BIM

Buduj nowy kanał sprzedaży poprzez architektów

Dzięki niezawodnej technologii jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania BIM w zależności od potrzeb. Naszym celem jest umożliwienie producentom budowlanym, instalacyjnym oraz wykończeniowym nawiązania długotrwałej współpracy z projektantami.

Jeżeli architekt dopilnuje  wymagań, BIM przy przedmiarze robót stanowi olbrzymią przewagę. Informacje zawarte w projekcie BIM są zawsze aktualne i bardziej szczegółowe niż te, które można znaleźć w pliku CAD. Jednocześnie zestawienia ilościowe zawierają więcej informacji. Na przykład przedmiary robót zawierają szczegółowe opisy pozycji, preambuły do ​​transakcji i specyfikacje. Teraz wyobraźmy sobie, tą szczegółową informację w systemie BIM, połączoną na stałe  z obiektami 3D, na przykład ścianami, wykończeniem podłóg, instalacją wodno-kanalizacyjną itp. Aktualizacja i wprowadzanie zmian w modelu spowoduje automatyczną aktualizację ilości i wszystkiego, co jest związane z obiektem w rzeczywistym czasie.

Różnica między przedmiarem BIM, a przedmiarami robót  na podstawie dokumentacji 2D polega na metodzie ich pozyskiwania i przygotowania.

Technologia BIM:

  • Kosztorysant nie musi samodzielnie analizować modelu, a otrzymuje dane wygenerowane z modelu
  • Zestawienia generują się automatycznie od samego początku i są coraz dokładniejsze na każdym etapie projektu
  • Wszelkie zmiany w modelu są przekładane automatycznie na zestawienia ilościowe, bez konieczności wykonywania ponownych pomiarów
  • Obmiar może być w każdej chwili wysłany przez architekta do kosztorysanta
  • Obmiar w BIM są generowane natychmiast, co pozwala na szybkie oszacowanie kosztów

Zdjęcia (1)