Instytucje pomocowe w Lubaniu i nie tylko

  • 01.01.2020, 14:54 (aktualizacja 17.03.2020, 18:16)
  • red.

Podziel się:

Masz problem i nie wiesz gdzie zwrócić się o pomoc? Narkotyki, alkohol, przemoc, hazard, samotność. Skorzystaj z instytucji pomocowych.

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu. - Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Konsultacje, porady, informacje o specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień.

Pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznych - Koordynowanie i nadzór nad instytucjami pomocowymi.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu - Profilaktyka i działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  - Koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy (Niebieska Karta).

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu - Pomoc w integracji społecznej rodzin oraz osób samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu - Pomoc sobom z zaburzeniami psychicznymi i nerwicami powyżej 18 roku życia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Telefony zaufania czynny 24h: 116111

INFOLINIA Anonimowych Alkoholików 801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 801 199 990

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" infolinia 801 120 002

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

red.

Pozostałe