×

Programy wyborcze dla Lubania. Plebiscyt 

  • 08.10.2018, 07:00 (aktualizacja 09.10.2018, 21:08)
  • red./KWW
Podziel się:
Oceń:

Program wyborczy 2018 KWW Łączy nas Lubań

Gospodarka

Ø Poprawa sytuacji finansowej miasta

Stabilna i konsekwentna polityka finansowa miasta jest bardzo ważnym warunkiem zrównoważonego rozwoju lokalnego. Przy ograniczonych środkach finansowych wielką wagę trzeba przykładać do ich efektywnego wykorzystania, wieloletniego prognozowania, umożliwiającego sięganie po środki zewnętrzne. Obecne władze prowadzą politykę inwestycyjną głównie w oparciu o kredyty, dlatego dług naszego miasta na koniec 2018 roku ma wynieść blisko 32,5 mln zł!!! Mamy realny pomysł na to jak oddłużyć Lubań oraz doświadczone w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zaplecze kadrowe. Wrócimy do pozyskiwania środków, m.in. unijnych, tak jak to miało miejsce jeszcze 8 lat temu oraz tak jak to się dzieje obecnie w sąsiednich gminach, ponieważ wiemy jak to robić!

Ø Wsparcie przedsiębiorców, pozyskiwanie inwestorów, zatrzymanie mieszkańców

Oparcie rozwoju i stabilizacji miasta na firmach lokalnych, w tym rodzinnych. Tworzenie warunków przyjaznych inwestorom, wsparcie przy zakładaniu działalności, pomoc w postaci ulg podatkowych dla początkujących firm oraz mających przejściowe problemy finansowe. Preferencje dla przedsiębiorców oferujących dobre warunki pracy i płacy. Stworzenie warunków, w których każdy przedsiębiorca będzie miał poczucie troski i wsparcia miasta. Bezpłatne promowanie przedsiębiorców w mediach miejskich. Przede wszystkim wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnego rynku oraz WSPÓŁPRACA. Ponadto rzetelna informacja o planach i możliwościach rozwoju miasta, stanowiąca cenne źródło informacji przy podejmowaniu zarówno decyzji gospodarczych przez przedsiębiorców jak i życiowych decyzji przez mieszkańców.

Ø Zbrojenie terenów pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe

Uporządkowanie niezagospodarowanych, zaniedbanych terenów miejskich, których w Lubaniu jest całkiem sporo. Uzbrojenie wolnych terenów w kanalizację sanitarną i wodną, przygotowywanie do możliwości nowej zabudowy zarówno pod działalność gospodarczą jak i pod mieszkalnictwo. A przede wszystkim umożliwienie dojazdu i uruchomienie strefy aktywności gospodarczej wzdłuż zachodniej obwodnicy miasta, co w obecnej sytuacji Lubania wydaje się najprostszym i najlepszym bodźcem do rozwoju gospodarczego, a niestety przerastało możliwości dotychczasowych władz Lubania.

Ø Współpraca z ościennymi gminami

w myśl zasady – zgoda buduje, powrót do przyjaznych stosunków oraz ścisłej, partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami; wspólna realizacja przedsięwzięć o różnym charakterze, w tym wspólne staranie się o pozyskiwanie przedsiębiorców i przygotowywanie dla nich atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, przyjacielska wymiana doświadczeń i wiedzy.

Miasto

Ø Likwidacja niskiej emisji,

przystąpimy do programów rządowych ograniczających zanieczyszczenia powietrza i dofinansowujących mieszkańcom wymianę pieców na ekologiczne, podejmiemy działania zmierzające do termomodernizacji budynków komunalnych, spółdzielczych i użyteczności publicznej. Zdrowie mieszkańców to rzecz bezcenna i priorytetowa.

Ø Poprawa bezpieczeństwa drogowego

zamierzamy poodejmować działania zwiększające płynność ruchu drogowego a także systematycznie dbać o stan dróg i chodników miejskich. Dostosujemy warunki na pieszych ciągach komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedołężnych ruchowo oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, będziemy w tej sprawie monitować także w przypadku realizacji inwestycji w drogach innych niż miejskie.

Przeorganizujemy komunikację miejską, tak, aby była bardziej przyjazna mieszkańcom, efektywniejsza oraz realnie przyczyniała się do zmniejszenia natężenie ruchu kołowego.

