Perfekta Lubań partner Renault
Perfekta Lubań partner Renault
Perfekta Lubań partner Renault

Pierwsza taka szkoła w powiecie

  • 25.02.2018, 21:44
  • red.
Pierwsza taka szkoła w powiecie
Opiekun medyczny czy kosmetyczka to kierunki, których absolwenci mogą liczyć na dobrze płatną pracę, zarówno w Polsce jak i za granicą. Rynek pracy jest niezwykle chłonny i ciągle brakuje dobrze wykwalifikowanych pracowników w wielu profesjach. W szerokiej ofercie Zespołu Szkół Społeczno-Medycznych, znalazły się te dwa nowe kierunki. Osoby zainteresowane do końca marca mogą zapisać się na nowo powstałe kierunki. W Szkole każdy znajdzie coś dla siebie.  

Zespół Szkół Społeczno-Medycznych, to szkoła o bogatych tradycjach, dająca możliwość zdobycia nowego zawodu osobom dorosłym oraz młodzieży. Żaden wiek nie jest przeszkodą, aby podjąć naukę w placówce.

Zespół Szkół Społeczno-Medycznych to szkoła o bogatych tradycjach, mamy ponad 20-letnią historię. Założycielem Szkoły był mój tato - Władysław Kulmatycki. Placówka kontynuuje swoją działalność, aktualnie jesteśmy na etapie modyfikowania oferty w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy. Stawiamy przede wszystkim na jakość kształcenia. Zajęcia praktyczne stanowią istotny element nauki naszych uczniów. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, bogatą bazę dydaktyczną oraz przyjazną atmosferę - mówi Agata Kulamtycka, dyrektor placówki.

W ofercie Szkoły poza liceum ogólnokształcącym oraz szkołą policealną kształcącą w zawodach: technik administracji oraz technik BHP, znalazły się zupełnie nowe kierunki - opiekun medyczny oraz technik usług kosmetycznych. Podyktowane jest to potrzebami rynku pracy w powiecie oraz za granicą, szczególnie w Niemczech, ale także Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej. Opiekun medyczny czy kosmetyczka to kierunki, których absolwenci mogą liczyć na dobrze płatną pracę, zarówno w Polsce jak i za granicą. Jeżeli chodzi o te zawody, rynek pracy jest niezwykle chłonny i ciągle brakuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. W szerokiej ofercie Szkoły, każdy znajdzie coś dla siebie, również kursy i szkolenia.

Osobom nieposiadającym wykształcenia średniego Szkoła proponuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym (dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych nauka trawa trzy lata, dla absolwentów szkół zawodowych nauka trwa dwa lata). Warto zauważyć, że rok 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym funkcjonować będą trzyletnie licea.

Od września szkoła planuje poszerzenie oferty o dodatkowe, nowe kierunki kształcenia. Aktualniedo końca marca prowadzimy nabór na wszystkie kierunki (w tym nowo utworzone Technik Usług kosmetycznych i Opiekun Medyczny). 

Chętnych zapraszamy do sekretariatu na ul. Leśną 8 doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania.
 
Szkoła prowadzi również różnego rodzaju kursy i szkolenia. Po więcej informacji odsyłamy na naszą stronę www.zssm.pl.

Zespół Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu
(budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2)
59-800 Lubań, ul. Leśna 8
tel. 75 721 7267 , kom. 666 250 060

red.

Zdjęcia (13)

Podziel się:

Pozostałe