Wspieranie uzdolnionych w powiecie lubańskim

  • 08.05.2020, 14:09 (aktualizacja 01.06.2020, 15:47)
  • Powiat Lubań, PCE
Wspieranie uzdolnionych w powiecie lubańskim PCE

Podziel się:

Oceń:

W okresie pandemii koronawirusa praca w szkołach i Powiatowym Centrum Edukacyjnym wygląda inaczej. Mimo trudności cały czas wspierana jest uzdolniona młodzież.

Zadanie wspierania dzieci i młodzieży jest złożone. Opiera się na kilku działaniach, które składają się na powiatowy system wspierania uzdolnień. System musi być realizowany zgodnie z założonym harmonogramem, rozpoczynającym się od września, a kończącym się w sierpniu następnego roku. Od października 2019 do 11 marca 2020r. Powiatowe Centrum Edukacyjne zrealizowało 32 konkursy, w tym 22 konkursy dla uczniów szkół podstawowych, 1 dla przedszkolaków oraz 4 dla szkół ponadpodstawowych. PCE współorganizowało 9 konkursów wojewódzkich w serii zDolny Ślązak.

Z powodu koronawirusa 7 konkursów zostało zakończonych na etapie finałowym, bez możliwości wyłonienia laureatów. W tym przypadku decyzją dyrektora PCE wyróżnieni zostali wszyscy finaliści. Wykorzystując fakt, że w ramach zajęć prowadzonych online uczniowie wykonali wiele prac plastycznych, technicznych, informatycznych, zorganizowany został przegląd twórczości artystycznej. PCE zwróciło się z prośbą do dyrektorów szkół o przekazanie zdjęć najciekawszych prac, spośród których wybrane zostaną najbardziej interesujące, a następnie umieszczone w okolicznościowym biuletynie „Po Co Edukacja?”.

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 2443 osób, w tym: 48 przedszkolaków, 2297 uczniów szkół podstawowych i 98 uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyłoniono 50 laureatów i 75 finalistów. Laureaci powiatowych konkursów otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez szkoły -współorganizatorów konkursów dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz Starostę Lubańskiego - dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto każdy z laureatów otrzyma okolicznościową statuetkę Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymają certyfikaty wydane przez PCE. 93 nauczycieli - opiekunów wyróżnionych uczniów otrzyma Listy gratulacyjne oraz okolicznościowy numer biuletynu „Po Co Edukacja?”. 10 szkół, które były współorganizatorami konkursów otrzymają od dyrektora PCE Podziękowanie za współpracę w roku szkolnym 2019/2020.

Także podziękowania za współpracę otrzymają nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni za organizację konkursów powiatowych. Jak podkreślają w PCE w tym roku, w związku z pandemią, mogą być problemy z organizacją Gali Laureatów. Jeśli nie będzie możliwości zaproszenia laureatów i uczestników wspierania uzdolnień na podsumowującą uroczystość, wówczas nagrody, certyfikaty, listy gratulacyjne i podziękowania wraz z podsumowującą gazetą Powiatowe Centrum Edukacyjne przekaże dyrektorom szkół, by tą drogą mogły trafić do uzdolnionej młodzieży oraz ich nauczycieli.

LAUREACI KONKURSÓW DLA PRZEDSZKOLI

IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
Data: 14.01.2020.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
Dyrektor placówki: Beata Czeczot.
Nauczyciel - organizator: Małgorzata Michalik.

Nagrodzeni:
I miejsce - Oliwier Janczyk, Malwina Urbańska, Szkoła Podstawowa im. E. Plater w Platerówce, nauczyciel - opiekun: Teresa Jakubczyk.
II miejsce - Bartosz Niechwiadowicz, Iga Szlufik, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach, nauczyciel - opiekun: Alicja Szawurska.
III miejsce - Zofia Barta, Niisi Małaszeska, Miejsko - Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej, nauczyciel - opiekun: Marta Senkowska.

LAUREACI KONKURSÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas II - III
Data: 05.05.2020 (etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020).
Organizator: Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie-Zdroju.
Dyrektor placówki: Renata Simińska.
Nauczyciel - organizator: Izabela Salawa.

Finaliści:
Zuzanna Pujdak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Dorota Nocuń.
Karol Jęczmionek, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach, nauczyciel - opiekun: Dorota Tyrańska.

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas IV - VI
Data: 26.03.2020 (etap szkolny przed 11.03.2020).
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
Dyrektor placówki: Beata Czeczot.
Nauczyciel - organizator: Dorota Kusibab.