Systematycznie będziemy tworzyć nowe miejsca parkingowe, tak, aby poprawić komfort kierowców. W pierwszej kolejności duży parking na ul. Lwóweckiej, w miejscu, gdzie obecnie ma zaplecze gospodarcze ZGiUK oraz likwidacja opłat za parkowanie przy obecnej siedzibie ZGiUK, a także zagospodarowanie drobnych zaniedbanych terenów miejskich na kilkumiejscowe parkingi w różnych częściach miasta.

Ø Budowa obwodnicy zachodniej miasta

sfinalizujemy rozpoczęte wiele lat temu prace zmierzające do budowy zachodniej obwodnicy miasta, co rozładuje ruch w okolicach Osiedla Piast oraz odblokuje tereny z ogromnym potencjałem inwestycyjnym.

Ø Rozbudowa sieci oświetlenia miejskiego

w miejscach, w których wciąż jej brakuje, a także doświetlanie miejsc niebezpiecznych. Rozłożona w czasie systematyczna wymiana lamp na energooszczędne celem obniżenia wydatków miasta na energię elektryczną.

Ø Budowa lodowiska i rolkowiska

w obrębie obecnego boiska kartingowego przy ul. Działkowej, tak aby mieszkańcy nie musieli jeździć do Zgorzelca. Mamy ludzi z doświadczeniem i wiedzą jak funkcjonują tego typy obiekty, jak powinny być wybudowane oraz jak je prowadzić, aby służyły mieszkańcom a nie generowały jedynie koszty. W obrębie obecnego boiska kartingowego widzimy także potrzebę gruntownego rozbudowania skat parku, tak, aby spełniał standardy XXI wieku.

Ø Tereny rekreacyjne nad Kwisą

utworzenie plaży z dojściem do wody na małym wodospadzie z bazą rekreacyjną do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu z rodziną i znajomymi, zapleczem do grillowania itp. (Na wzór np. terenów rekreacyjnych istniejących na terenie Gminy Wiejskiej Lubań oraz Gminy Siekierczyn. W tych mniejszych od Lubania gminach o znacznie mniejszych budżetach włodarzom udało się w ostatnich latach takie tereny stworzyć (i to z wykorzystaniem środków zewnętrznych), w Lubaniu niestety albo nie potrafiono albo były inne priorytety)

Ø Ścieżki rowerowe i singiel truck

Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych, w pierwszej kolejności wzdłuż Kwisy. Budowa torów singiel truck na terenie byłych poligonów.

Ø Rewitalizacja Kamiennej Góry

remont parku oraz montaż urządzeń gwarantujących, iż to miejsce będzie ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców oraz znów będzie tętniło życiem. Ławeczki, ścieżki spacerowe, siłownie zewnętrzne, liczne place zabaw dedykowane dla różnych grup wiekowych, również dzieci w wieku poniżej 2 lat oraz wyczynowe dla nastolatków. Remont amfiteatru i organizowanie na nim kina letniego oraz kameralnych cyklicznych koncertów, w szczególności lokalnych artystów (miejsce dla nich do bezpłatnego wykorzystania).

Ø Remont Miejskiego Domu Kultury

z wykorzystaniem środków unijnych przywrócenie mu wyglądu i klimatu z czasów przedwojennych.

Ø Rewitalizacja przedwojennej zabudowy oraz murów obronnych

kontynuacja porzuconego w 2011 roku programu rewitalizacji, czyli szeroko rozumianego przywrócenie do życia, historycznej zabudowy miasta. Zadania te zamierzamy przeprowadzić z bardzo dużym wykorzystaniem środków zewnętrznych

Ø Reorganizacja Straży Miejskiej oraz Łużyckiego Centrum Rozwoju

tak aby Straż Miejska służyła mieszkańcom pomocą, a Łużyckie Centrum Rozwoju powróciło do funkcji promocji miasta a nie burmistrza

Ø Opieka nad bezpańskimi zwierzętami

Zadanie gminy to nie tylko wyłapywanie bezpańskich psów i odwożenie ich do schroniska ale także opieka nad zwierzętami oraz poszukiwanie nowych opiekunów. Dlatego planujemy podjąć ścisłą współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w Przylasku działającym w Związku Gmin Kwisa, wspierając ich misję. Ważnym zadaniem jest także zapobieganie namnażaniu się bezpańskich zwierząt poprzez ich wyłapywanie, sterylizację oraz poszukiwanie im opiekunów.

Ø Budżet obywatelski

tak, aby każdy mieszkaniec miał prawo zgłosić własny projekt do realizacji przez miasto, a także miał realny wpływ na wyznaczanie kierunków wydatkowania środków publicznych.

