Byli burmistrz i skarbnik zostali ukarani przez RKO

  • 22.06.2020, 10:08 (aktualizacja 22.06.2020, 10:36)
  • Źródło: bogatynia.info
Byli burmistrz i skarbnik zostali ukarani przez RKO zinfo.pl

Podziel się:

Oceń:

Byłemu burmistrzowi Bogatyni wymierzono karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres 3 lat, byłemu skarbnikowi natomiast karę nagany.

Urząd Miasta i Gminy opublikował dokumenty z kontroli gospodarki finansowej gminy Bogatynia w zakresie prawidłowości zaciągania i regulowania zobowiązań w latach 2017-2018. Z orzeczenia wynika, że były burmistrz i były skarbnik zostali ukarani przez Regionalną Komisję Orzekającą za naruszenie finansów publicznych.

Wnioski zostały sporządzone w oparciu o zawiadomienie złożone przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który zawiadomił rzecznika I instancji o okolicznościach wskazujących na naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia. 

Jak możemy przeczytać w orzeczeniu, stwierdzono, że w latach 2017-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia nie zatrudnił audytora, ani nie zapewnił prowadzenia audytu przez usługodawcę stosownie do wymogów. Ponadto stwierdzono, że w latach 2017-2018 Gmina nie regulowała w terminie, zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych skutkiem czego była zapłata w latach 2017 - 2019 odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa, Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni. Skutkiem niedokonania w terminie wpłat nadwyżki gminnego funduszu ochrony środowiska za lata 2017 i 2018 była zapłata odsetek w łącznej kwocie 55.723,98 zł, z czego w 2017 r. w kwocie 33.716,03 zł, a w 2018 r. w kwocie 22.007,95 zł. Gmina Bogatynia nie dokonała w ustawowym terminie wpłaty do budżetu państwa subwencji z tytułu wpłat gminy z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w 2017 r., w wysokości 11.027.027,00 zł co stanowiło naruszenie.  W związku z nieterminowym regulowaniem ww. zobowiązań zapłacono odsetki w łącznej wysokości 105.948,76 zł, koszty egzekucyjne w kwocie 52.910,10 zł oraz koszty upomnienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zawarł w dniu 8 sierpnia 2017 r. umowę, której przedmiotem była „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni” o wartości brutto ok. 9,5 mln zł. Na dzień zawarcia umowy plan wydatków w tej sprawie wynosił 2.655.547 zł.

Źródło: bogatynia.info

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Rijo
Rijo 23.06.2020, 07:08
Czas na leśną
Lubanianin
Lubanianin 22.06.2020, 12:30
To teraz pora na LUBAŃ, szkoda ze jak zwykly obywatel prosi o kontrole to nikt nie redaguje...

Pozostałe