Finaliści:
Wiktoria Chilińska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Marta Smusz.
Alicja Hanka, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Kędzia.
Szymon Zajączkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Iwona Smolińska.
Zuzanna Labiszak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Michalik.
Aleksandra Stelmach, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie, nauczyciel - opiekun: Urszula Korościk.
Hubert Cydzik, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Alina Jarosz
Tobiasz Makijewski, Szkoła Podstawowa im. E. Plater w Platerówce, nauczyciel - opiekun: Renata Grażyńska - Marczyk.
Oliwia Koćmierowska, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowie Średnim, nauczyciel - opiekun: Aneta Pieniążek.
Oliwia Łowisz, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelniku im. Orła Białego, nauczyciel - opiekun: Jolanta Czerwińska - Ścieżka.
Zuzanna Wolanin, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie - Zdroju, nauczyciel - opiekun: Iwona Korzeniowska - Wojsa.
Wiktor Trzaskacz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Iwona Tołstołucka - Świca.
Alicja Trzaśkowska, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach nauczyciel - opiekun: Roksana Burdyna.
Hubert Baran, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Eurydyka Czyrko.
Julia Waszczyk, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zarębie, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Dub - Tulicka.

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas VII - VIII
Data: 19.03.2020 (etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020).
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.
Dyrektor placówki: Grażyna Petruch.
Nauczyciel - organizator: Eurydyka Czyrko.

Finaliści:
Brajan Baszak, Szkołą Podstawowa nr 3 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Marta Smusz.
Ada Kownacewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Beata Baczyńska - Smyczek.
Katarzyna Cybulska Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Tamara Bużantowicz.
Justyna Witecka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Dorota Kusibab.
Gabriela Krzeszowiec, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowie Średnim, nauczyciel - opiekun: Aneta Pieniążek.
Anna Ozga, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Marzena Hanka.
Weronika Skowron, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Alina Jarosz.
Julia Porada, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie - Zdroju, nauczyciel - opiekun: Anna Jezierska.
Julia Fabiś, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Radewka.
Jakub Książkiewicz, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelniku im. Orła Białego, nauczyciel - opiekun:Jolanta Czerwińska - Ścieżka.
Natalia Majer, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie, nauczyciel - opiekun: Grażyna Małek.
Aleksandra Drozdek, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach nauczyciel - opiekun: Wioletta Zając.
Wiktoria Sawicka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Eurydyka Czyrko.
Martyna Lipa, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zarębie, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Dub - Tulicka.

XIX Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas II - III „Mały Mistrz Ortografii 2019/2020”
Data: 24.03.2020 (etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020).
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
Dyrektor placówki: Beata Czeczot.
Nauczyciel - organizator: Małgorzata Szczęsna-Witecka.

Finaliści:
Filip Murias, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Dorota Nocuń.
Paweł Kiełdanowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Ida Chwirot.
Jakub Brzeziński, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelniku, nauczyciel - opiekun: Teresa Kowalczyk
Julia Brykner, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie, nauczyciel - opiekun: Wiesława Ostrowska.
Alicja Silwanowicz, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Nnoli.
Miłosz Wołoszyn, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radogoszczy, nauczyciel - opiekun: Bogumiła Dyl.
Adrian Wąsowicz, Szkoła Podstawowa im. E. Plater w Platerówce, nauczyciel - opiekun: Judyta Sawicka.
Karina Gajewska, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zarębie, nauczyciel - opiekun: Joanna Malik.
Antonina Jakowiec, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Gruszka.
Nadia Misiak, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie - Zdroju, nauczyciel - opiekun: Izabela Salawa.
Mateusz Olszewski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Mamos.
Małgorzata Wrzeszcz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Szczęsna - Witecka.
Natalia Roszyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Baszak.
Karolina Murawicka, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Biedrzychowicach, nauczyciel - opiekun: Ewa Puzyniak.
Jakub Jaśnikowski, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach nauczyciel - opiekun: Monika Hryniewicz.

XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas IV - VI „Mistrz Ortografii 2019/2020”
Data: 17.03.2020 (etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020).
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.
Dyrektor placówki: Grażyna Petruch.
Nauczyciel - Magdalena Zielińska.

