Wataha wilków w Lubańskim Wielkim Lesie

  • 28.09.2020, 15:58 (aktualizacja 28.09.2020, 16:18)
  • red.
Wataha wilków w Lubańskim Wielkim Lesie
loadingŁaduję odtwarzacz...

Podziel się:

Myśliwi zaobserwowali i nagrali watahę wilków żyjącą w Lubańskim Wielkim Lesie. O tym, że wilki żyją w okolicznych lasach piszemy już od kilku lat. Natomiast pierwszy raz zdarza się nam pokazać nagranie żyjących i bawiących się wilków.

Wataha żyje w Lubańskim Wielkim Lesie. Myśliwy, który przesłał nam nagranie, doliczył się sześciu wilków. Wilki nieświadome, że są nagrywane wyszły z lasu na przyległe pole, część węszy wokół balotów słomy, a cześć najzwyczajniej się bawi. W pewnym momencie jeden z nich wyczuwa obecność myśliwych, jednak niczym nie niepokojony przysiada i wpatruje się wprost w ich kryjówkę.

Wilki to zwierzęta terytorialne, zwykle obszar przez nie zajmowany waha się od 100 do 300 km2 jednak wielkość ta zależy od dostępności pożywienia i terenu. Obecność jednej watahy nie wyklucza obecności innej, zdarza się współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy. Wilk jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów.

Zdarza się, że stada wilków liczą nawet 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniejsze. Wataha to zwykle grupa rodzinna składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu. W watahach obowiązuje ściśle określona hierarchia. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – feromonów i własnych odchodów.

Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami - jelenie, dziki, sarny, nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. Przy braku pożywienia lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane. Niestety wilki nie gardzą psami, dlatego powinniśmy dwa razy zastanowić się zanim spuścimy psa z uwięzi spacerując po Lubańskim Wielkim Lesie.

red.

Pozostałe