Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

  • 01.01.2020, 13:31 (aktualizacja 2 dni temu, 23:04)
  • eLuban pl

Podziel się:

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Monika Chojnowska - przewodnicząca - tel. 75 646 44 26
Andrzej Mazurek - zastępca przewodniczącej – tel. 75 646 44 55

Komisja zajmuje się sprawami związanymi z:

- profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu  uchwalany corocznie przez Radę Miasta Lubań (zakładka programy)

- podjęciem interwencji wobec osób podejrzanych o nadużywanie substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu

- opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem punktu sprzedaży

- opiniowaniem wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych zgodnych z  Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu.

eLuban pl

Pozostałe