Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Wyborcy!

  • 02.11.2018, 12:40 (aktualizacja 05.11.2018, 13:17)
  • Materiał wyborczy KWW Przyjazna Gospodarna Gmina
Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Wyborcy!

Podziel się:

Gorąco namawiam do udziału w wyborach i proszę o poparcie oraz przekonanie Członków Rodzin i Znajomych - LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS. Zmieńmy Gminę Lubań w gminę obywatelską, w którym Mieszkańcy poprzez kontrolę społeczną i konsultacje są współgospodarzami, mają kontakt z wójtem i wspólnie w nim tworzą swoją przyszłość.

Szanowni Państwo

Kończy się kampania wyborcza, która dała wielkie szanse i nadzieje na wprowadzenie realnych zmian. Obdarzając mnie dużym zaufaniem, którego nie zawiodę, Mieszkańcy pokazali, że nie godzą się na dotychczasowy sposób funkcjonowania Wójta, a przez to całej gminy.

Mój program wyborczy oparty został na haśle "Zrobię więcej, lepiej i konkretnie, ale na tyle na ile nas stać". Zaproponowałam zrównoważony rozwój gminy i poszczególnych miejscowości. Ja wraz z radnymi oraz grupą aktywnych mieszkańców opracowaliśmy racjonalny program, możliwy do zrealizowania, a nie obiecanki bez pokrycia. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności, powinniśmy wybudować wodociągi i doprowadzić mieszkańcom wodę, a nie jak mój kontrkandydat proponuje budowę studni głębinowych przy udziale dotacji z budżetu gminy. Nie jest to rozwiązanie dla mieszkańców, którzy odwiercili takie studnie na własny koszt a woda nie jest zdatna do spożycia. Ponadto nie ma gwarancji, że w takiej studni będzie woda zdatna do spożycia i kto weźmie na siebie odpowiedzialność w takim przypadku. Jednym z podstawowych problemów mieszkańców jest zły stan dróg. To drugie działanie, którym przyszły wójt i radni gminy powinni się zająć. Biorąc pod uwagę, zapowiadany program rządowy na rozbudowę dróg lokalnych, należy niezwłocznie wytypować drogi do przebudowy, przygotować dokumentację techniczną, aby być gotowym do aplikowania po środki zewnętrzne. Moja praca skupi się na maksymalnym wykorzystaniu dodatkowym źródeł finansowania, a mam w tym doświadczenia ponieważ dotychczas za to m.in. odpowiadałam pracując w urzędzie. W odróżnieniu do obecnego wójta, ja chcę sięgać po środki zewnętrzne a nie do kieszeni mieszkańców. Pomysłem mojego kontrkandydata na poprawę stanu dróg, jest budowa dróg betonowych, w czynach społecznych. Mieszkańcy zobowiązani byliby do wykorytowania drogi, szalowania, itp. a ze strony gminy otrzymalibyście jedynie beton. W przypadku chęci jazdy drogą asfaltową to musieliby Państwo w części ją sfinansować.

Jestem osobą konkretną, racjonalną i mocno stąpająca po ziemi. Dlatego też sprzeciwiłam się budowie hali sportowej w Pisarzowicach, uwzględnionej w programie wyborczym obecnego wójta. Budowa hali sportowej za 7-5 mln złotych bardzo obciąży budżet gminy. W obecnej sytuacji gmina może ubiegać się na dofinansowanie w wysokości 50% czyli około 3,5 mln złotych. Kolejne 3,5 mln złotych zobowiązani będziemy zabezpieczyć w budżecie gminy. W ciągu roku na wszystkie inwestycje w budżecie zabezpiecza się środki w wysokości do 1.300.000 złotych. Powyższe wskazuje, że budowa hali zablokuje realizację jakichkolwiek inwestycji lub spowoduje znaczne zadłużenie gminy. Następnie jej utrzymanie będzie generować koszty roczne w wysokości 150-200.000 złotych. Podkreślić należy, że uczniowie szkoły w Pisarzowicach posiadają bardzo dobrą bazę sportową, jakiej nie posiada żadna szkoła w Lubaniu. Uważam, że w pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy zapewnić Państwu dostawę wody, poprawę stanu dróg, rozbudowę oświetlenia drogowego, prowadzeniu działań proekologicznych, itp. W samych Pisarzowicach należy dostosować obecne przedszkole do wymogów przeciwpożarowych. Wymienić przestarzałą kanalizację na blokach lub postawić place zabaw w górnej i dolnej części miejscowości. Podobne, tak istotne z punktu widzenia mieszkańca, problemy do rozwiązania mają wszystkie inne miejscowości.

