IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej

  • od 30.04.2019 10:01

PORZĄDEK OBRAD

1. Podziękowanie Sołtysom Gminy Leśna kończącym pracę społeczną w kadencji 2015-2019.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.03.2019 r. oraz protokołu nr VIII/2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16.04.2019 r.

4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Leśna za rok 2018.

5. Ocena gospodarki odpadami za 2018 rok.

6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zarządzie lub administrowanych przez OKiS w Leśnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników – przeglądy, zalecenia, poniesione koszty od 01 stycznia 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7a. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej /projekt 56/19/

7b. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna /projekt 57/19/

7c. oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 58/19/

7d. zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty /projekt 59/19/

7e. zmiany budżetu na 2019 rok /projekt 60/19/

7f. sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki w Gminie Leśna /projekt 61/19/

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnej z wykonania uchwał i zadań w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia.

11. Komunikaty, sprawy różne.


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.