Dyplom bez uciążliwych wyjazdów

  • 08.07.2019, 12:11
  • red.
Dyplom bez uciążliwych wyjazdów

Podziel się:

Okazuje się, że można rozpocząć studia licencjackie czy kontynuować naukę na studiach podyplomowych tuż pod domem. W czwartek 27 czerwca 56 absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w zgorzeleckim oddziale Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Filia zamiejscowa WSH TWP ze Szczecina w Zgorzelcu kształci już osiem lat i jej mury opuściło 450 absolwentów. Jednak dopiero w roku ubiegłym dała możliwość rozpoczęcia studiów licencjackich na kierunku Kryminologia. Jak się dowiadujemy, kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem w związku z czym Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Zgorzelcu planuje rozwój uczelni o kolejne kierunki. Będzie to o tyle łatwe, że w nadchodzącym roku szkolnym zgorzelecki oddział zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zmieni się w filię uczelni.

Od 1 października będzie tu już filia Wyższej Szkoły Humanistycznej. Wówczas będziemy mogli w Zgorzelcu tworzyć dowolne struktury, być może powstaną także nowe wydziały. - usłyszeliśmy od Cezarego Henryka, prorektora Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. - Myślimy o różnych kierunkach, być może będzie to II stopień Kryminologii, bowiem w tej chwili mamy tu studia I stopnia i dla studentów kończących ten kierunek zaproponujemy studia II stopnia. Możliwe jest również utworzenie innych kierunków, które oferuje Wyższa Szkoła Humanistyczna. Przypomnę tylko, że mamy takie kierunki jak pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prawo, psychologia, zarządzanie. Wiele kierunków, które jeśli będzie taka potrzeba będziemy w Zgorzelcu proponować. - usłyszeliśmy od prorektora.

Filia szczecińskiej uczelni w Zgorzelcu to najbliższe miejsce, gdzie można podnosić swoje kwalifikacje bez uciążliwych wyjazdów do odległych placówek. Władze TWP widzą to po dużym zainteresowaniu jakimi cieszą się studia podyplomowe, szczególnie z zakresu kształcenia nauczycieli.

Większość naszych działań oparta jest o studia podyplomowe i w ramach tych studiów nauczyciele mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Zarządzanie oświatą, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem. Czyli kierunek, który jest bardzo ważny z racji edukacji włączającej i z racji tego, że w szkołach ogólnodostępnych jest coraz więcej dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. - opowiada nam Aneta Szostak-Sulewska, dziekan Oddziału Zamiejscowego WSH w Szczecinie i wyjaśnia dlaczego warto studiować w Zgorzelcu – Nasze kierunki cieszą się coraz większym zainteresowaniem z dwóch powodów. Po pierwsze nie trzeba daleko wyjeżdżać. Po drugie dajemy szansę zrealizowania marzeń z młodości, gdy różne sytuacje życiowe uniemożliwiały kontynuację studiów.

Uczelnia zapewnia fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy, Poznania oraz naszego regionu, która co roku jest oceniana przez studentów. Uczęszczają tu studenci z Bogatyni, Zgorzelca, Bolesławca, Lubania, Lwówka Śląskiego a nawet z Jeleniej Góry. Studenci WSH TWP w Szczecinie mają również wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.
Więcej informacji na temat dostępnych kierunków znaleźć można na stronie Wydziału zamiejscowego WSH w Zgorzelcu.

red.

Zdjęcia (7)


Pozostałe