Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu

  • 01.01.2020, 13:36 (aktualizacja 2 dni temu, 23:12)
  • eLuban pl

Podziel się:

ul. Mickiewicza 7, 59-800 Lubań

Ośrodek Wsparcia Dziennego realizuje zadania gminy w zakresie wspierania rodziny poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, pomocy w integracji, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przejawiające się w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

Ośrodek prowadzi działania w zakresie: zapewniania dziecku opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizowania czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych, rozwoju zainteresowań. Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych i kulturalnych, promocji i pobudzania aktywności społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

Obejmuje swym działaniem upowszechnianie zadań w zakresie organizowania różnorodnych form propagowania wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie w zakresie poprawy jakości życia osób starszych, poprzez włączanie seniorów do organizowania zajęć i spotkań kulturalnych, turystycznych ukierunkowanych na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej.

eLuban pl

Pozostałe