GECON

  • 14.09.2018, 10:39 (aktualizacja 21.09.2018, 13:42)
  • Muzeum Regionalne w Lubaniu
GECON
Podziel się:
Oceń:
Muzeum Regionalne w Lubaniu zaprasza na warsztat geoturystyczny w ramach projektu GECON.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach.

Wspólną kwestią instytucji zaangażowanych w projekt oraz sieć GECON jest bogactwo geologiczne oraz holistyczne podejście do krajobrazu traktowanego jako całość i dbałości o krajobraz jako dziedzictwo poprzednich pokoleń, które należy przekazać kolejnym pokoleniom (wspólny krajobraz - wspólna przyszłość). Geologia stanowi podstawę dla głębszego zrozumienia charakteru każdego krajobrazu, w którym żyjemy. Od geologii uzależniony jest komponent biotyczny (ochrona przyrody) i kulturowy (rzemiosło, uprawa roślin, kultura). W regionie czesko-polskiego pogranicza występuje szereg instytucji, które zajmują się ochroną, badaniem i prezentacją dziedzictwa geologicznego, kształceniem i oświatą w tej dziedzinie oraz angażowaniem lokalnych społeczności. Poszczególne organizacje współpracują z sobą na poziomie krajowym, zajmując się przy tym podobną problematyką w Czechach i w Polsce. Każda z tych instytucji ma odmienne podejście do dziedzictwa geologicznego, wynikiem czego jest barwna mozaika metodologii i doświadczeń. Współpraca transgraniczna jest jednak sporadyczna i przypadkowa. Problemem, do rozwiązania którego dąży projekt, jest brak systematycznej współpracy transgranicznej w danej dziedzinie. Chodzi tu o dwa różne podejścia w dwóch krajach, które poszukują odpowiedzi na wspólne pytania.Jednym z zasadniczych celów projektu jest obustronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie funkcjonowania koncepcji geoparków. Geoparki są jednym z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo różnych poziomach. Transfer wiedzy oraz wyższa profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych rezultatów omawianego projektu.

Partnerzy projektu:
- Geopark Ralsko o.p.s.
- Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie),
- Česká geologická služba a MAS ChrudimskoPartneři
- Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy
- Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie
- Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

Zdjęcia (1)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe