Absolutorium w Gminie Lubań. Uchwała bez rozstrzygnięcia

  • 28.06.2019, 11:52
  • red.
Absolutorium w Gminie Lubań. Uchwała bez rozstrzygnięcia eLuban.pl

Podziel się:

Oceń:

W środę w Gminie Lubań odbyła się bardzo ważna sesja Rady Gminy, wbrew naszym przewidywaniom było nad wyraz spokojnie.

Sądząc po sesji poprzedzającej absolutoryjną, ta sesja zapowiadała się na gorącą tak jak gorące było tamto popołudnie. W porządku obrad był bowiem raport o stanie gminy za rok 2018 z dyskusją nieograniczoną ramami czasowymi, głosowanie nad wotum zaufania dla wójta oraz uchwałą absolutoryjną.

Ku zaskoczeniu wszystkich raport o stanie gminy za rok 2018 radni przyjęli bez dyskusji, a na listę osób chcących zabrać głos w debacie nie zapisał się również żaden z mieszkańców. Raport w pełnej wersji dostępny jest pod TYM linkiem. Ostatnim etapem rozpatrywania raportu było głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Podjęcie tej uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. W trakcie XIII sesji Rady Gminy udział w głosowaniu brało 14 radnych, bowiem wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Miazga ze względów zdrowotnych był nieobecny na sesji. W ten sposób opozycyjni do wójta radni stracili bezwzględną liczbę głosów, która w przypadku Gminy Lubań wynosi 8.

Ostatecznie przy 7 głosach za, 5 przeciw i 2 wstrzymujących się uchwały o udzieleniu wójtowi wotum nie podjęto, co równoznaczne jest z nieudzieleniem wotum zaufania.

Czym skutkuje nieudzielenie wotum zaufania? Jeżeli stanie się tak w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Kolejnym ważnym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań za rok 2018.

Punktami poprzedzającymi akt głosowania było odczytanie:

Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2018 przedłożonym przez Wójta Gminy Lubań. Opinii komisji stałych Rady Gminy oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubań i opinii RIO w tej sprawie.

W skrócie - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu. Odmiennego zdania była jednak Komisja Rewizyjna, która złożyła do RIO wniosek w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. Uzasadniła to przedstawiając w 8 punktach nieprawidłowości dotyczące m.in. zakupu działek w Henrykowie Lubańskim, wydatków na bieżące utrzymanie dróg, niewystarczającej ilości sprzedanego mienia gminnego czy nieprawidłowości przy wymianie i budowie oświetlenia ulicznego. RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej odniosła się pozytywnie oddalając jedynie jeden z zarzutów.

Ostatecznie w głosowaniu nad udzieleniem wójtowi absolutorium podział głosów wyglądał następująco: 7 głosów za, 4 przeciw przy 3 wstrzymujących się. Wyniki imiennego głosowania zobaczyć można TUTAJ.

Po głosowaniu Teresa Trefler, przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, że uchwała nie została podjęta.

Wynik 7:4 oznacza, że nie ma bezwzględnej większości za. Rada Gminy liczy 15 radnych bezwzględna liczba ustawowego składu rady to 8. Czyli uchwała nie ma rozstrzygnięcia. Przed sesją konsultowałam z Regionalną Izbą Obrachunkową różne warianty wyników głosowania. Taki wariant oznacza, że nie ma rozstrzygnięcia – usłyszeliśmy od Teresy Trefler, gdy dopytywaliśmy o wynik głosowania.

Co to oznacza? Dokładnie to co powiedziała przewodnicząca, bowiem przepisy nie regulują co w takiej sytuacji należy zrobić.

Po głosowaniu poprosiliśmy Małgorzatę Jańczak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie ujawnionych nieprawidłowości . - Wniosek komisji rewizyjnej, zawarte w nim zastrzeżenia, opinia RIO mówią same za siebie ja nic więcej nie mogę dodać.

Prosimy o przedstawienie w skrócie co najważniejszego zawierał wniosek, bo było tego bardzo dużo. - dopytywaliśmy.

Ja w tej chwili nie pamiętam i dokładnie wszystkiego nie powiem. Wszystko jest zawarte we wniosku. Bardzo często w wypowiedziach znajduje się przekłamania i nie będę z pamięci przywoływać wszystkich zastrzeżeń. - usłyszeliśmy od przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Pozwolono nam jednak sfotografować odpowiedź RIO, w której zawarte są wszystkie zastrzeżenia komisji. Znajdują się one w plikach do pobrania.

W przerwie o ustosunkowanie się do zarzutów poprosiliśmy Zbigniewa Hercunia, wójta Gminy Lubań, który tuż po głosowaniu nie zabrał głosu.

Uzasadnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o nieudzielenie absolutorium nie pokrywa się ze stanem faktycznym i prawdą. Ustosunkuję się do tego w ciągu 14 dni i uważam, że RIO w większości przychyli się do mojej opinii. - usłyszeliśmy od wójta.

