Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy

  • 01.01.2020, 13:26 (aktualizacja 2 dni temu, 23:13)
  • eLuban pl

Podziel się:

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy utworzono w celu zaspokajania potrzeb ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Punkt w Lubaniu zapewnia pomoc terapeuty, psychologa oraz konsultanta.

Działa on przy Urzędzie Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka - parter) tel. 75 646 44 55.

Zakres działalności Punktu obejmuje przede wszystkim: udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym, rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnią:

- konsultant: od wtorku do czwartku, w godzinach od 8:00 do 14:00

- terapeuta: w każdy wtorek od 14:30 do 19:30

- psycholog: w każdy czwartek od 14:00 do 19:00

Poza godzinami działalności Punktu Konsultacyjnego w wyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. uzależnień i patologii społecznych Moniką Chojnowską, ul. Mickiewicza 6, II piętro, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 75 646 44 26

eLuban pl

Pozostałe