Ø Sprawna i bliska mieszkańcom administracja

Praca w Urzędzie i sprawowanie funkcji publicznych to przede wszystkim służba mieszkańcom. Dbanie o to, aby administracja publiczna zawsze była przyjazna i życzliwa wobec klientów.

Rodzina

Ø Podniesienie jakości życia mieszkańców

dbanie o czyste i przyjazne otoczenie, uporządkowanie zaniedbanych terenów, walka (w tym podnoszenie świadomości obywatelskiej) z dzikimi wysypiskami śmieci, dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych, dbanie o organizowanie w mieście szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych

Ø Obniżenie opłat

np. opłaty za śmieci są u nas wyższe niż w miejscowościach korzystających z naszego składowiska a oddalonych o wiele kilometrów

Ø Poprawa jakości bazy edukacyjnej

Kontynuacja remontów miejskich jednostek edukacyjnych oraz wyposażenie pracowni szkolnych, tak, aby dzieci mogły pobierać edukację na najwyższym poziomie.

Ø Program: „Nieruchomość bez długu”

dla rodzin zagrożonych eksmisją bądź w trudnej sytuacji finansowej stworzenie programów pomocowych, np. umorzenie 50% długu w zamian za uregulowanie drugiej połowy w ratach, umorzenie drugiej połowy w zamian za terminowe opłacanie rat przez 2 lata, odpracowanie długu z tytułu czynszu. Długi najemców mieszkań komunalnych oraz z tytułu podatku od nieruchomości to ok. 10 mln zł.

Ø Samorządowa Karta Seniora

zniżki w korzystaniu z oferty miejskiej, zachęcające seniorów do wyjścia z domu i to bez poważnego nadwyrężenia ich budżetu

Ø Modernizacja stadionu miejskiego

kontynuacja projektu modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Ludowej

Ø Basen odkryty w Lubaniu

basen w dzisiejszych czasach to już nie żadna fanaberia a podstawowy standard. Niestety na skutek wieloletnich zaniedbań obiekt na Kamiennej Górze wymaga na dzień dzisiejszy olbrzymich nakładów finansowych. Jednakże dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać inwestora lub środki na budowę basenu na terenie Lubania, bądź to w miejscu byłego basenu na Kamiennej Górze, bądź byłego basenu na Księginkach, w zależności od wielkości koniecznych nakładów finansowych. Mamy opracowane warianty planu poszukiwania środków na ten cel.

Ø Wspieranie inicjatyw społecznych

ścisła współpraca z organizacjami społecznymi, grupami artystycznymi i hobbystycznymi, organizacjami pożytku publicznego chcącymi organizować przedsięwzięcia na terenie miasta. W miarę możliwości zapewnienie bezpłatnej dostępności do lokali miejskich oraz miejskiej infrastruktury. 

red./KWW

Plebiscyt: Oceniamy programy wyborcze kandydatów na burmistrza Lubania


Głosy Propozycja
Program wyborczy KWW Łączy Nas Lubań
273 (92%)
24 (8%)
Program wyborczy KWW Łączy Nas Lubań
Program wyborczy KWW OKW Lubań 2018 Razem
94 (48%)
100 (52%)
Program wyborczy KWW OKW Lubań 2018 Razem
Program wyborczy KWW Henryka Wójcika
39 (48%)
43 (52%)
Program wyborczy KWW Henryka Wójcika