Nieuzasadnioną i nieracjonalną decyzją obecnego wójta jest budowa szatni w Pisarzowicach. Koszt budowy około 400.000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 300.000 złotych. Decyzją wójta, pracownicy urzędu przygotowali wniosek, w imieniu LZS "Łazek" Pisarzowice", który został pozytywnie oceniony. Niestety środki te winne być skierowane do LZS Kościelnik, ponieważ sportowcy z Pisarzowic mieli pisemną zgodę Wójta oraz Pani Dyrektor szkoły z korzystania z szatni przy tzw. orliku. Dzieci i młodzież trenująca w klubie z Kościelnika pozostała bez szatni z zapleczem sanitarnym. Jest to problem, który będzie konieczny do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Problem, który będzie nas kosztował kolejne 400.000 zł złotych. Pieniądze, które można byłoby przeznaczyć na inne istotne dla Państwa sprawy.

Z mojego punktu widzenia, nieuzasadnioną inwestycją, jest proponowane przez mojego kontrkandydata zagospodarowanie drugiej części budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim. Wykonana dokumentacja techniczna wskazuje, że koszt tego przedsięwzięcia oscyluje w kwocie około 3 milionów złotych. Zaplanowano oprócz głównej sali, jeszcze różne sale do rozwijania zainteresowań. Na dzień dzisiejszy Mieszkańcom Henrykowa udostępniono dotychczasową świetlicę wiejską, które została wyremontowana ze środków zewnętrznych i przez okres 5 lat pełniła funkcję schroniska młodzieżowego. Obecnie schronisko zostało zamknięte, a w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono nowe wyposażenie świetlicy. Dodatkowo tzw. budynek po szkolny ma zostać przystosowany na centrum integracji społecznej, którego koszt wyniesie około 1,5 miliona złotych przy maksymalnym dofinansowaniu 500.000 złotych. Proszę samemu ocenić , czy zasadnym jest zagospodarowanie drugiej części budynku świetlicy wiejskiej? Czy nie mamy innych ważnych i priorytetowych rzeczy do wykonania? W samym Henrykowie w złym stanie technicznym jest remiza OSP lub nierozwiązany problem z własnością gruntu na którym posadowiona jest scena wraz z całą infrastrukturą (obecnie własność Parafii użyczona do roku 2022 lub 2023).

Jako kandydatka na wójta mam inne spojrzenie na potrzeby Mieszkańców gminy. W inny sposób oceniam ich ważność. W mojej ocenie przyszły wójt ma być wójtem wszystkich mieszkańców, podejmować racjonalne i sprawiedliwe decyzje oraz ma pozyskiwać środki zewnętrzne. Ma być wójtem aktywnym, a nie z za biurka. To Państwu gwarantuję. Gwarantuję nawiązanie współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz innymi instytucjami, które maja wpływ na poprawę życia Mieszkańców gminy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym załączonym poniżej. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku KWW Przyjazna Gospodarna Gmina - Aneta Usyk, gdzie mogą Państwo jeszcze zadawać mi pytania.

