agenda i na usługach partii rządzącej przyczynił się do obalenia rządu tejże partii rządzącej?
Julek
Julek 31.10.2020, 21:33
(...) Kaczyński miał mu się zwierzać z politycznych planów. "Mówił mi o planach przejęcia Trybunału Konstytucyjnego poprzez zmianę ustawy. Mówił mi o planach powoływania specjalnych sędziów do spraw aresztowych, gdzie byłyby rozpatrywane sprawy dotyczące 'układu', czyli polityków opozycji. Mówił o specjalnym sądzie prasowym, który miał dyscyplinować media za 'nieuczciwe ataki na polityków'. Nie miał kompletnie świadomości, że o jego planach informowałem opozycję, a przede wszystkim liderów PO. Widziałem u niego początki jakiejś paranoi politycznej, gdy snuł rozważania jak postawić zarzuty Tuskowi albo jak zachowa się Schetyna, gdy mu się zamknie żonę" - pisze na Facebooku Roman Giertych.
=============
To dopiero gnomia menda społeczna!
*****
***** 30.10.2020, 17:34
Tylko wójt gminy blokuje od kwietnia wprowadzenie obrad zdalnie.Oczywiście na obrady osobiście nie przychodzi wysyła zastępstwo. Jak widać w artykułach opisuje się tylko pozytywy jednostronne zaadaptowane.
55
55 31.10.2020, 23:02
Komisja również przerywana burak przygotowania technicznego i merytorycznego.
PeHa
PeHa 30.10.2020, 14:09
I to towarzystwo różańcowe rozpędzić na cztery wiatry - czyli wg miejsc ich zamieszkania. W Los Angeles Kalifornia USA (w ścisłej miejskiej zabudowie) mieszka 4 miliony osób = miastem rządzi burmistrz Eric Garcetti i 12 radnych (słownie: dwunastu).
Radni nie pobierają z tego tytułu żadnych profitów.
Jwl
Jwl 30.10.2020, 19:40
Tam są radni. U nas są nieporadni...

Pozostałe