Łącznie oddano głosów: 573

Komentarze (87)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

k
k 17.10.2018, 19:01
Jeśli chodzi o system głosowania w powyższej sondzie to nie działała ona przez kilka dni a głosy nie były przyznawane. W tym czasie u kandydata Chojnackiego wyświetlało ponad 150 głosów.
Pozostała dwójka miała 0
Takie to głosowanie.
zenek
zenek 17.10.2018, 18:00
I po co kreować wirtualną rzeczywistość. Z tego co moźna posłuchać u ludzi to zdecydowana większość chce głosować na Arka Słowińskiego. Nikt z nich nie widzi powodu do zmiamy burmistrza.
A to że Witold Chojnacki jest kandydatem Platformy i Konrada Rowińskiego to całe miasto wie. Jaki tam on niezależny. Śmiechem was zabiją jak powiecie tak na ulicy.
Haha
Haha 18.10.2018, 00:13
Ludzie mówią ze Chojnacki jest gburem. A tu ktoś pisze ze jest lubiany. Jakby mi ktoś zaproponowal etat w urzedzie za 5tke to może tez bym tak mowila tzn ze jest lubiany. Ps. Czekam na propozycję,-)
karo
karo 17.10.2018, 10:05
Nie róbcie sobie jaj.
Nie ma najmniejszej potrzeby zmiany burmistrza tylko dla zamiany albo aby zaspokoić ambicje niektórych osób a może zwykła zazdrość.
Obecny burmistrz kieruje miastem dobrze i niech kieruje dalej.
Szukanie na siłę argumentów przeciw Słowińskiemu bierze się tylko stąd, że ktoś sobie wymyślił, że fajnie by mu było zostać burmistrzem.
Dla ambicji grupki osób nikt nie będzie zmieniał burmistrza.
Mieszkańcom akurat zmiana dla zmiany nic nie daje.
Nie nakręcajcie się bo za tydzień będzie już po wyborach i każdy zajmie się swoimi ważniejszymi sprawami a wy zostaniecie ze swoją żółcią.
Ani ten portal nie zmieni wynikow wyborów, ani nawet zdziesiokrotniona fala wpisów zwolenników platformy za p.Chojnackim.
Obiektywnie rzecz ujmując na mieście ludzie są ogólnie zadowoleni z miasta i obecnego burmistrza i nie chcą teraz żadnych zmian na tym stanowisku.
Zobaczycie z tydzień
Jarek
Jarek 17.10.2018, 15:29
Arek zsiądź z drona to usłyszysz, co ludzie naprawdę mówią. Nie chcą Cie już. Przekonasz się w niedzielę i nie pomogą żadne paniczne wpisy . Nikt się już nie nabierze na żadne manipulacje
Jaro
Jaro 17.10.2018, 15:27
Jaja sobie robisz? Całe miasto ma już dość Słowińskiego. Za to, że nie umie zarządzać miastem i za to, że zwyczajnie złym człowiekiem jest.
k
k 17.10.2018, 18:03
ja mam zgoła inne zdanie. Dla mnie Słowiński wydał sie uprzejmy i miły a co do zarządzania miastem to piękne inwestycje mówią same za siebie.
H
H 17.10.2018, 21:50
Pozory tej uprzejmosci tez tak myslelismy kawał...
Jarek
Jarek 17.10.2018, 11:05
Ja wiem jakim szefem byl Chojnacki w mosirze. Wiem bo pracowalem. Uwierzcie mi ze takiego zarządcy miasta nie chcielibyscie. Jeden wielki chaos. Sorry ale niektorzy sie nie nadaja do rządzenia. Niech lepiej zajmie sie nauką plywania i jazdy na rolkach. To z pewnością wychodzi mu lepiej. Za chojnackim stoja wszyscy ktorzy stali za rowinskim. Jego czasy na szczęście minęły a oni ciągle nie mogą pogodzić się z porażką. I tylko trzęsą się żeby wrócić i powiedzieć " teraz k..wa my" . Nigdy w życiu
Kola
Kola 17.10.2018, 19:58
Gośka daj spokój. Sama dołki pod nim kopalas.Z tego znana byłaś w ZOZie
Do Jarka
Do Jarka 17.10.2018, 15:32
Mam nadzieję, że jesteś w stanie to udowodnić, bo jak sądzę za te pomówienia ktoś Cie poda w trybie wyborczym do sądu. Możesz liczyć jedynie na to, że Chojnacki ma dystans do świata i jedyne co to uśmieje się z tego twojego panicznego wpisu.
wrr
wrr 17.10.2018, 14:45
I po tylu latach sobie o tym przypomniałeś, akurat teraz odświeżyły ci się styki. Czy wy macie wyborców za idiotów? Napisz może jakim nauczycielem był Słowiński. Czym sobie umilał powrót z pracy do domu. Mieszkańcy to też pamiętają
Jarek Niedowiarek
Jarek Niedowiarek 17.10.2018, 23:18
Akurat teraz Chojnacki kandyduje na burmistrza:-). Śmieszy mnie to wasze mieszkancy pamiętają, mieszkańcy juz nie chcą. Ty nie jesteś wszyscy mieszkańcy a prawdopodobnie masz do Słowińskiego osobisty uraz . Więc nie pisz w imieniu wszystkich. To ze cie prawdopodobnie pozbawil cieplej posadki to nie znaczy ze wszyscy go nie znoszą - jak ty. To jest dopiero histeryczne zachowanie. A może zasłużyłeś na to zwolnienie?
karo
karo 17.10.2018, 13:29
o tym chaosie w mosirze tez slyszałem. Dopiero nowa dyrektor musiała to wszystko ogarnąc i wyprowadzić na prsotą.
Szanuje p.Chojnackiego ale moim zdaniaem on zginie gdyby przyszło mu zarządzać całym miastem. Myślę, że w jego imieniu miastem zarzadzałby p.Rowiński. Głosy na p.Chojnackiego są głosami na p.Rowińskiego.
jak pisałem wyżej, nie ma sensu robić zmian dla samych zmian
Do Karo
Do Karo 17.10.2018, 15:34
Bzdura wymyślona przez kogoś kto wpadł w panikę. Aro? Kto Chojnackiego zna to wie jakim jest człowiekiem, jakim był szefem. Jest bardzo lubiany. A z Rowińskim nie ma nic wspólnego.
Jan
Jan 18.10.2018, 00:02
Szanowni Państwo
Jestem tylko zwhklym prostym obywatelem ale chcialem kilka słów od siebie.
Po pierwsze nie piszcie prosze ze p. Chojnackiego nie łączy nic z Rowinskim bo razem pokazują sie w mieście w walce o glosy. W koncu jedna partia...