Finaliści:
Wiktoria Nechrebecka, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Agata Sieradzka.
Dawid Lizak, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowie Średnim, nauczyciel - opiekun: Aneta Pieniążek.
Szymon Kaniowski, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie, nauczyciel - opiekun: Urszula Korościk.
Olga Walczak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Radewka.
Klaudiusz Miodowski, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Biedrzychowicach, nauczyciel - opiekun: Ewa Wyszatycka.
Maria Tekiela, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Marta Smusz
Amelia Kuchmistrz, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach nauczyciel - opiekun: Wioletta Zając.
Nikola Szczepańska, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie - Zdroju, nauczyciel - opiekun :Iwona Korzeniowska - Wojsa.
Oliwia Kowalska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Monika Gąsiorowska.
Patryk Juszczyk, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelniku, nauczyciel - opiekun: Jolanta Czerwińska – Ścieżka.
Wojciech Biesiada, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zarębie, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Dub – Tulicka.
Filip Boroszko, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Bożena Giżycka.
Paweł Miratyński, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Alina Jarosz
Alicja Dobrzańska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Iwona Tołstołucka – Świca.
Bartosz Wyspiański, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Magdalena Zielińska
Vanessa Sawicka, Szkoła Podstawowa im. E. Plater w Platerówce, nauczyciel - opiekun: Renata Grażyńska – Marczyk.


XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas VII- VIII „Mistrz Ortografii 2019/2020”
Data: 10.03.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie.
Dyrektor placówki: Alina Męczywór.
Nauczyciel - organizator: Marta Smusz.

Nagrodzeni
I miejsce - Alicja Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Beata Baczyńska – Smyczek.
II miejsce -Maja Bartosik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Alicja Szczęsna.
III miejsce - Klara Szmigiel, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie, nauczyciel - opiekun: Urszula Korościk.


XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szkolne życie” klas IV-VI
Data: 21.04.2020(etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020).
Organizator: Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie-Zdroju.
Dyrektor placówki: Renata Simińska.
Nauczyciel - organizator: Izabela Salawa.

Finaliści:
Amelia Gryganiec , Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Elżbieta Fenczyszyn.
Dorota Jakimowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Elżbieta Fenczyszyn.
Dorota Światłowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Elżbieta Fenczyszyn.


XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego klas V - VI
Data: 04.02.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.
Dyrektor placówki: Grażyna Petruch.
Nauczyciel - organizator: Aleksandra Mel.

Nagrodzeni
I miejsce Dariusz Diakonesku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Przemysław Dwornik.
II miejsce -David Baszak,Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Aleksandra Mel
III miejsce -Wiktoria Ołowska,Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie-Zdroju, nauczyciel - opiekun: Arleta Wolanin.

XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego klas VII - VIII
Data: 06.02.2020
Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach.
Dyrektor placówki: Wioletta Cwynar.
Nauczyciel - organizator: Iwona Garlińska.

Nagrodzeni
I miejsce - Dawid Diakonesku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Dorota Brzezowska
II miejsce - Julia Nawrocka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Janicka.
III miejsce - Błażej Juranek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku,     nauczyciel - opiekun: Beata Czeczot.

VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas V - VI
Data: 25.02.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Marzena Tomczyk.
Nauczyciel - organizator: Magdalena Molis.

Nagrodzeni
I miejsce - Kamila Bijak, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Magdalena Janikowska.
I miejsce - Mateusz Wereszczyński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Justyna Michońska.
II miejsce - Vanessa Fura, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Świeradowie - Zdroju, nauczyciel - opiekun: Monika Różalska.
III miejsce - Sebastian Walczak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Marcin Smusz.


VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas VII - VIII
Data: 27.02.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju, Dyrektor placówki: Małgorzata Gettner.
Nauczyciel - organizator: Anna Bigus.

Nagrodzeni
I miejsce-Alicja Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Magdalena Janikowska.
II miejsce - Amelia Igielska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Anna Sazońska.
III miejsce - Julia Nawrocka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Sylwia Matusiak.


IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
Data: 14.01.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
Dyrektor placówki: Beata Czeczot.
Nauczyciel - organizator: Małgorzata Michalik, Dorota Kusibab.

Nagrodzeni
I miejsce - Amelia Strzezys, Jan Wickiel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Michalik, Dorota Kusibab.
II miejsce - Zofia Frankowska, Zuzanna Wróbel, Szkoła Podstawowa m. Orła Białego w Kościelniku, nauczyciel - opiekun: Ewa Pietrzyk.
III miejsce - Wiktoria Chilińska, Daria Lelko, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Ewa Ancygier.


XII Powiatowy Konkurs Biologiczny
Data: 05.03.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Izabela Rożko.
Nauczyciel - organizator: Joanna Koszela.

