Narada roczna w lubańskiej policji

  • 21.01.2020, 17:12 (aktualizacja 21.01.2020, 17:23)
  • KPP w Lubaniu
Narada roczna w lubańskiej policji KPP w Lubaniu

Podziel się:

W sali Rajców Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Tomasz Trawiński, Starosta Lubański Walery Czarnecki, Prokurator Rejonowy w Lubaniu Kamila Wolańska oraz Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim Marek Śledziona.

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu nadkomisarz Przemysław Rudzik w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił wyniki pracy policjantów za ubiegły rok, wskazując jednocześnie na nowe zadania stojące przed policjantami w 2020 roku. Podkreślił istotną rolę współpracy z władzami samorządowymi oraz wymiaru sprawiedliwości w codziennym funkcjonowaniu lubańskiej jednostki. Po wystąpieniach kierownictwa lubańskiej komendy głos zabrali zaproszeni goście.

W dalszej części Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński przedstawił kierunki intensyfikacji działań jednocześnie bardzo dobrze oceniając pracę lubańskich funkcjonariuszy.

KPP w Lubaniu

Pozostałe