Po drugie, co mnie strasznie smieszy, takie oto zdjecie widziałem naszych radnych i pan daszkiewicz prosil pod nim o przewietrzenie tej rady. Potem spojrzalem na kandydatów do rady od chojnackiego i Daszkiewicz a tam te same dziadki. Wiec gdzie tu logika. Ja nie mam nic do dziadków sam nim jestem?ale szanujcie inteligencję wyborcy. A zadnych wiekszych zmian z waszym ugrupowaniem sie nie spodziewam.

I inna rzecz. Pytacie burmistrza o to jak zatrzymac młodzież w Lubaniu. Cóż wy ktorzy wszystkie stanowiska intratniejsze juz miedzy sobą podzieliliscie (jeszcze na niedźwiedziu dzielicie) a tym ktorzy naprawde zasługują nic nie dacie, juz macie sami odpowiedź- nie da sie . I tak wyjadą bo też im nic ciekawego nie zaproponujecie. Smutne ale prawdziwe.
Pozdrawiam Jan
Kola
Kola 18.10.2018, 11:59
Do Jana
Jesteś takim prostym człowiekiem jak ja księdzem. Jesteś zwolennikiem bądź radnym slowinskiego lub jego agigatorem. To wszystko już słyszeliśmy w poprzednich wyborach. Ale to już było i nie wróci więcej... Arek czas zejść na ziemię, do zwykłych zjadacz y chleba. Podrzuć swoich Prz ydu.. Pasów, posłuchaj co o tobie mówią. Życzę Ci przegranej
Ja wiem
Ja wiem 18.10.2018, 15:23
Kola ty nie jestes ksiedzem. Ty jestes w tych wyborach prawą reka Chojnackiego i piszesz tu pod kilkonastoma Nickami. Tak jak w poprzednich wyborach byles prawą ręką Rowinskiego. Wtedy nie wyszlo i myslisz ze tym razem bedzie inaczej chociaż zamieniliscie Rowinskuego na Chojnackiego. Ale ludzie mają dosyć waszych ukladow. Pani Magdo ;-)
Sam
Sam 17.10.2018, 23:38
Moja babcia też jest lubiana a czy to znaczy ze bylaby swietnym burmistrzem:-) chyba nie.
wrr
wrr 17.10.2018, 10:55
Matko, a z kim Ty rozmawiasz? Gdzie nie pójdę tam słyszę sprzeciw wobec Słowińskiego!
Jarek
Jarek 17.10.2018, 15:35
To tak jak ja. Wszyscy deklarują głos za Chojnackim
k
k 17.10.2018, 18:05
No nie bądź taki egoista. Rozumiem, że nie przejdzie ci przez gardło głos na Słowińskiego ale chociaż jeden na Wójcika. Będzie bardziej wiarygodnie
karo
karo 17.10.2018, 14:02
Trudno aby ktoś w 100% zadowolił wszystkich. Jeśli chodzi o p.Słowińskiego to również do niego czasem ludzie mają jakieś uwagi, jak zawsze w kazdym mieście ale ogólnie mówią, że jednak chca aby pozostał na stanowisku burmistrza p.Słowiński.
Zawsze najgłośniej krzyczą ludzie najbardziej zainteresowani wyborem innych kandydatów oraz etatowi malkontenci stąd wrażenie, że jest ich więcej niż w rzeczywistości.
Ze mną rozmawiali ludzei mniej wylewni sugerując, ze lepiej jest jak jest i nie chcą zmiany burmistrza.
Myślę, że wszystko skończy się na jednej turze
Nie dla Witka
Nie dla Witka 16.10.2018, 20:08
Nie dla Witka bo on nie ma wiedzy i doświadczenia nawet radnym nie był...