Nagrodzeni
I miejsce -Miłosz Jurga, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Julianna Matyjewicz.
II miejsce -Maja Gruszka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Iwona Sznajdrowicz.
III miejsce - Jan Fabijański, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, nauczyciel - opiekun: Karina Mocek.


XV Powiatowy Konkurs Geograficzny
Data: 03.03.2020
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Beata Myśliwiec.
Nauczyciel - organizator: Małgorzata Hołod.

Nagrodzeni
I miejsce -Szymon Sekuła, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Małgorzata Hołod.
II miejsce - Patryk Jesiołowski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Tuniewicz.
III miejsce - Brajan Baszak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Awa Ancygier.

Dolnośląski Konkurs zDolny Śląsk

Dolnośląski Konkurs Matematyczny zDolny Śląsk
Illia Hawrylenko - laureat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Katarzyna Zając


Dolnośląski Konkurs Fizyczny zDolny Śląsk
Illia Hawrylenko - laureat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Dorota Herdzik.


Dolnośląski Konkurs Chemiczny zDolny Śląsk
Igor Kowalski - laureat, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach, nauczyciel - opiekun: Monika Chmielewska.


Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Śląsk
Julia Nawrocka - finalistka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Sylwia Matusiak.
Alan Jasiński - finalista, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Magdalena Janikowska.


Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego zDolny Śląsk
Julia Nawrocka - finalistka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Aleksandra Kalinowska, Agnieszka Janicka.
Dawid Diakonesku - finalista, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Dorota Brzezowska.


Dolnośląski Konkurs Geograficzny zDolny Śląsk
Patryk Jesiołowski - finalista, Szkoła Podstawowa w nr 1 w Olszynie, nauczyciel - opiekun: Agnieszka Tuniewicz.


LAUREACI KONKURSÓW DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

XV Powiatowy Konkurs Recytatorski
Data: 05.12.2019
Organizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Renata Czuj.
Nauczyciel - organizator: Marta Prejbisz.

Nagrodzeni
I miejsce - Kornelia Orlik,Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Marta Prejbisz.
II miejsce -Aneta Moczydlak,Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Aleksandra Grochala – Hawrylewicz.
III miejsce - Bartosz Kusio, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Izabela Parcianko.

XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii 2019/2020”
Data: 12.12.2019
Organizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Renata Czuj.
Nauczyciel - organizator: Marta Prejbisz.

Nagrodzeni
I miejsce - Mikołaj Połetek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Izabela Parcianko.
II miejsce - Marie Szymocha, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Marta Prejbisz.
III miejsce - Natalia Bartoszewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Koniecko.


XI Powiatowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej
Data: 03.12.2019
Organizator: Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Eugeniusz Wiktor Zdunek.
Nauczyciel - organizator: Jolanta Tomaszewska.

Nagrodzeni
I miejsce - Paulina Trzaskacz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Izabela Parcianko.
II miejsce - Natalia Bartoszewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Koniecko.
III miejsce - Natalia Usyk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Marta Prejbisz.


XVII Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach
Data: 12.03.2020 (etap szkolny zorganizowano przed 11.03.2020)
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
Dyrektor placówki: Lidia Błażków.
Nauczyciel - organizator: Monika Łyp.

Finaliści:
Jakub Muszka, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Aneta Rowińska.
Jakub Krakowski, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.  Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Aneta Rowińska.
Szymon Chrząszcz, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Monika Łyp.
Sylwia Heciak, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących    im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Urszula Hetnar.
Bartłomiej Mielnik, Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Marczyńska.
Radosław Grzybowski, Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Marczyńska.
Wiktor Andrzejuk Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Marczyńska.
Agnieszka Konieczna, Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Joanna Marczyńska
Mikołaj Połetek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Grzegorz Wieczorek.
Mateusz Stóf, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Grzegorz Wieczorek.
Stanisław Leszczyński, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, nauczyciel - opiekun: Grzegorz Wieczorek.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wszystkim laureatom, finalistom, nauczycielom serdecznie gratuluje, a szkołom - współorganizatorom konkursów dziękuje za efektywną współpracę.

Powiat Lubań, PCE

Zdjęcia (6)

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

mieszkanka
mieszkanka 08.05.2020, 19:48
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas II - III
wyciąg z regulaminu: etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje
konkursowe. Zgłoszenie do etapu powiatowego należy przesłać do PCE w Lubaniu
do 21 kwietnia 2020 r.

Ciekawe, że jest dwóch finalistów, a reszta szkół nawet nie miała szans dołączyć przez pandemię. Wspieranie uzdolnień bez równego dostępu do konkursów!

Pozostałe