Zgodnie z prawem wójt gminy ma 14 dni na ustosunkowanie się do opinii wydanej przez RIO na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja RIO kolejne 14 dni ma na odpowiedź.

Najciekawszym w całej historii jest to, że tegoroczne absolutorium i wotum zaufania do wójta głosowane po raporcie nad stanem Gminy Lubań dotyczy kadencji, gdy spora część radnych również zasiadała przy tym samym stole narad i wspólnie podejmowała decyzje, za które obecnie rozliczany jest wójt. W tym momencie nasuwa się pytanie – bez względu na to po czyjej stronie jest racja - czy radni zdaliby podobny egzamin, gdyby istniała możliwość udzielenia wotum zaufania poszczególnym radnym przez mieszkańców gminy?

 

red.

Komentarze (12)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

M.
M. 02.07.2019, 23:24
Następne abso. zagrożone ciekawe pisma pojawiły się no no
Tadeusz
Tadeusz 29.06.2019, 11:29
Pan wójt zarzuca publicznie organowi ustawowemu jakim jest Komisja Rewizyjna stwierdzenie nieprawdy w protokole kontrolnym, nie odnosząc się do faktów tam stwierdzonych w czasie kontroli, niczego nie wyjaśniając w czasie kontroli ani w trakcie pracy Komisji Rewizyjnej nie wnosząc zastrzeżeń przy podpisaniu protokołu z kontroli. Niech Pan się panie wójcie zastanowi co Pan mówi do opinii publicznej. żadne Pańskie wyjaśnienia do RIO nie udzielą panu absolutorium . Nie uzyskał pan absolutorium. gdyż po takim wniosku RIO nie mógł Pan uzyskać absolutorium i to jest tylko Pana wyłącznie wina.
Miał pan czas na wyjaśnienia w trakcie pracy Komisji Rewizyjnej, ale wytknięte przez Komisje nadużycia władzy są oczywiste i nie do wyjaśnienia i dlatego nie współpracował Pan z komisją.



Dlb
Dlb 28.06.2019, 16:00
Panie redaktorze nie wszyscy radni popierali decyzje i wyszlo że mieli rację .No cóż obsługa za pieniądze podatników robi swoje.Może opisze pan ostatnią rozmowę, w której pan uczestniczył na dole
Gminniak
Gminniak 28.06.2019, 15:37
Przykre to jest, że polityka tak poróżniła rodzeństwo z Dolnych i Górnego i z Kościelnik. Jak widac nie ma spokoju ani w gminie ani w domach rodzinnych. Wspólczuje rodzinnej strawy jak sie rodzenstwo spotka. Jak oni razem popiją henryka? To taka wazna impreza. Ja sam osobiście moge im pomoc i wypic indorem jesli wytrzyma 4 lipca.
Aneta
Aneta 28.06.2019, 14:43
Twoim tokiem myślenia to rada ma wykonywać polecenia wójta. Tylko, że to wöjt jest organem wykonawczym. Niech się bieże do roboty. Czas zacząć realizować budżet. Są wskazane zadania i pieniądze to na co czeka? To on ma współpracować z radą a nie odwrotnie. Zawsze to pracownik pidporządkowuje się do szefa a nie odwrotnie. A ty chcesz, aby pracownik rządził.
heszek
heszek 28.06.2019, 14:58
Budżet, który co sesję jest wywracany do góry nogami? Na XII sesji jasno zostało powiedziane, że wprowadzane przez radnych zmiany mogą być nieprzewidywalne w skutkach.
Dlb
Dlb 28.06.2019, 15:48
Nieprzewidywalne były działania wójta, które zostały potwierdzone
Aneta
Aneta 28.06.2019, 15:26
Tylko wójt może wnosić o zmianę. To po co to robi? Myśli, że radni bezmyślnie podniosą ręce. Proponuję przeanaluzować zmiany dokonane przez radnych. Kupić samochód dla policji czy wybudować wodociąg dla mieszkańców. Co jest ważniejsze? Dla wójta samochód a dla radnych wodociąg. Dobra decyzja jest radnych.
MałaMi
MałaMi 28.06.2019, 14:31
To, co się dzieje na tych sesjach to jest kpina z wyborców. Chyba w całym powiecie nie ma drugiego takiego bajzlu i takiego braku woli współpracy pomiędzy radnymi, którzy ponoć pracują na rzecz wspólnego dobra - gminy i jej mieszkańców. Normalnie Folwark Zwierzęcy.
kk
kk 02.07.2019, 02:43
oddadzą kase?
Dlb
Dlb 02.07.2019, 11:01
Piszesz otych,którzy opuszczali obrady łącznie z wójtem
Dlb
Dlb 28.06.2019, 15:37
Całkowity brak współpracy ze strony wójta notoryczne wywody i kręcenie budrzetem.Pracę oceniła opinia RIO teraz tylko czekać na konsekwencje zaniedbań. O wstydze niewspomnajc

Pozostałe