rozsądek
rozsądek 17.10.2018, 09:00
obecny burmistrz nie był fachowcem , bo po co by mu był doradca p. Jan
Nie dal osób bez podstawowych informacji
Nie dal osób bez podstawowych informacji 16.10.2018, 21:43
Wyprowadzę Cię drogi użytkowniku. Był radnym i ma większe doświadczenie niż Tobie się wydaje.
Nie dla Arka
Nie dla Arka 15.10.2018, 14:44
Jaka tam ustawka. Każdy ma nie tylko oczy ale i głowę . Nowym parkiem, zakątkiem ludzi się nie kupi. Witklek przedewszystkim słucha ludzi, jest między nimi integruje się. A integracja to nie tylko spacerek ulicami i witanie się.
Pozatym jak się coś obiecuje to się to realizuje. Tu padło dużo obietnic natomiast realizacji brak.
A na kolejną wybierzcie mnie a po wyborach zrobię ludzie już się nie nabiorą. Witek w przypadku wygranej też zostanie poddany ocenie wyborców
Nemo
Nemo 16.10.2018, 19:16
Integracja od miesiąca.... Super a gdzie był przed wyborami?
Klara
Klara 15.10.2018, 21:27
Znaczy slucha ludzi od miesiąca. Nawet do kościółka zaczął chodzić. Ludzie sie zeszmaca dla posadki
M
M 17.10.2018, 11:17
Ja tez go w kosciele pierwszy raz widzialem. Wcześniej go nie bylo. Cale to lubanskie "peło" to takie farbowane lisy. Takich to najmniej lubie. Mogliby przynajmniej nie udawać
Jola
Jola 18.10.2018, 12:01
A co ma kościół do wyborów?
Co to wybór na biskupa?
Philip
Philip 15.10.2018, 08:34
Plebiscyt to ustawka pod jednego z kandydatów. Czy wy naprawdę myślicie że tego nie widać? ?
wyb
wyb 15.10.2018, 13:37
Widać poparcie, a w twoim wpisie parcie
Weronika
Weronika 15.10.2018, 13:26
Ja widzę tylko przewagę jednego z kandydatów i nawet się nie dziwię. Czas na zmiany w tym Lubaniu. Jak sondaże wygrywał A.Słowiński to jakoś nikt o ustawkach nie krzyczał. ELubań to niezależny portal, mało tego ma jakieś tam umowy z miasta, więc nie wierzę w ustawkę. A co na to Redakcja?
Krystyna
Krystyna 16.10.2018, 12:14
A ja widzę, że tu siedzą sami zainteresowani co to albo stracą stolek albo go zyskają. Siedzą i knuja co by tu na tego albo tamtego napisać zeby rozgryźć. A ja pozytywnie napiszę ze LUBAŃ ostatnio coraz ladniej wygląda. Dlugi są i za Rowinskiego też byly. Dajcie Slowinskiemu dokończyć co zaczął
Zegar
Zegar 17.10.2018, 10:09
Ma czas do niedzieli. Zdąży? :D :D :D
Zmartwiony wyborca
Zmartwiony wyborca 14.10.2018, 13:55
A co zrobiła Pani radna Kaśka dla swojego okręgu? Nic. Ale za to zmieniła klub. Tylko gratulować sprytu. Za grosz wstydu.
Konusek
Konusek 11.10.2018, 20:53
Co zrobił radny P. Kardela przez te wszystkie lata (oprócz wrzucania co święta kartek z życzeniami)? Ulica Wyspowa bez nazwy – od lat nie ma znaku informującego o nazwie ulicy – nie każdy posiada GPS.

