Regulamin świadczenia usługi Wpisy firmowe Premium - Katalog firm

1. Jeśli w polu "Opis firmy" znajdą się dane kontaktowe w postaci telefonu, adresu e-mail lub strony internetowej, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z listy lub usunięcia fragmentu jego treści. Dane należy wpisywać tylko w zakładce - Dane kontaktowe. W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin:

2. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm na portalu www.eluban.pl tylko w przypadku podania przez wypełniającego formularz „Darmowy czy Premium” kompletnych danych oraz dokonania płatności. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól a także niedokonania płatności, usługa dodania podmiotu Premium do Katalogu Firm nie zostanie wykonana.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie  aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

4. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty

  • Wpis na okres 1 roku – 50 zł
  • Wpis na okres 2 lat – 80 zł
  • Wpis na okres 3- lat 120 zł

5. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

8. Reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

10. Firma sprzedająca usługę:
eLuban.pl Tomasz Jurak
Uniegoszcz ul. Dolna14, 59-800 Lubań
REGON 231186840 NIP 613-119-35-86

11. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności. Korzystamy ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1.

12. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

13. Dane kontaktowe: eLuban.pl Tomasz Jurak Uniegoszcz ul. Dolna14, 59-800 Lubań, tel. +48 535900448, [email protected]