Kolejna droga do remontu. Nadzwyczajne obrady online

  • 14.07.2020, 15:40 (aktualizacja 14.07.2020, 15:48)
  • Powiat Lubań
Kolejna droga do remontu. Nadzwyczajne obrady online

Podziel się:

Oceń:

To już pewne, około kilometrowy odcinek drogi w Pobiednej (od granicy miejscowości, przez ulicę Nowomiejską) jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowany. Jest to informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników tej drogi.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za tą inwestycją. Powiatowy Zarząd Dróg jest już w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na realizację tego zadania. Środki na jego realizację pochodzą z budżetu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

I znów z pomocą przyszły informatyczne systemy umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji oraz organizację głosowań.  Radni uczestniczyli w niej zdalnie, większość – zasiadając w domach przed swoimi komputerami.

Radni procedowali projekty uchwał m.in. w sprawach zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2020 rok oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność  budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kolejna z nich dotyczyła w sprawie wyrażenia  zgody na realizację przez Powiat Lubański grantu pn. ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Czwarta regulacja dotyczyła w sprawie wyrażenia zgody na realizację  przez Powiat Lubański grantu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  spowodowanemu przez Covid-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie  społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Radni wyrazili zgodę na realizacje przez Powiat Lubański projekt pn. „Dobry początek” w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przyjęto również uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubański porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Lubańskiemu zadania pn.: „Remont nawierzchni na DW 358 pomiędzy km 24+664 a km 25+594 w m. Pobiedna”.

Powiat Lubań

Zdjęcia (5)

Komentarze (11)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Yyyy
Yyyy 15.07.2020, 06:59
Napewno burmistrz leśnej przypisze sobie zasługę. wraz z radna yyyyy
Tomasz
Tomasz 15.07.2020, 00:25
Dlaczego tylko od granicy Pogodnej 😬. Kiedy droga przez Pobiedną wymieniona.
🤭
🤭 14.07.2020, 22:23
Ale sukces po kilkunastu, czy kilkudziesięciu już latach!!! To kwestia honoru po tylu letniej nieudolność!!!
Maria
Maria 15.07.2020, 08:08
Gratuluję sukcesu . Radogoszcz dalej bez sukcesów
xxx
xxx 17.07.2020, 19:48
nie tylko Radogoszcz ale Nawojów Łużycki też ,jak można pominąć taką dziurawą drogę
Dama
Dama 14.07.2020, 21:57
A czy Gmina Luban tez troche kaski dostanie ? Przydała by sie na wygodne lezaki dla pań bo w obliczu koronawirusa nudza sie w pracy a krzesełka sa nie wygodne
ZF
ZF 14.07.2020, 21:37
Aby opanować nazewnictwo, źródło pochodzenia funduszu, do kogo napisać i przesłać projekt, kogo z tego rozliczyć, programy operacyjne krajowe, wojewódzkie, europejskie, regionalne, przetargi ograniczone i z wolnej ręki - LUDZIE TOŻ TO TYLKO KILKASET METRÓW - może 1 tysiąc - wycenią na kilkanaście milionów PLN - XXI wiek a język KOSMICZNIE nie do zrozumienia. To jest przykład dla czego jest tak rozbudowana administracja na każdym szczeblu - trzeba kilku głów aby to rozkminić.
Ww
Ww 14.07.2020, 16:31
Wkoncu!!!!!!
Polonista
Polonista 14.07.2020, 17:30
Wkoncu zrobio ji na pokcondku. Wreźdźie.
Olo
Olo 15.07.2020, 11:39
Kogo obchodzi jakąś wiocha???
Ww
Ww 14.07.2020, 21:54
Czub!!!

Pozostałe