Krzaki na początku ulicy Wyspowej po prawej stronie, czemu mają służyć? Chyba za WC, bo nic do estetyki ulicy nie wnoszą. Kolejne krzaki - za posesjami nr 32 – 34 od strony Kwisy. Z roku na rok coraz wyższe. Z drugiej strony ulicy – kanał Młynówka także zarośnięta. Do tego co jakiś czas do kanału leci szambo, śmierdzi – interwencji radnego BRAK. Pół ulicy oświetlonej, od miejsca zamieszkania radnego ciemno aż strach iść bez latarki. Radnemu przeszkadzał krzaczek wyrastający na chodnik u sąsiadki, a nie widzi dachówek lecących na chodnik u Pana Januszka, w którego towarzystwie ogląda mecze Łużyc. Wstyd Panie (bez)radny Kardela.
Nie dla Arka
Nie dla Arka 12.10.2018, 09:27
Bo każdy aby na krzesło się dostać. Później już aby do kolejnej kadencji. Nie oczekuj na wyspowej rewolucji bo nieopodal powstanie fontanna zwana wodnym placem zabaw za 3mln zł i budżet to odczuje bo zamiast robić rok w rok małymi kroczkami to wszystkie inwestycje dziwnym zbiegiem rzuciły się na rok wyborczy - kiełbasa ? Czy budżet to wytrzyma?
Zobaczymy ile pozabiera się kasy klubom itp na 2019 r. Później cztery latka oszczędności i rok wyborczy znów wszystko na raz.
Życzę panu przegranej p.Arku
a p. Witak mam nadzieję że spotka się z przedstawicielami klubów sportowych :)
Chrome
Chrome 11.10.2018, 14:24
Redakcjio!dlaczego przez przeglądarkę Firefox nie można głosować?
Przedstawiciel klubu
Przedstawiciel klubu 11.10.2018, 10:22
Co burmistrz może powiedzieć o sporcie biegach kolarstwie? Aby się wypowiedzieć trzeba go najpierw trenować ,,no chyba że przed kapanią każdy jest aktywny,,.
Kluby od lat liczą na lepszą współpracę i wsparcie a jedynym pomysłem do rewolucji sportu Lubańskiego było by utworzenie jednego wspólnego klubu o wielu sekcjach , a co za tym by poszło ? Czy nie etat dla kolesiostwa? Dlatego nikt tego nie chciał.

