VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej

  • od 26.03.2019 09:57

Data posiedzenia: 2019-03-26 godz. 10:00
Miejsce posiedzenia: Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Leśnej

PORZĄDEK OBRAD

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr V/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.02.2019 r. oraz protokołu nr VI/2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 11.03.2019 r.

3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w 2018 roku.

4. Plan letniego utrzymania dróg gminnych.

5. Zapoznanie się z planem letniego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6a. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego /projekt 42/19/

6b. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku /projekt 43/19/

6c. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej /projekt 44/19/

6d. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty /projekt 45/19/

6e. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Leśna /projekt 46/19/

6f. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /projekt 47/19/

6g. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna - d. nieruchomość fabryki Fatma w Pobiednej /projekt 48/19/

6h. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna - d. nieruchomość fabryki Fatma w Pobiednej /projekt 49/19/

6i. zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej /projekt 50/19/

6j. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 51/19/

6k. zmiany budżetu na 2019 rok /projekt 52/19/

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnej z wykonania uchwał i zadań w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty, sprawy różne.


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.