Budżet na 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej

  • od 20.12.2018 09:43

Porządek obrad:

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek)
w Urzędzie Miejskim w Leśnej przy ul. Rynek 19 o godz. 1000 odbędzie się
III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23.11.2018 r.
oraz protokołu nr II/2018 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia
30.11.2018 r.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Leśna na 2019 rok.
5.1 odczytanie projektu WPF oraz projektu uchwały budżetowej,
5.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Leśna przedstawionej wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2019,
b) w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Leśnej projekcie
uchwały budżetowej Gminy Leśna na rok 2019,
5.3 odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz z wnioskami,
5.4 przedstawienie stanowiska Burmistrza Leśnej w sprawie opinii Komisji,
5.5 głosowanie wniosków do projektu budżetu przedstawionych przez Burmistrza
5.6 głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5.7 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych /projekt 15/18/
6.2 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023” /projekt 16/18/
6.3 zmiany Uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
/projekt 17/18/
6.4 zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych /projekt 18/18/
6.5 ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok
/projekt 19/18/
6.6 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok
/projekt 20/18/
6.7 zmiany uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października
2018 r. w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzeniu dwóch odrębnych
sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie /projekt 21/18/
6.8 przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych w Gminie Leśna na 2019 rok /projekt 22/18/
6.9 określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność gminy Leśna
/projekt 23/18/
6.10 zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października
2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leśna /projekt 24/18/
6.11 zmiany budżetu na 2018 rok /projekt 25/18/
6.12 zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października
2015r. w sprawie opłaty targowej /projekt 26/18/
7. Informacja o działalności pomiędzy sesjami:
7.1 Przewodniczącego Rady,
7.2 Burmistrza Leśnej,
7.3 Sekretarza Gminy z realizacji uchwał i wniosków Rady.
8. Interpelacje, zapytania.
9. Wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Zainteresowanych tematyką serdecznie z a p r a s z a m.


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Urząd
Urząd 22.12.2018, 06:49
1 burmistrzu musicie kupić słoiki żeby łapać wodę. 2 nic nie słyszałem o planach zwiazanych z kopalnią dwóch pana sprzymierzeńców już płacze że obok ich domów transport urobku będzie zawracał.3 na ulicach gorszy syf niż za poprzedniej władzy.4 pan maks czeka na remont mieszkania to pan zapomniał .5 obiecał pan ciepłownie to by poprawiło jakość powietrzna w lesnej ha ha .6 nie widac tego transportu w łikendy ludzie dalej nie mają jak sie dostać do lubania . Czemu te sprawy pan nie poruszył .Wesołych Świąt
Fuj
Fuj 21.12.2018, 19:35
Przecież kopalnia to tylko kiełbasa przedwyborcze po wyborach wszyscy ucichli zakłamanie w tej leśnej fuj fuj
Bolo
Bolo 20.12.2018, 14:50
Cieszy mnie bardzo że kopalnia już nie brudzi i ciężarówki nie przeszkadzają burmistrz juz wszystko załatwił hihihihihi