Pan Witek jest pomiędzy sportowcami, jest aktywny , wie co to znaczy mimo wieku móc uprawiać sport, wie co to pasja i na pewno znajdzie lepszy język z klubami sportowymi. Bo sport to nie tylko pokazanie się na zdjęciu z dziećmi a możliwość i zachęcanie do niego od najmłodszych do seniorów niezależnie od dyscypliny.
Przynajmniej w tym środowisku ludzie są za Witkiem.
Po co nam sikawka za trzy miliony? A nie lepiej było by rozbudować np hale sportową z trybunami itd? Po co, bo dalej będą wytykać park wodny na kamiennej, a tak dostaną na Różanej
Xx
Xx 16.10.2018, 12:42
Ja jestem w tym środowisku ale za Chojnackim nie jestem. Nie generalizujmy
Rowerzysta
Rowerzysta 10.10.2018, 19:29
Szanowny Panie Burmistrzu.
Jeżeli coś się obiecuje, to przynajmniej w minimalnym stopniu się to robi. Nikt nie wymagał od Pana odrazu całej infrastruktury ścieżek rowerowych ale pomimo obietnic przez 8lat nic , zero. A wystarczyło robić coś małymi kroczkami.
Na pomysły tras na kamiennej również pozostał Pan bierny, obiecanki cacanki i tyle w temacie. No chyba że są plany aby te tereny sprzedać w prywatne ręce i trasy były by przeszkodą. Proszę zobaczyć jak Bolesławiec zainwestował w turystykę rowerową i się uczyć jak przyciąga się ludzi.
Wodny plac zabaw również strzał w kolano. Powstanie pluskawka za 3mln złotych a mieszkańcy nadal aby popływać spędzić wieczór w jacuzii czy na saunach będą zmuszeni pojechać do sąsiedztwa bo u nas nie Dość że mały, to brak brodzika, basenu rekreacyjnego i ciągle zajęcia, wiecznie wyłączona sauna zniechęcają z korzystania z basenu. Za 3mln zł można było zrobić modernizację pływalni. A tu? Taka kiełbasa wyborcza.
Niestety opinie w tym temacie wśród mieszkańców są na Pana niekorzyść co pokazuje również sonda. Ludzi się nie kupuje przed wyborami lecz na to się pracuje 4lata. Pan skutecznie od siebie odpycha. A czarowanie wyborcy jest niestety do czasu. Donald też jedną drugą kadencję czarował , że będzie zielona wyspa. Co było później ?
Bogdan
Bogdan 10.10.2018, 20:45
Słowiński jest najlepszym burmistrzem w historii Lubania
Gg
Gg 10.10.2018, 21:35
Arek odpuść już i nie pisz głupot
dobre
dobre 10.10.2018, 21:27
w czym? w obiecankach tak!
Rincewind
Rincewind 10.10.2018, 21:25
Jest najlepszym burmistrzem od 8 lat ?
Tomasz
Tomasz 10.10.2018, 18:20
Potwierdza się zasada, że kto więcej naobiecuje ten jest bardziej chwalony. Panie Witku zapytam tylko skąd kasa na to wszystko? Chyba że przedstawi Pan tu harmonogram na ile lat Pan to rozłoży.
Gg
Gg 10.10.2018, 19:11
Aruś. Uspokój się. Wybory będą demokratyczne
_
eLuban 10.10.2018, 12:08
Można już oddawać głosy w plebiscycie dotyczącym programów wyborczych kandydatów na urząd burmistrza Lubania. W przypadku gdyby sytuacja się powtórzyła i nie było widać kciuków zanim oddacie głos, prosimy o sygnały w komentarzach
tomekxl
tomekxl 09.10.2018, 10:11
Samorządowcy też przyjęli zasadę że dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Składanie kosztownych obietnic bez podawania źródeł finansowania jest opowiadaniem bajek, albo zapowiedzią zwiększania zadłużenia miasta.
Kwisaczek
Kwisaczek 09.10.2018, 09:46
Nie damy się nabrać na te ścieżki. Od lat się obiecuje powstanie nowych ścieżek i co się z tym robi? Gdzie one są bo jakoś ich nie widać. Koledzy z Kwisy mają pomysł jak je zrobić na kamiennej górze i co? Sam Pan od siebie odsówa ludzi takim zwodzeniem za nos. Nie chcemy Pana. Może inny kandydat lepiej to zrealizuje. Bo miłośnikiem rowerów to Pan raczej nie jest a świadczy o tym fakt że nawet się Pan na rajdzie rowerowym nie przejedzie z ludźmi zintegrować. Pan Zembik jakoś potrafił wsiąść na dwa kółka i krawat mu z szyi nie spadł a Pan? Widać którzy kandydaci są otwarci do ludzi.
O sporcie na pewno większe pojęcie ma Pan Chojnacki i prędzej porozmawia z mieszkańcami o pomysłach i mój głos pójdzie do niego.
Wituś jak dojdzie do debaty wypunktuj mu poprzednie programy które były tylko pustym słowem.
Janek
Janek 09.10.2018, 11:30
Trochę mu już wypunktował
(usunięto link)
Szkoda, że kampania głównie na facebooku się toczy
Janek
Janek 09.10.2018, 12:07
Szkoda, że usuwacie Państwo linki. Ale chyba mogę napisać, że kto ciekawy co tam było powinien wejść na you tube i znaleźć film pt. pinoLKO ?
Mark
Mark 08.10.2018, 22:30
Widać, że Chojnacki chce coś zrobić. Słowiński spoczął na laurach. Facebook-owy burmistrz.
Szczery
Szczery 17.10.2018, 11:33
W mieście caly czas jakieś remonty. Takie rzeczy mogą pisać tylko ci którym Chojnacki stolki naobiecywal. Dajcie juz spokoj. Przekonacie sie 21.10
Wolę Słowińskiego
Wolę Słowińskiego 16.10.2018, 13:02
Przed wyborami to kazdy chce cos zrobic. ?
_
eLuban 08.10.2018, 21:40
Faktycznie plebiscyt przestał działać, dlatego wyłączymy go do czasu zdiagnozowania i usunięcia usterki. Przepraszamy
k
k 08.10.2018, 19:47
Ustawka. Wcale nie można oddać głosu
Joanna
Joanna 08.10.2018, 19:03
„Oczywiście nie analizując ich pod kontem środków potrzebnych do realizacji pomysłów”- Wydaje mi się, iż analizuje się coś pod KĄTEM, a na KONCIE środki mogą być co najwyżej gromadzone. „Budowa singiel trucków na poligonach”- Czy naprawdę ktoś wpadł na pomysł budowy ciężarówek dla singli? Jeśli mieliście na myśli trasy rowerowe, to należałoby napisać SINGLE TRACK. Droga Redakcjo litości! Apeluję o większą dbałość o język!!!
_
eLuban 08.10.2018, 21:44
Dziękujemy za uwagi :) Poprawione
pp
pp 08.10.2018, 18:29
To jakaś ustawka redakcyjna. Nie ma możliwości oddania głosów.

Pozostałe