Kampania wyborcza okazała się w dużej części starciem pomiędzy moją osobą a obecnym wójtem. Pierwszym sukcesem naszego komitetu jest wprowadzenie do Rady Gminy Lubań większość radnych. W miesiącu wrześniu podaliśmy do publicznej wiadomości nasz program wyborczy- program racjonalny i sprawiedliwy, skierowany do wszystkich Mieszkańców, wskazujący na równomierny rozwój wszystkich miejscowości. Nasza kampania i przekazywane przez nas informacje oparte na faktach, spowodowały że obecny wójt ruszył do ludzi. Przed pierwszą turą wyborów oświadczył, w piśmie skierowanym do Państwa, że nie będzie przedstawiał propozycji bez pokrycia finansowego. Nikogo nie będzie przebijał. Proszę ocenić na podstawie zaprezentowanych planowanych przez kontrkandydata inwestycji ich racjonalność oraz możliwość ich faktycznego zrealizowania i gdzie w tym wszystkim jest zrównoważony rozwój gminy.

W kampanii wyborczej obecny Wójt zarzucił mi manipulację oraz prowadzenie kampanii na podstawie plotek. Zadeklarował, że odniesie się do tego. Jak państwo widzą nie zrobił tego. Czemu służyło takie działanie? Szkoda tylko, że Wójt skopiował w znacznej części mój program wyborczy. Do czasu kiedy nie nagłośniłam problemu, nie widział potrzeby budowy szamba w szkole w Pisarzowicach, konieczności dostosowania przedszkola do wymogów przeciwpożarowych lub zakupu autobusu dowożącego dzieci do szkól, bo stwarza zagrożenie.

Ja jestem osobą odpowiedzialną. Wszystkie informacje przekazywane podczas kampanii wyborczej mają swoje potwierdzenie w dokumentach. Rozpowszechnianie nie prawdziwych informacji naraziłoby mnie do odpowiedzialności, nawet karnej. Wójt mógł zaskarżyć mnie do sądu na udzielanie nieprawdziwych informacji. Nie zrobił tego, co świadczy że mówię i piszę prawdę.

Kontrkandydat zarzuca mi nie lojalność, bo rzekomo mu obiecałam, że nie będę startowała w wyborach. Po pierwsze jako przełożony nie ma prawa egzekwować od pracownika tego typu deklaracji. Po drugie jestem wolnym człowiekiem, który ma prawo tak jak każdy podjąć decyzje o kandydowaniu. Po trzecie to Wójt deklarował, że będzie tylko dwie kadencje, a następnie w sposób naturalny będę kandydować na wójta. Przez dwie kadencje wspierałam go i pomagałam najlepiej jak potrafiłam. W zamian zostałam odwołana z Zastępcy Wójta Gminy. Wykazując swoją słabość i złośliwość ze strony obecnego wójta, zostałam przeniesiona na trzy miesiące ze stanowiska kierowniczego na stanowisko ds. odpadów. Byłam zastraszana utratą pracy. Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że nie deklarowałam nie wzięcia udziału w tegorocznych wyborach.

Oddaję się Państwa ocenie. To Wy - Drodzy Mieszkańcy już w najbliższą niedzielę wybierzecie komu powierzycie losy gminy. Jaki kierunek rozwoju gminy popieracie? Czy akceptujecie realizację inwestycji, które mogą zablokować pozostałe zadania lub zadłużą gminę? Czy może jesteście za realizowaniem bardziej przyziemnych, ale faktycznie oczekiwanych rozwiązań przez Mieszkańców?. Czy jesteście za młodym i aktywnym wójtem, który swoim działaniem będzie musiał uzyskać Państwa poparcie za 5 lat? Czy jesteście za wójtem będącym na emeryturze, który nie będzie odczuwał presji i konieczności rozliczenia się przed Państwem podczas kolejnych wyborów?

Liczę na Państwa mądrość i racjonalność. Przeanalizujcie moje założenia na rozwój gminy przez kolejnych pięć lat. To co było dobre dotychczas będzie kontynuowane. To co jest złe zostanie zmienione. Proszę o udzieleni mi kredytu zaufania. Zobowiązuję się do ciężkiej, intensywnej pracy na rzecz gminy i jej Mieszkańców. Wykorzystam swoje doświadczenie oraz umiejętność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych do rozwiązywania Państwa problemów.

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, pomagali i sprzyjali. Proszę jeszcze o ostatni wysiłek wyborczy i udział w wyborach w dniu 4 listopada.

