Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieska Karta)

  • 01.01.2020, 13:33 (aktualizacja 2 dni temu, 23:12)
  • eLuban pl

Podziel się:

Daria Niechwiadowicz – przewodnicząca zespołu – tel. 75 646 44 91 ul. Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

Zespołu zajmuje się koordynowaniem systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. To grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Lubań.

W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt, Praktyki Pielęgniarskiej „Senior”.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

  • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
eLuban pl

Pozostałe