Viva Espania - podsumowanie praktyk

  • 18.10.2018, 18:25 (aktualizacja 18.10.2018 20:11)
  • ZSP KZL w Lubaniu
Viva Espania - podsumowanie praktyk
Podziel się:
Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu

17 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej młodzież uczęszczająca do czteroletnich techników w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk zaprezentowała zaproszonym na konferencję gościom rezultaty projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego w ramach programu POWER VET na zasadach Erasmus +. Projekt trwa od października 2017 roku do listopada 2018.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenie dyrektora szkoły, pani Lidii Błażków – m.in. starosta powiatu lubańskiego Walery Czarnecki, wicestarosta Wojciech Zembik, dyrektorzy lubańskich placówek oświatowych, dyrektor ZSP im. Adama Mickiewicza Renata Czuj, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Małgorzata Grzesiak oraz dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu lubańskiego.

Wszyscy uczestnicy konferencji, wśród nich młodzież klas gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych powiatu lubańskiego, mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów, którzy w lipcu zrealizowali praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach logistycznych i informatycznych.

W głównej części forum zawodowego prowadzący konferencję uczniowie Aleksandra Durowicz i Piotr Sędłak omówili wszystkie działania związane z realizacją projektu „Viva Espania”, które miały miejsce jeszcze przed wyjazdem grup uczniów do Hiszpanii. Poinformowali uczestników spotkania, że na zadania projektowe szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 641 263,59 zł, co pozwoliło na zrekrutowanie 61 uczniów do udziału w projekcie obejmującym praktyki zagraniczne na południu Hiszpanii, w Walencji i Granadzie. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu ,,Viva Espania”, opracowali anglojęzyczne CV, które zostały przesłane do hiszpańskiego partnera projektu – Universal Mobility SL, oraz uczestniczyli w telekonferencjach, podczas których rozmawiali o własnych doświadczeniach i umiejętnościach oraz preferencjach związanych z miejscem odbywania praktyk.

Wszystkie działania związane z projektem nadzorowała dyrektor szkoły, pani Lidia Błażków, która uczestniczyła w telekonferencjach i spotkaniach organizacyjnych z młodzieżą, a także w odprawie przed wyjazdem. Pani dyrektor zwracała uwagę na to, jak wiele możliwości daje uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych. Mówiła o możliwości podniesienia kompetencji językowych i kulturowych, zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego, nawiązaniu nowych znajomości i poznania zagranicznego rynku usług oraz rozwoju kreatywności i samodzielności.

Dyrektor koordynowała również pracą powołanego w związku z realizacją tego projektu zespołu, w skład którego weszli: Edyta Juncewicz-Trela, Agnieszka Minkiewicz, Rafał Śleboda, Katarzyna Jaskółowska, Marta Kabata, Anna Prejbisz, Urszula Hetnar, Iwona Szwarczyńska, Barbara Miszkowska, Monika Mela, Monika Połetek i Monika Ozga.

Zespół był odpowiedzialny m.in. za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów, tj. 32-godzinne szkolenie z języka angielskiego i 18 godzin warsztatów kulturowo-pedagogicznych dla każdej wyjeżdżającej grupy, działania logistyczne związane z mobilnością młodzieży, prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi projektu, monitorowanie prawidłowości realizacji praktyk, przeprowadzenie warsztatów i ewaluacji, rozliczenie projektu.

Ze środków programu zostały pokryte koszty podróży, tj. bilety lotnicze, kieszonkowe oraz polisa ubezpieczeniowa uczestników, a także przejazdy uczniów z lotniska do miejsc zakwaterowania oraz z miejsc zakwaterowania na lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów i opiekunów.

W dalszej części konferencji wystąpiły uczennice – Katarzyna Zakrzewska i Dorota Wieczorek, które opowiedziały o pobycie na praktykach w Hiszpanii uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik informatyk oraz o jego rezultatach.

Uczestnicy praktyk w Hiszpanii skorzystali z szeregu atrakcji, m.in. animacji kulturowych, wycieczek oraz 10-godzinnego kursu języka hiszpańskiego.

Wszyscy uczestnicy praktyk w Granadzie i Walencji otrzymali Europassy Mobilność, czyli dokumenty w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim, potwierdzające nabycie przez nich umiejętności zawodowych, zaświadczenia z bardzo dobrymi i celującymi ocenami z praktyk oraz certyfikaty mobilności. Wszyscy są przekonani, że przejście przez nich europejskiej ścieżki rozwoju zawodowego zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Na koniec swoich wystąpień uczniowie podziękowali tym wszystkim osobom, które przyczyniły się i przyczyniają się do tego, że młodzież uczęszczająca do ZSP im. KZL może korzystać z tak niezwykle bogatej i atrakcyjnej oferty wszechstronnego rozwoju.

Młodzież podziękowała panu staroście Waleremu Czarneckiemu za udzielenie pani dyrektor Lidii Błażków pełnomocnictwa i zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”, a pani dyrektor za zaangażowanie i nieocenione wsparcie oraz nadzór merytoryczny i cenne uwagi w przygotowaniach młodzieży do wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Konferencja podsumowująca praktyki w Hiszpanii zakończyła się wykładem gościa specjalnego, pana Carlosa Gonzalesa Tejery – znanego dziennikarza, kucharza i krytyka kulinarnego, który omówił temat „Smaków Hiszpanii”.

Pan Carlos Gonzales Tejera przeprowadził w dniu poprzedzającym konferencję warsztaty kulinarne z uczestnikami mobilności z zakresu nowych technologii Sous-vide. W dniu wydarzenia wspólnie z uczniami przygotował poczęstunek – m.in. tapas, paellę, tortillę oraz iberyjskie słodkości – na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy spotkania.

ZSP KZL w Lubaniu

Zdjęcia (44)


Pozostałe