Kandydatka na Wójta Gminy Lubań

Aneta Usyk

 

PROGRAM WYBORCZY

ANETY USYK - kandydatki na Wójta Gminy Lubań

z KWW Przyjazna Gospodarna Gmina

 

Szanowni Państwo! Szanowni Wyborcy!

Chcę, by w naszej gminie żyło się godnie. Najważniejsze decyzje będę zawsze konsultowała ze społeczeństwem. Obejmując ten urząd nie będę zaczynała od wielomiesięcznej nauki i zdobywania doświadczenia w administracji - wiem jak funkcjonuje gmina, gdyż byłam jej pracownikiem przez ponad 20 lat. Nie będę się bała podejmowania decyzji. Jestem skuteczna i mogę za Waszym przyzwoleniem podjąć się pełnienia funkcji wójta gminy. Wspólnie z kandydatami na radnych, członkami komitetu wyborczego oraz pozostałymi osobami zaangażowanymi w proces tworzenia programu wyborczego, za co im serdecznie dziękuję, opracowaliśmy poniższy program dla Gminy Lubań.

Proponuję więcej, lepiej i konkretnie, ale tyle, na ile nas stać


 

I. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Naszym celem będzie rozwój infrastruktury technicznej

1. Priorytetem będzie systematyczna poprawa jakość dróg gminnych.

2. Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową. Maksymalnie obniżymy podatek od nieruchomości od osób fizycznych, a docelowo jak pozwoli kondycja finansowa gminy, zniesiemy go.

3. Wybudujemy sieć wodociągową w Mściszowie oraz rozbudujemy w miejscowościach Uniegoszcz, Nawojów Śląski, aby nie dowozić mieszkańcom wody.

4. Jak najszybciej spełnimy wymogi przeciwpożarowe w przedszkolu w Pisarzowicach.

5. Zamierzamy wspierać działania proekologiczne: wymiana pieców, panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków.

6. Pomoc finansowa i administracyjna mieszkańcom w uporządkowaniu gospodarki ściekowej.

8. Wybudujemy nowe oświetlenie uliczne.

9. Podejmiemy współpracę w celu gazyfikacji gminy.

10. Wsparciem finansowym obejmiemy ochronę zabytków.

11. Rozbudujemy miejsca do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę szatni przy boisku LZS Kościelnik, placu zabaw w Pisarzowicach (bloki oraz górna część miejscowości), zagospodarowanie działek zgodnie z wolą mieszkańców w Kościelniku, Kościelnikach Dolnych i Radostowie.

12. Wyremontujemy świetlicę wiejska w Mściszowie, Radostowie oraz budynki poszkolne w Henrykowie Lubańskim i Mściszowie.

13. Poprawimy stan techniczny remiz OSP Henryków, Mściszów i Radostów.

14. Dokonamy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

II. WIZERUNEK

Naszym celem będzie podnoszenie wizerunku gminy

1. Będziemy dążyć do podnoszenia czystości i estetyki w miejscowościach. Nawiążemy współpracę z Zakładem Karnym i przy pomocy osadzonych będziemy czyścić chodniki, place przy świetlicach usuwać zakrzaczenia przy drogach.

2. Organizować obrady sesji Rady Gminy Lubań w godzinach popołudniowych.

3. Poprzez pracowników gminy będziemy pomagać w załatwianiu spraw urzędowych i przede wszystkim będziemy otwarci na wszystkich mieszkańców.

4. Zwiększymy przejrzystość wydatkowania budżetu poprzez publikację umów zawieranych przez urząd gminy.

5. Położymy nacisk na ugodowość oraz będziemy dążyć do integracji gminnej społeczności.

6. Będziemy organizowali stałe, otwarte spotkania Wójta i Radnych z mieszkańcami gminy – nie tylko przed wyborami.

7. Wizerunek naszej gminy ma być odbierany z szacunkiem i powagą.

8. Podejmiemy działania do poprawy współpracy z Marszałkiem, Wojewodą, Starostą, i Wójtami z okolicznych gmin.

9. Będziemy wspierać prywatnych przedsiębiorców w ich inwestycjach.

10. Skupimy się na promocji gminy Lubań jako miejsca, w którym warto inwestować.

11. Zakupimy ciągnik z kosiarką bijakową do utrzymania poboczy dróg gminnych oraz pługiem do odśnieżania dróg w okresie zimowym.

