Ważna sesja Rady Miasta Lubań

 • 25.06.2019, 08:46
 • red.
Ważna sesja Rady Miasta Lubań

Podziel się:

Oceń:

Od godziny 9. zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad Rady Miasta Lubań. Dziś w porządku obrad między innymi: Raport o stanie miasta za rok 2018 i wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Lubań za 2018 r. oraz głosowanie nad uchwałą znoszącą zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Lubania.

XII SESJA RADY MIASTA LUBAŃ
25 czerwca 2019 roku, godz. 9.00 sala Rajców w Ratuszu.
Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie protokołów sesji RM.
3) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.
4) Zgłaszanie interpelacji i zapytań. 6) Raport o stanie miasta za rok 2018.
7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za 2018r.
8) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu miasta za 2018r.
9) Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2019 roku.
10) Podjęcie uchwał.
11) Komunikaty.
12) Zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r.

 1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2019 rok
 2. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań
 3. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2019 rok
 4. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok”
 5. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu
 6. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy
 7. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 8. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Lubaniu.
 9. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”.
 10. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/338/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Lubań.
 11. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubań
 12. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
 13. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2019 roku.
 14. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2019r.
 15. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
 16. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2018 rok
 17. Uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubań wotum zaufania.

 

red.

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

kol
kol 26.06.2019, 06:13
to tak jak w Leśnej radni bezradni
Lutek
Lutek 25.06.2019, 23:18
Jak ja chciałbym być burmistrzem i nic nie robić...
Robert B.
Robert B. 26.06.2019, 10:18
A ja i Rysiek P. chcemy być premierem.
Irek
Irek 25.06.2019, 11:03
... i co z tym absolutorium czyli wotum "niezaufania"? Znajdą się odważni i odeślą pana Areczka na zasluzone wakacje?
Cxz
Cxz 25.06.2019, 13:18
Niech idzie na te wakacje i więcej nie wraca

Pozostałe