Radny Gminy Lubań - Bartosz Szydlak - kolejny głos nie tylko w sprawie spornych inwestycji

  • 02.11.2018, 18:06 (aktualizacja 04.11.2018, 22:55)
  • KWW Zbigniewa Hercunia
Radny Gminy Lubań - Bartosz Szydlak - kolejny głos nie tylko w sprawie…

Podziel się:

Ja, Bartosz Szydlak, radny Gminy Lubań serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie podczas wyborów samorządowych w roku 2018. To już druga kadencja, podczas której będę reprezentował nasze wspólne interesy - jako radny małej wsi Jałowiec.

Jako najmniej liczna i najmniejsza miejscowość Gminy Lubań możemy poszczycić się wieloma inwestycjami z ramienia Gminy oraz własnej, niejednokrotnie bardzo ciężkiej pracy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstał piękny plac zabaw z boiskiem i placem rekreacyjnym, wiata imprezowa, siłownia pod chmurką, boisko do piłki plażowej, parking, witacze, tablice informacyjne o historii wsi. Odnowiono trzy krzyże przydrożne i wybudowano kapliczkę przy wsparciu księdza proboszcza Czesława Misiewicza.

Przez ostatnie 4 lata w Jałowcu zrealizowano wiele inwestycji na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej - przez Gminę Lubań. Są to między innymi: remont mostu na rzece Olszówka na tzw. "kolonii", odbudowa mostu zniszczonego przez powódź na Olszówce, budowa 2 nitek oświetlenia ledowego, budowa placu zabaw, placu fitness, wiaty, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - dzięki temu ulice są oświetlone całą noc, o co wielokrotnie apelowali mieszkańcy. Na każdą interwencję dotyczącą stanu dróg szutrowych Gmina reagowała natychmiast. Za to wszystko serdecznie dziękuję w imieniu własnym i przede wszystkim w imieniu mieszkańców Panu Zbigniewowi Hercuniowi - Wójtowi Gminy Lubań oraz Radnym i Pracownikom Urzędu Gminy Lubań.

Przy okazji, chciałbym zająć stanowisko w "kontrowersyjnej" sprawie dotyczącej budowy szatni w Pisarzowicach, a nie w Kościelnikach. Jako radny wspierałem wszystkie organizacje działające na terenie Gminy Lubań. LZS w Pisarzowicach pozyskał 70% dofinansowania ze środków zewnętrznych. W związku z tym, Gmina z własnych środków dofinansowała pozostałą część inwestycji, co robi za każdym razem - bez wyjątków. Budowa szatni w Kościelnikach od samego początku napotykała wiele trudności, począwszy od problemu z terenem zalewowym po problemy z dokumentacją. Na chwilę obecną wszelkie wymagania zostały spełnione, a wniosek o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania.

Kością niezgody okazała się chęć budowy hali sportowej w Pisarzowicach. Moje stanowisko, jak również stanowisko większości radnych jest takie, aby z uwagi na skromną bazę lokalową powstała sala gimnastyczna przy ZSP w Radostowie, a następnie w Pisarzowicach. Bowiem uczniowie w Radostowie zimą nie mają po prostu gdzie ćwiczyć. Natomiast temat hali sportowej w Pisarzowcach zostanie podjęty, gdy będą znane dokładne koszty budowy oraz koszty jej utrzymania.

Mijający okres kadencji Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia oraz Rady Gminy Lubań był bardzo owocny w inwestycje i pozytywne zmiany. Budowa sieci wodociągowych, infrastruktury drogowej i oświetleniowej, jak również udzielane dotacje do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków poprawiły standard życia na wsi.

Praca Wójta i Radnego to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi oraz podejmowanie wielokrotnie trudnych decyzji. W wielu przypadkach napotykamy na zwykły brak pieniędzy, niekiedy niekorzystną dla nas literę prawa. Każdy Radny współdziałając z Wójtem, działa na rzecz swojej społeczności lokalnej, dla swoich wyborców. Zapraszam wszystkich 4 listopada do oddania głosu na Zbigniewa Hercunia.

Bartosz Szydlak

KWW Zbigniewa Hercunia

Pozostałe