III. ZARZĄDZANIE

Gmina Lubań zasługuje na dobre zarządzanie. Stworzymy właściwe warunki

i zadbamy o skuteczne pozyskanie środków unijnych na inwestycje

1.Zorganizujemy pomoc pracownika urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i parafie.

2. Będziemy stawiać na wykształcone, kompetentne i samodzielne kierownictwo w jednostkach podległych.

3. Utworzymy bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy.

4. Według nas należy wspierać rolników, strażaków i pomagać stowarzyszeniom w bieżącym ich funkcjonowaniu oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

5. W celu ułatwienia kontaktu mieszkańców z Wójtem będę prowadziła dyżury w poszczególnych miejscowościach.

6. Zwiększę współpracę z radnymi i sołtysami, jako przedstawicielami mieszkańców.

IV. OŚWIATA I SPORT

Naszym priorytetem będzie rozwój oświaty gminnej

1. Zachowamy obecną sieć placówek szkolnych.

2. Będziemy efektywnie pozyskiwać środki unijne na rozwój oświaty, w tym stworzenie gabinetów tematycznych: chemiczny, biologiczny, fizyczny, itp.

3. Należy systematycznie remontować placówki oświatowe.

4. Poczynimy starania pozyskania środków zewnętrznych na budowę sali gimnastycznej z rozbudową Szkoły Podstawowej w Radostowie.

4. Poprawimy jakość nauczania w szkołach.

5. Wyasygnujemy dodatkowe środki na zajęcia rozwijające zdolności oraz wyrównujące wiedzę.

6. Zainwestujemy ze środków unijnych w sprzęt IT usprawniający proces nauczania.

8. Zadbamy o bieżące potrzeby szkół.

9.. Zakupimy autobus do przewozu uczniów do szkół, ponieważ obecny stwarza zagrożenie.

10. Zorganizujemy dogodne dowozy uczniów do szkół w godzinach akceptowalnych przez rodziców.

11. Dofinansujemy działalność klubów sportowych.

12. Wesprzemy inicjatywy klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych.

V. KULTURA

Naszym celem będzie równomierny dostęp do kultury i działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu

1. Zatrudnienie animatorów, którzy poprowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych w świetlicach wiejskich.

2. Zwiększyć ofertę dla osób starszych. Pomoc w zakładaniu Klubów Seniora oraz wspieranie już istniejących.

3. Wsparcie finansowe działalności zespołów folklorystycznych "Cisowianki" i "Marysieńki".

4. Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży na wydarzenia sportowe (mecz piłki nożnej, piłki siatkowej, itp. ).

5. Pozostawienie siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Lubań.

6. Organizacja świąt państwowych i innych spotkań integracyjnych mieszkańców gminy nie tylko w Henrykowie Lubańskim, a w różnych miejscowościach.

VI. RACJONALNE WYDAWANIE PIENIĘDZY

Naszym celem będzie racjonalne wydatkowanie środków budżetowych

1. Dokonywanie zakupów i zleceń robót , poniżej 10 000 euro, za pomocą elektronicznej platformy zakupowej.

2. Wykorzystać bezpłatną pomoc osadzonych z Zakładu Karnego do poprawy estetyki gminy.

3. Rezygnacja z wynajmowania magazynu w Lubaniu, za kwotę około 10.000 zł rocznie, który nie jest wykorzystywany.

Szczegółowy program wyborczy z podziałem na poszczególne miejscowości udostępniony jest na stronie facbooka KWW Przyjazna Gospodarna Gmina- Aneta Usyk

 

Proszę o Państwa głosy w dniu 4 listopada 2018 r.

Aneta Usyk

Kandydatka na Wójta Gminy Lubań


 

 

Materiał wyborczy KWW Przyjazna Gospodarna Gmina

Pozostałe